Home » Censuskiesrecht

Censuskiesrecht :

beperkt kiesrecht dat wil zeggen dat alleen mensen met voldoende belastbaar inkomen mochten stemmen.In 1887 stelde het zogenaamde "caoutchouc-artikel" de eisen van het bezit van "kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand". Doordat deze voorwaarden niet verder werden ingevuld kregen uiteindelijk vrijwel alle volwassen mannen die konden lezen en schrijven en niet van de armenzorg afhankelijk waren het kiesrecht

http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_kiesrecht

 

Een grote groep arme ouderen in de stad heeft geen geldig ID-bewijs.
Dit meldt dagblad Metro dinsdag op basis van een onderzoek van de Dienst Basis Informatie (DBI). Volgens de dienst hebben zo'n driehonderd oudere Amsterdammers met een minimuminkomen helemaal geen ID-bewijs. Nog eens bijna 1800 ouderen met een laag inkomen hebben een verlopen pas.

Dit is bijna tien procent van alle oudere minima in de stad. De SP, die het onderzoek heeft aangevraagd, noemt de cijfers 'schokkend'. Zonder ID-bewijs kan er bijvoorbeeld niet gestemd worden.

De SP stelt dat armoede de belangrijkste reden is voor de ouderen om geen nieuwe ID-kaart aan te vragen

http://www.at5.nl/artikelen/115835/veel-arme-ouderen-hebben-geen-id

 

Zo ontneem je mensen wel het recht om te stemmen wat de VVD verdomd goed uitkomt. Zo komen stemmen niet terecht bij bv. de SP, Partij van de Dieren etc.

wat de ene regeerperiode een fundamenteel mensenrecht is dat door de rechter gegarandeerd kan worden, verliest die bescherming de volgende regeerperiode, als de wetgever een andere mening is toegedaan
http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/groenlinks-want-het-een-kan-niet-zonder-het-ander/

Dat hebben we al kunnen zien in het verleden...

De Hoge Raad besloot eens dat gemeentes geen leges mochten rekenen voor de ID-kaart.

Volgens de raad is de geldende identificatieplicht voor de meeste mensen de enige reden om een identiteitskaart aan te vragen. Het belang van de overheid bij de kaart is daarmee groter dan het belang van de burger.
Volgens vaste rechtspraak mag een gemeente alleen leges heffen voor diensten die, aldus de Hoge Raad, in overheersende mate een belang van een individuele burger dient. Dit geldt bijvoorbeeld voor een rijbewijs of een paspoort.
http://www.petities24.com/id_kaart_moet_gratis_blijven_zoals_is_afgesproken

Donner diende een noodwet in en de burger moest weer voor iets gaan betalen dat niet eens wettelijk geregeld was.

Nu denkt de VVD bóven de wet te staan. Ministers en Staatssecretarissen dienen zich net zo goed aan de regels en aan de democratische grondbeginselen te houden!

Daarnaast heeft Fred Teeven van de VVD een wetsvoorstel ingediend die moet voorkomen dat oa mensen met een uitkering in staat zijn hún recht te behalen!

Het zal wel dat er rechters zijn die inmiddels hun hamertje neergooien!

Uit een enquête die Vrij Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) hield onder de magistraten van Nederland, voornamelijk rechters en officieren van justitie, blijkt dat een kwart van de Nederlandse magistraten in de afgelopen vijf jaar ten gevolge van de hoge werkdruk, bemoeienis van politici met de rechtspraak, slechte wetgeving en de veel eisende burger heeft overwogen om te stoppen met zijn of haar werk als magistraat. In de enquête werden vragen gesteld over de Haagse politiek, de bezuinigingen en de kwaliteit van de rechtstaat.
http://www.preciseandwise.nl/juridisch-nieuws/kwart-magistraten-overwoog-te-stoppen#.UrpM_NLuJHX

Kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door te stemmen op een partij naar zijn of haar voorkeur, of zich kandidaat te stellen voor een volksvertegenwoordiging. Iemand die kiesrecht heeft wordt kiesgerechtigde genoemd.
In moderne democratieën is het kiesrecht een van de belangrijkste rechten die verbonden zijn aan het staatsburgerschap. Het kan slechts in uitzonderlijke gevallen ontnomen worden; de meest voorkomende redenen voor ontneming van het kiesrecht zijn een zware gerechtelijke veroordeling, veelal tijdens het uitzitten van een gevangenisstraf, of mentale onbekwaamheid. In Nederland en België zijn in principe alle meerderjarige burgers kiesgerechtigd voor politieke verkiezingen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kiesrecht

Als je identificatie verplicht stelt dan zul je ouderen en uitkeringsgerechtigden in de gelegenheid moeten stellen om alsnog gebruik te kunnen maken van hun recht om te stemmen.
Alleen een rechter kan iemand uitsluiten van het kiesrecht in geval van een delict. Het niet kunnen betalen van een geldige id kaart is geen delict.

Nu lijkt het erop dat VVD Nederland terug heeft gezet in de tijd.

Tegelijk werd ook het systeem van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. Hiervan kon voor het eerst gebruikgemaakt worden in 1918. Daarvoor was er het systeem van censuskiesrecht, wat wil zeggen dat alleen mensen met voldoende belastbaar inkomen mochten stemmen. In 1887 stelde het zogenaamde "caoutchouc-artikel" de eisen van het bezit van "kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand". Doordat deze voorwaarden niet verder werden ingevuld kregen uiteindelijk vrijwel alle volwassen mannen die konden lezen en schrijven en niet van de armenzorg afhankelijk waren het kiesrecht.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemeen_kiesrech

 

Een arme zonder ID-kaart kan geen gebruik maken van zijn stemrecht. Dat komt VVD goed uit. Vervolgens bedenk je iets nieuws waardoor mensen niet kunnen stemmen... ook een manier om iemands stemrecht te ontnemen!

Verschillende mensen (waaronder óók mijn vader) die hulp nodig hadden bij het stemmen, zijn donderdag door medewerkers van stemlokalen weggestuurd.
http://www.gastvrijezorg.nl/nieuws/weggestuurd-bij-stemlokaal-om-handicap-18633

Schandalig gewoon en dan maar zeuren over de opkomst en de schijn hoog houden!!!

Ik heb hierover wél vragen gesteld aan de SP en kreeg antwoord terug van Eelco Eikenaar, medewerker SP, Tweede Kamerfractie.

Bedankt voor uw e-mail aan de SP Tweede Kamerfractie. Allereerst mijn excuses voor de late beantwoording, door een personele wisseling is het er niet eerder van gekomen. Ik kan mij uw verontwaardiging goed voorstellen. Hulp aan iemand met een fysieke handicap is namelijk weldegelijk toegestaan. Het is zelfs niet altijd nodig om een handtekening te kunnen zetten. Zo staat het ook duidelijk te lezen op de website van de kiesraad: @ https://www.kiesraad.nl/artikel/tk-hulp-bij-stemmen   Leden van een stembureau behoren die regels te kennen en in geval van twijfel contact op te nemen met het de voorzitter van het hoofstembureau. Ik wil u adviseren bij de eerstvolgende verkiezingen gewoon weer met uw vader te gaan stemmen en een uitdraai van de regels van de kiesraad mee te nemen en wanneer dat niet helpt direct contact op te nemen met de gemeente waar u stemt.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb