Home » Tsjechische Hoge Raad keurt uitkering met gedwongen tegenprestatie af

Tsjechische Hoge Raad keurt uitkering met gedwongen tegenprestatie af


Het constitutionele Hof in Tsjechië heeft korte metten gemaakt met een wet die, net als in Nederland, in de Tsjechische Republiek verplichte tewerkstelling voor werklozen invoerde. De wet bepaalde dat werklozen een straf opgelegd kregen, in de vorm van inhouding van hun uitkering, als ze gedwongen arbeid weigerden.

 

De rechters van het Hof zijn namelijk van mening zijn dat de overheid werklozen behandelt alsof het mensen zijn in een werkkamp. ‘Mensen moesten (onder de nieuwe wet) werken zonder daarvoor betaald te krijgen, waarbij ze vaak dezelfde kleur hesjes moesten dragen als mensen die tot taakstraffen waren veroordeeld. Dat is een inbreuk op hun waardigheid. Volgens de rechters is dat onvoorstelbaar, vooral omdat deze mensen vaak jarenlang of zelfs tientallen jaren hebben gewerkt. Bovendien werden de werkzaamheden door de autoriteiten naar eigen goeddunken gekozen.’ (Bron: louisvanoverbeek.blogspot.nl)

 

In Nederland is er een tendens dat ieder half jaar de bepalingen richting uitkeringsgerechtigden strakker en beperkender worden. Rutte 2 behandelt uitkeringsgerechtigden in toenemende mate als gestraften, zo wil het afbraakkabinet mensen met een uitkering standaard straffen met drie maanden geen uitkering wanneer zij geen werk vinden door kleding of gedrag. Dit is een van de ‘aanscherpingen’ die staatssecretaris Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken volgend jaar juli wil doorvoeren.

 

Het is een verademing wanneer je leest dat er nog landen zijn die hun burgers beschermen tegen het machtsmisbruik door de rijksoverheid van uitkeringsgerechtigden. Blijkbaar zijn er ook nog rechters te vinden die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, een verdrag dat NL mede-ondertekend heeft, bereid zijn toe te passen. Dit verdrag bepaalt in artikel 4 dat verplichte of gedwongen arbeid verboden is.
http://delangemars.nl/?p=3314

 

 

Reactie's hierop ;

 

k ben zelf 3 maanden gekort door de gemeente, hierdoor diep in de schulden geraakt.
Ik heb geen fatsoenlijk bed en geen fatsoenlijke kleding om te dragen.


Straks mag ik weer een korting verwachten omdat ik volgens de gemeente geen normale kleding heb en daarmee het traject tegenwerk.
Terwijl de gemeente juist de oorzaak is hiervan.

 

Langzaam worden alle werkers met een minimum inkomen, slaven die in dienst van de gemeente die werken onder het minimum loon.
Graag zie ik alle kamerleden 3 maanden zonder geld en kijken wat er gebeurd met je als mens.

Geef mij maar een stuk land ipv een uitkering, ken ik tenminste nog eten verbouwen en zelf onderdak bouwen en zelf stroom opwekken.
Ik ben me goed aan het inlezen om dit in de toekomst uit te voeren met soort gelijken, maargoed .. als je naar project wonderland (eigen land soevereine mensen) kijkt is de elite flink aan het tegenwerken als je gelijk hebt volgens de wet, maar het gelijk niet krijgt.
Dan dreigen ze met geweld.
Als je complot denkt en buiten het systeem, willen ze je in het gekkenhuis gooien, aan jou kan namelijk geen geld verdiend worden.
Medemensen die niet buiten het systeem denken zien je aan als halve zool of niet goed wijs en gaan het systeem lopen verdedigen.

Ik hoop dat er een opstand ontstaat in Nederland!
Informeer iedereen of link iedereen naar deze site.
Pluim voor Rob die opkomt voor armoede en mensenrechten en het bijhouden van informatie die mensen alleen maar wakker kunnen maken door de waarheid in te zien.
Stop met het geloven van de politiek het nieuws en cijfers van het CPB.
Dit is allemaal manipulatie!
Gelukkig ken je er beter laat dan nooit achterkomen.

Ik stem niet meer!

 

 

“Zie de grondwet op tewerkstelling/dwangarbeid en je ziet dat onze grondwettelijke regels met voeten getreden worden.

DEEL II: HET HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

TITEL I: WAARDIGHEID [die door “verplichte en met sancties dreigende” tewerkstelling bedreigd en geschaad wordt.

ARTIKEL II-65: Het verbod van slavernij en dwangarbeid

1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
3. Mensenhandel is verboden.

Nederlandse grondwet:
Artikel II-5: Verbod van slavernij en dwangarbeid
1. Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
2. Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
3. Mensenhandel is verboden. ”

http://www.linkedin.com/groups/Een-juridische-blik-op-vrijwilligerswerk-3158793.S.230887040

 

 

Inderdaad ja. Onze koning en zijn charmante vrouw ondertekenen wel deze wetten. Laten we dat niet vergeten!

 

dit artikel moet je maar zenden naar alle dwangarbeiders en vooral naar Kabinet Rutte hier mij haal je wet van kabinet onderuit
laat die mislukte Kamerleden maar dwangarbeid doen in plaats van wachtgeld opstrijken en niets doen

 

Daar kunnen de slavenhandelaars hier, samen met de ondertekenaar van de wetten ,WA, eens een voorbeeld aan nemen

 

wat ik niet begrijp is dat de wetgever ( degene die wetten dient te toetsen )
dit wederom per 1 juni 2014 van de bijstandsgerechtigden ( en andere wetten) gaan eisen. Het lijkt wel of ze boven de wet staan of er volledig maling aan hebben ! En dat zijn onze regeerders ? Of is het een schaduw-dictatuur ?

 

Vergeet Willem Alexander, die als koning, de wetten moet ondertekenen, voordat ze in werking treden

 

EN VOOR WIE ER IN OPSTAND DURFT TE KOMEN... GELDT ER EEN ANDERE EU-RICHTLIJN...

 

 

EU-RICHTLIJN: BURGERS MOGEN WORDEN GEDOOD BIJ EEN OPROER OF OPSTAND/DEMONSTRATIE TEGEN DE EU-TOP!!

 

In de EU is de doodstraf opgelegd door een rechter afgeschaft. Echter, het opleggen van de doodstraf in tijden van oorlog en oorlogsdreiging én het ombrengen van mensen om een oproer of opstand te onderdrukken zijn toegestaan.

 

In het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), waar Nederland sinds 1954 aan gebonden is, zijn de doodstraf (dus iemand doden op grond van een uitspraak van een rechter) en doden zonder vonnis toegestaan. Artikel 2 stelt dat eenieder recht op leven heeft, en dat daarop enkele uitzonderingen zijn. Een van de uitzonderingen is het doden teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. In 1983 is middels Protocol 6 EVRM de doodstraf afgeschaft, behalve tijdens oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging.
https://eunmask.wordpress.com/2014/05/31/eu-richtlijn-burgers-mogen-worden-gedood-bij-een-oproer-of-opstanddemonstratie-tegen-de-eu-top/

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb