Home » Narcisten in de politiek, koningshuizen, EU en NWO (1)

Als we over vijftien jaar terugkijken op deze wereldwijde financiële crisis zullen we tot de conclusie komen dat het economische beleid in de Eurozone veruit het slechtste was, zo stelt financieel geograaf Ewald Engelen in zijn nieuwste publicatie ‘Boekje voor Burgers’.

Doordat in dit crisisverhaal gemakshalve werd vergeten dat de problemen niet publiek maar privaat, niet begrotingstechnisch maar vooral bancair van aard waren – kort: te grote, te kwetsbare banken en te hoge hypotheekschulden – veroorzaakten de bezuinigingen en lastenverzwaringen waarmee de regeringen in de eurozone hun begrotingstekorten probeerden terug te dringen grote macro-economische schade: krimpende bestedingen, stijgende werkloosheid, records aan faillissementen in het midden- en kleinbedrijf.

http://marketupdate.nl/nieuws/economie/kredietcrisis/ewald-engelen-europese-aanpak-crisis-de-slechtste/

 

 

De schulden waren volgens Bilderberbergclub-doelen nodig om alle burgers afhankelijk te maken, hier had je psychoptaen nodig in bankwezen en binnen politiek, gezondheidszorg moest onbetaalbaar zodat de onrendabelen sterven en de middenklasse de nieuwe armen worden. EU vaart alvast de gewenste koers. En zal na voltooing gevoegd worden bij 3-4 andere werelddelen onder bewind van 1 aanvoerder uit aglosaksische hoek. Daarmee hebben een handje hele rijke families gewonnen van een andere kleine club rijke families in de slag om de wereldheerschappij. Rest nog politie omtetoveren naar militaire macht en tanks gemeengoed laten worden in de straten. Om orde te handhaven.

Brussel BEVEELT nog meer bezuinigingen op ouderenzorg

Het kabinet voert op bevel van Brussel een schrikbarend aantal bezuinigingen op de ouderenzorg door. Het sluiten van de verzorgingshuizen, het halveren van de thuiszorg, een kwart korting op de dagbesteding, een enorme verhoging van de eigen bijdragen en het halveren van de inkomenscompensatie, het is allemaal op bevel van ongekozen Brusselse bureaucraten. Alsof dat niet al erg genoeg is wil Brussel meer, veel meer. Maar wat dan? Wat is het volgende? De verpleeghuizen dan ook nog maar dicht? Hoeveel shows van Geer en Goor zijn er nog nodig om duidelijk te maken dat de ouderenzorg nu al wat al te fragiel georganiseerd is?

http://politiek.thepostonline.nl/column/brussel-beveelt-nog-meer-bezuinigingen-op-ouderenzorg/

 

BEFEHL IST BEFEHL!!!

Valt niet op he. Degenen die bij de Bilderbergconferentie's waren winnen spontaan de 'lotto'.

Alleen politici, die lid zijn van de Bilderberggroep, komen aan de macht. Uitspraken van de Bilderberggroep wijzen erop dat controle en macht over de wereld en het wereldgebeuren het doel van de Bilderberggroep is.

((Balkenende is lid van de Bilderberg en kwam aan de macht net zoals Berlusconi, Merkel en Rutte & Samsom)) Daar mag je kroonprins Pechtold nu ook aan toevoegen.

 

We zijn nog maar 1 jaar verwijderd van globale rellen

Dat zeggen theoretici van complexe systemen in Cambridge, Verenigd Koninkrijk. Als er al één betrouwbare factor is die sociale onrust doet oplaaien dan is het wel voedselschaarste en/of extreem hoge voedselprijzen.

In 2008 en 2011 zagen zij de eerste signalen die men in een model samenvoegde die zeer nauwkeurig voorspelde waarom in deze jaren de eerste golven van sociale onrust over de wereld raasde. (pdf) Het eerste was stijging v/d voedselprijzen die, wanneer zij een bepaald punt bereikt, zal leiden tot wereldwijde onrust.

Het model laat zien dat er een correlatie is tussen voedselprijzen en rellen. Met andere woorden, als de voedselprijs index van de Verenigde Naties boven de 210 uitkomt, dan is de tijd rijp voor wereldwijde onrust, rellen etc. Eén en ander is echter wel afhankelijk van de locatie en situatie van landen, voor Nederland is die situatie veel minder voor de hand liggend dan bijv. de zwakste landen in Europa.

Toch laat het model zien dat er ook sprake is van een domino effect. Als de prijzen extreem stijgen zal de onrust en de kans op rellen alleen maar toenemen. Wat begonnen is in Tunesië met 1 man die zichzelf in brand stak vanwege de extreem hoge voedselprijzen en geen uitzicht op een betere toekomst, ontaarde in een domino effect in de gehele arme Arabische wereld. Dat dit zomaar kan overslaan en uitgroeien tot een wereldwijde ramp van onrust en rellen lijkt nogal voor de hand liggend naarmate de crisis langer en dieper voortduurd.

Er is in Europa dan ook nog maar weinig voor nodig om het kruidvat van onrust te laten exploderen, en de heren in Brussel spelen met lucifers bij een zeer kort lontje.

http://pineut.wordpress.com/2013/05/30/we-zijn-nog-maar-1-jaar-verwijderd-van-globale-rellen/

 

De verkiezingen van 2012 zijn ongetwijfeld de meest dubieuze verkiezingen in lange tijd waarbij we een ronduit smerige campagne hebben gezien en vernietigend gemanipuleer door de media. Dit gold voor zowel links als rechts. Afgezien van het feit dat manipulatie toch al niet zo netjes is kan men zich afvragen of er niet ronduit is gefraudeerd, want velen zijn van mening dat het toch wel heel vreemd is dat 15 zetels in rook op gaan voor de ene partij in een paart weken tijd terwijl en partij die het ronduit slecht deed al deze stemmen heeft weten te vergaren.

http://urubin.com/?p=5661

 

DE ERKENNING: POLITICI ZIJN MARIONETTEN!

http://www.klokkenluideronline.is/2014/01/de-erkenning-politici-zijn-marionetten/

 

 

Vanaf 4:40 geeft hij letterlijk toe dat het hele ‘democratische circus’ een groot bedrog is en dat het anderen zijn (niet-gekozenen) die over ons beslissen. Hij wordt tot deze openbaring gedwongen door de koniek-interviewer Pelzig.

Lol dat wisten we toch allang?

Als je lid bent van de Bilderberg dan ben je een uitgekozene... Kijk maar naar Berlusconi, Merkel, Balkenende, Sarkozy, Rutte & Samsom.

En ALLES wat er gebeurt is voorbestemd...

 

Michael Rothschild
"Op het wereldtoneel gebeuren de dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen: De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.
Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

 

 

Prins Bernard
"Wereldwijde crisis situaties en economische depressies kunnen maar op één manier worden voorkomen: verantwoordelijke invloedrijke leiders moeten de wereld besturen, zonder dat iemand het merkt. Daarom heb ik een conferentie georganiseerd van gelijkgestemde vertegenwoordigers uit alle delen van het economische, politieke, industriële en militaire leven."

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52986-bilderberggroep-illuminatie-en-totale-wereldcontrole.html

 

 

De schuldvraag... Waarom is dit belangrijk? De politiek lijkt de problemen niet te begrijpen en er wordt dan ook alleen gesproken over de symptoombestrijding van het probleem: bonusbeleid, bankierseed, buffers, en zogenaamde oplossingen: spaargeld gebruiken, meer consumeren, loslaten loonmatiging, templates, bail-outs, bail-ins, etc.
Men weigert in het publieke debat echter de systematiek van het geldsysteemte bespreken: geldcreatie door schuld.

Men weigert in Nederland zoveel te bespreken....


Er is een memo van 24 november 1997 opgedoken die in het bezit is van onderzoeksjournalist Greg Palast van “Vice Magazine” waaruit blijkt dat een kleine kliek Amerikaanse top bankiers van een aantal zeer grote banken in het geheim met de hoogste ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben samengespannen om de regelgeving voor banken zodanig te omzeilen, aan te passen en te veranderen, met als doelstelling dat de rijkdom en welvaart van alle landen in de wereld tijdens de uitvoering van dat plan permanent in handen zou komen van deze bankierskliek. De landen zouden hierdoor volkomen afhankelijk van hen worden. In dat memo wordt dit plan omschreven als zijnde de “end-game”.

http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/08/memo-opgedoken-over-finale-machtsgreep-door-bankiers-en-politici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=memo-opgedoken-over-finale-machtsgreep-door-bankiers-en-politici#.UhzOzDzCQqQ

 

Bilderberg word gesponsord door BP & Goldman Sachs.

Anonymous heeft 2 rapporten op het internet gezet.
In het rapport van 2008 blijkt dat de Bilderberggroep donaties heeft gekregen van
Goldman Sachs (bank & aandeelhouder van de Federal Reserve Bank)
BP (oil)

http://www.corruptekamer.nl/bilderberg-word-gesponsord-door-bp-goldman-sachs/

 

De website van Kleintje Muurkrant legt een interessante connectie met Johan Friso. De zakenprins was in de periode 1998-2003 voor Goldman Sachs in het wereldwijde financiële centrum Londen actief als vice president investment banking. De slimmerik die de Goldman Sachs-truc verzon was Fabrice Tourre, die evenals Friso, vice-president was. Of onze prins van die praktijken wist weten wij republikeinen – met onze lege schatkist, de daarmee samenhangende financiële domheid en als uitkomst geen ingang in de financiële netwerken - vanzelfsprekend niet.

http://www.prorepublica.org/print.aspx?a=friso_haalt_krantenkoppen_niet&t=Friso%20haalt%20de%20krantenkoppen%20niet&page_xml=rss_artikelen

 

Het schijnt dat (ex-)Goldman Sachs-topmensen wereldwijd belangrijke posities bekleden. Hoe zit dat in Nederland: hebben wij onze eigen Mario?


Dan doemt meteen Victor Halberstadt op. Hij is sinds ’91 internationaal adviseur bij Goldman Sachs, net als Mario Monti. Halberstadt (CV) was kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, is een vertrouwenspersoon van het Koninklijk Huis en is nu ook één van Rutte’s adviseurs. Dat maakt hem de ideale Goldman Sachs-lobbyist in Nederland.


Hoewel het in Nederland natuurlijk nooit zover zal komen dat we onze eigen bankiersregering krijgen, is het interessant om te constateren dat ook Nederland invloedrijke sleutelfiguren herbergt. Victor Halberstadt is zo’n onzichtbare macht.

Pensioen-swap
In Nederland opent Goldman Sachs een kantoor voor vermogensbeheer, kondigt de bank aan. Welke rol gaan ze hier spelen?

De rol van Amsterdam als financiële hoofdstad in Europa is inmiddels wel uitgespeeld, dus Goldman Sachs zal zich hier niet grootschalig gaan vestigen. Wel zien ze kennelijk ruimte op de Nederlandse markt voor vermogensbeheer - dat is voor hen een interessante markt; Nederland heeft veel pensioenfondsen met groot beleggingskapitaal. Ze zullen zich ook ongetwijfeld gaan richten op Nederlandse pensioenfondsen.

http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2012/februari/Goldman-Sachs-in-NL.html

 

Er is in Nederland iets vreemds aan de hand. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd


Banken willen ons pensioengeld

Het was het geld van werknemers en gepensioneerden. Dat geld moet gewoon teruggestort worden, het liefst met rente. Maar hoort u de politiek er over? Ze zwijgen als het graf terwijl we met zijn allen gewoon bestolen zijn en nu, bovenop de geleden schade, nog eens extra mogen bloeden door gekort te worden op het pensioen. Aan de grootste pensioenroof uit de Nederlandse geschiedenis en het onrecht dat werknemers en gepensioneerden daarmee is aangedaan hebben politiek en werkgevers weinig boodschap. Politici, economen en werkgevers, ze kunnen het niet laten.

http://stopdebankiers.weebly.com/1/post/2013/11/pensioenbedrog-en-diefstaf-van-ons-pensioen.html

 

Goldman & Sachs willen AL het Nederlands geld. Net zoals bij de banken (ongeacht of het nu Rabo is of Icesave) heb ik zo het donkere vermoeden dat alles onder de naam van Goldman & Sachs eindigt.

En dan te bedenken dat Bernhard 1 van de oprichters was van de Bilderberg...

 

Bilderberggroep (Illuminatie) en totale wereldcontrole


De Bilderberggroep bestaat uit een invloedrijke mensen: politci, bankeigenaren, ondernemers en wetenschappers. In 1954 opgericht door prins Bernard. Ook Beatrix is lid van deze groep invloedrijke personen, die bijeenkomsten houden die een sterk geheim karakter hebben. Alleen politici, die lid zijn van de Bilderberggroep, komen aan de macht. Uitspraken van de Bilderberggroep wijzen erop dat controle en macht over de wereld en het wereldgebeuren het doel van de Bilderberggroep is.

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/politiek/52986-bilderberggroep-illuminatie-en-totale-wereldcontrole.html

 

 

Toeval dat Friso vice-president was bij Goldman & Sachs?

Vergeet het maar. Alles is voorbestemd, nog vóórdat Bernhard de Bilderberg oprichtte.

Uw geld is niet van Nederland maar van de banken?

Al het geld van de banken als Icesave, DSB, ABN Amro, ING, Rabobank, Fortis, SNS Reaal, Libor en Euribor???

Welke naam ze ook dragen.... ik heb zo het donker vermoeden dat ze allemaal Goldman & Sachs toebehoren!!!


En hoe zat het ook alweer met Cees van Grimbergen?

Documentaire Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft.

Zie dit stukje en huiver wat er ongevraagd gedaan wordt met ONZE pensioenen!

Zwarte zwanen ; gokken met uw pensioenpremie

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1353772

 

 

Waarom niet eens een onderzoek doen naar Goldman & Sachs en wat precies Bernhard daarmee van doen had? Wat hebben Bilderberg en Goldman & Sachs gemeen?
Volgens mij ligt daar de link naar ALLE ellende.

 

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs, is (samen met de rijkste mensen ter wereld) als bedrijf, één van de weinige bedrijven die als een winnaar uit de crisis kwam. nu officieel de 'meesters van de eurozone!'

http://www.ekudos.nl/artikel/378041/het_is_nu_officieel_goldman_bankiers_runnen_de_eurozone

 

Willem Duisenberg sprak op 9 mei 2002 wijze woorden over de euro. Over de reden voor de totstandkoming van deze munt en het ‘sociale contract’ dat geld is. De euro kreeg in dat jaar de Charlemagne Prize, een prijs die jaarlijks wordt toegekend aan één of meerdere personen of een organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Europese eenwording. Marketupdate biedt u een integrale vertaling aan van de toespraak.
Wim Duisenberg was vanaf 1998 de eerste president van de Europese Centrale Bank. Vanuit die positie was hij één van de drijvende krachten achter de invoering van de euro. In de zomer van 2003 trad hij af als ECB-president, om deze taak over te dragen aan de Fransman Jean-Claude Trichet. Wim Duisenberg overleed in 2005 op 70-jarige leeftijd in zijn villa in Faucon.

http://marketupdate.nl/nieuws/economie/valutacrisis/vertaling-willem-duisenberg-speech-over-de-euro/

 

Organogram Money machine) waarvan opvolgers zoals de Nederlanderse Bilderberger Wim Duisenberg (Pvda) en Bilderberger Nout Wellink (CDA)

 https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun

 

Sitges
De conferentie van vorig jaar in de Spaanse badplaats Sitges werd verder bijgewoond door Neelie Kroes, ING-topman Jan Hommen, Alexander Rinnooy Kan en Nout Wellink. In het verleden zijn ook mensen als Maxime Verhagen, Jeroen van der Veer (Shell), Hans Wijers (Akzo), Jaap de Hoop Scheffer, Ruud Lubbers, Wim Duisenberg en kroonprins Willem Alexander één of meer keren deelnemer geweest.

http://nos.nl/artikel/247344-mysterieuze-bilderberggroep-bijeen.html

 

Onder het bewind van Duisenberg werd de euro ingevoerd. Momenteel is de Fransman Jean-Claude Trichet nog de baas.

http://www.z24.nl/ondernemen/super-mario-in-voetsporen-wim-duisenberg

 

De staatsgreep van de banken in Europa ging vrijwel zonder slag of stoot. Het ESM is wordt toegejuicht door de Europese regeringen, door hun schuldeisers en door 'de markt', omdat het betekent dat investeerders staatsschulden zullen blijven aanschaffen. Alles wordt opgeofferd aan de wensen van de schuldeisers, want waar anders zou het geld zijn dat enorme schuldenbergen van de landen in de Eurozone drijvende kan houden?

Er is een alternatief voor de schuldslavernij. Maar eerst kijken we even naar de nefaste onderbuik van het ESM en de stille overname van de ECB door Goldman.

Goldman Sachs en de financiële technocraten hebben het Europese schip gekaapt. De democratie is overboord geflikkerd, allemaal om de centrale banken onafhankelijk te laten blijven van het 'misbruik' door de regering. Maar de regering dat zijn de burgers - zou het toch moeten zijn. Een democratisch gekozen regering dient de burger te vertegenwoordigen. We zijn dus opgelicht en gedwongen onze geliefde democratie op te geven voor een bende financiële piraten. Europa is gevallen. De rest van de wereld zal snel volgen.

http://www.zonnewind.be/2012/staatsgreep-van-goldman-sachs-in-de-eurozone.shtml