Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Zoals bekend heeft zij in Nederland nooit bestaan, niet in het Koninkrijk na 1813, maar ook niet eerder in de Franse tijd of tijdens de Republiek.

Ten onrechte lijkt Markelo te denken dat de Afrikanen uit Ghana de eerste slaven waren. Dat is niet zo. Nederlanders en andere Europeanen hebben de slavernij niet uitgevonden, ze hebben haar afgeschaft. Slavernij bestond al in de prehistorie en het Romeinse recht dat in de Renaissance werd gerecipieerd bevatte een uitgebreide juridische regeling van het instituut. Spanjaarden en Portugezen vonden het daar pasklaar en hebben het toegepast voor de handel in slaven en de eigendom van mensen op hun plantages. Een klein aantal Noord Europeanen hebben dat een tijd lang van de Iberiërs overgenomen tot het verzet er tegen onder de bevolking te groot werd.

Verantwoordelijk voor de slavernij van haar voorouders zijn in de eerste plaats de Ghanezen zelf, die ze gevangen genomen hebben en aan de slavenhandelaren verkocht.

Meershoek wilde weten hoe Markelo aankeek tegen excuses van de ‘nazaten’ in Nederland. Welke nazaten zei hij er niet bij en misschien zou hij daar eens onderzoek naar moeten doen. Ik wed dat de grote meerderheid in Amsterdam Zuid Oost woont en die excuseren zich zelden als ze hun jaarlijkse bijeenkomst hebben in het Oosterpark.

Dat de kosten van de slavernij herdenking door de Amsterdamse belastingbetaler worden gedragen in plaats van door de Surinaamse regering vind ik een vorm van diefstal. Hoe minder aandacht aan het onderwerp hoe beter! Suriname is onafhankelijk en alle lasten en lusten uit het verleden berusten nu daar.

http://akasdorp.wordpress.com/2013/06/16/slavernij-in-het-parool/

 

En dan begint het gezeik!

Quincy Gario die Zwarte Pieten discriminatie vindt en dan Verene Shepherd die daar nog eens een flinke schep bovenop doet.

Onze Nederlandse traditie moet zwichten voor andere traditie's, normen en waarden?


1863: de afschaffing van de slavernij door Nederland
In 1862 werd door de Tweede Kamer besloten dat de slavernij in 1863 zou worden afgeschaft. Het probleem van de schadeloosstelling werd door de overheid opgelost door de slaveneigenaren 300 gulden per vrijgelaten slaaf te geven. Ook werd er 1.000.000 gulden beschikbaar gesteld als premie voor het aantrekken van vrije arbeiders, wat deels het tweede probleem oploste.


Race hustler die HERstelbetalingen eist voor slavernijverleden.
Verene Shepherd - VN topvrouw - is een radicaal linkse activist die wil dat we een schadevergoeding betalen aan Caribische eilandjes vanwege de slavernij.

Helaas komt het voor mensen die Shepherd kennen allerminst als een verrassing. Deze dame is namelijk één van de drijvende krachten achter een rechtzaak die onlangs is aangespannen tegen ons land. Doel ervan is om ons geld uit de zak te kloppen - 14 Caribische eilandjes (waaronder een paar belastingparadijsjes) eisen geld van ons als genoegdoening voor de slavernij. Als in: de slavernij waaraan 150 jaar geleden een einde kwam. We citeren deze VN rapporteur zelf maar eventjes:

http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/10/wie-is-eigenlijk-verene-shepherd

 

 

151 Jaar betaald Nederland al? Lijkt mij genoegdoening genoeg... Eigenlijk heeft Nederland lang genoeg betaald aan die eilandjes. En dan ook nog ten onrechte...
Nederlanders en andere Europeanen hebben de slavernij niet uitgevonden, ze hebben haar afgeschaft

Het gaat om de disrespect en minachting uit het verleden die in het heden voorduurt

Als het om respect en achting ging en ik zat zo met een verleden in mijn maag dat 151 jaar geleden is... dan ging ik niet eens in dat land wonen dat me dat gevoel zou geven van disrespect en minachting.

Als men tegen Nederlandse tradities is dan moet iedereen die het woord discriminatie roeptoeterd als het om zwarte piet gaat ook NIET gebruik willen maken van de sociale voorzieningen. Daar maken de meesten wel gebruik van.
Iemand die zich gedisrespecteerd en geminacht voelt maakt daar NIET eens gebruik van uit gevoel van trots!

 

Na 1945 kwamen steeds meer Surinaamse jongeren (alleen jongens) uit de Creoolse en Joodse elite in Amsterdam of Leiden studeren. Zoals de meeste studenten woonden zij op kamers, vaak bij een hospita die hen Hollandse pot voorschotelde. Na hun afstuderen keerde een aantal ex-studenten terug naar Suriname, maar er bleven ook veel Surinamers in Nederland wonen omdat Nederland hen betere carrièreperspectieven bood dan Suriname. Tot de jaren zeventig waren de meeste Surinamers in Nederland dan ook meestal hoogopgeleid, ze werkten onder andere in de medische wereld (arts of tandarts), het onderwijs en advocatuur. In die tijd kwamen er ook avonturiers en nieuwsgierigen naar het geïdealiseerde moederland, zonder daarvoor geschikte plannen of opleiding waren ze op zoek naar fortuin wat vaak resulteerde in teleurstelling. Hun aantal was echter gering.

Vanaf het midden van de jaren zestig daalden de boottarieven van Suriname naar Nederland. De wederopbouw in Nederland verliep voorspoedig en de werkgelegenheid in Nederland groeide. Vanaf 1965 arriveerden meer laagopgeleide Surinamers in Nederland die probeerden een baan te vinden, ook de uitbreiding van de verzorgingsstaat – Nederland kende in die tijd hoge uitkeringen die vrij makkelijk werden toegekend – lokte Surinaamse migranten naar Nederland.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_Surinamers_in_Nederland

 

Vreemd. 82 Jaar na dato kwamen Surinamers naar Nederland en hoorde je niemand over discriminatie. Die uitkering dat wilden ze wel net zoals die verzorgingsstaat en andere sociale voorzieningen.


En nu? Slaaf van andermans verleden? Empathie AFDWINGEN door een Nederlandse kindertraditie in een wurggreep te houden?


Hoe zit het met de minachting en erkenning naar de Surinamers toe?

Nationaal slavernijmonument
Op 1 juli 2002 is het Nationaal Monument Slavernijverleden onthuld in het Oosterpark in Amsterdam.

Convenant
Inmiddels heeft minister Van Boxtel aangegeven dat hij bereid is de financiering van een gedenkteken op zich te nemen. De gemeente Amsterdam heeft zich bereid verklaard gastheer te willen zijn voor het nationaal monument. Een en ander is vastgelegd in een convenant tussen de Staat en de gemeente Amsterdam, dat op 1 juli 2000 is ondertekend, tijdens de Herdenkingsdag Nederlands Slavernijverleden. Ook staatssecretaris Rick van der Ploeg (OC en W) is nauw betrokken bij de totstandkoming van het gedenkteken.

http://www.ninsee.nl/Nationaal-slavernijmonument

 

Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. De dag wordt sindsdien als feestdag gevierd.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Keti-koti


Keti-koti (Dag van de vrijheden)
In Suriname heet deze dag officieel 'Dag der Vrijheden' om zo deze dag voor alle inwoners van het land een feestdag te laten zijn en niet alleen voor de nazaten van de slaven. Maar de gebruikelijke naam is Keti Koti, de gebroken ketenen, of Manspasi, emancipatie.
http://www.beleven.org/feest/keti_koti

Keti-koti is een uitbundig feest met veel muziek dat tot in de kleine uurtjes doorgaat. Keti-Koti wordt al sinds 2002 georganiseerd in de grote steden, en is vanaf 2009 ook in Noord-Nederland. Alleen al in de steden Leeuwarden, Groningen en Assen wonen ruim 17.500 mensen van Surinaamse, Antilliaanse of Afrikaanse afkomst. In de stad Leeuwarden alleen al 7.500 mensen. In de noordelijke provincies als geheel hebben we het over 40.000 mensen.

Nu het ook in het Noorden wordt herdacht, is het voor de Surinaamse en Antilliaanse Gemeenschap en ook voor de Afrikaanse gemeenschap een erkenning voor hun verleden, dat men slachtoffer was, maar dat men uiteindelijk overwinnaar is.
http://www.beleven.org/feest/keti_koti

Het Kwakoe Zomerfestival wordt sinds 1975 bijna elk jaar tijdens een aantal weekeinden in de zomer gehouden te Amsterdam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kwakoe_Zomerfestival

Nu het ook in het Noorden wordt herdacht, is het voor de Surinaamse en Antilliaanse Gemeenschap en ook voor de Afrikaanse gemeenschap een erkenning voor hun verleden,

 

Daar is de erkenning toch? Nationaal slavernijmonument is ook de erkenning toch? Keti Koti is ook erkenning toch? Waarom zou je dan Kwakoe houden als er geen enkele vorm is van erkenning?
Als er geen respect was dan stond er niet al 11 jaar lang het Nationaal slavernijmonument? Was er in Nederland geen Keti Koti laat staan een Kwakoefestival.

Dit komt er ook nog eens bij...

1863: de afschaffing van de slavernij door Nederland
In 1862 werd door de Tweede Kamer besloten dat de slavernij in 1863 zou worden afgeschaft. Het probleem van de schadeloosstelling werd door de overheid opgelost door de slaveneigenaren 300 gulden per vrijgelaten slaaf te geven. Ook werd er 1.000.000 gulden beschikbaar gesteld als premie voor het aantrekken van vrije arbeiders, wat deels het tweede probleem oploste.

Nederland betaalt 151 jaar aan herstelbetalingen. Iets dat ze NOOIT hadden hoeven te doen!!!


Weet je... hoe ze in Suriname denken over zo'n monument?

De ophaalactie voor een keti koti bevrijdingsmonument heeft volgens Rudi Bottse van Stichting Broki niets opgeleverd. In april dit jaar kondigde Stichting Broki aan samen met Green Heart Foundation International een inzamelingsactie te beginnen voor het vervaardigen van het monument. De kosten bedroegen SRD 1,5 miljoen.

Het was de bedoeling dat op 25 november het monument onthult moest worden. Bottse weet niet wat er verder zal gebeuren.

Volgens Bottse is de ophaalcampagne mislukt, omdat er verwarring was of het ging om een bevrijdingsmonument of een slavernijmonument. De benaming slavernijmonument is niet aantrekkelijk


En nu komt het...

>>>>> “Veel afro-Surinamers vinden dat zij slechts nazaten zijn niet in slavernij zijn geweest. <<<<<

Geld geven voor een slavernij monument spreekt hen dan ook niet aan. Ik heb hiervoor gewaarschuwd”, zegt Bottse.
http://www.starnieuws.com/index.php/welcome/index/nieuwsitem/20191

Surinaamse Sint snapt commotie niet

Sinds een paar dagen is de discussie over Zwarte Piet weer het gesprek van de dag en zelfs de Verenigde Naties bemoeien zich ermee. De 81-jarige Fred Soerel snapt helemaal niks van alle commotie.

27 jaar lang was hij Sinterklaas in Nieuwkoop en ook al is hij zelf van Surinaamse afkomst, niemand maakte zich daar druk om.

http://www.hartvannederland.nl/nederland/2013/surinaamse-sint-snapt-commotie-niet/

 

En dit zeggen de Surinamers in Nederland over hún traditie's in Nederland.............

 

 

 

En dit zeg ik als Nederlander!

Van mijn Nederlandse cultuur blijft óók IEDEREEN AF!!!!!!

Maak jouw eigen website met JouwWeb