Home » Brief Sociale Zaken 19 - 11 - 2014 & nare gevolgen...

Brief Sociale Zaken 19 - 11 - 2014

Geachte mevrouw ***. *********


Volgens onze informatie ontvang u op dit moment een uitkering van onze gemeente.
Vanaf 2015 verandert er veel op het gebied van werk en inkomen door nieuwe landelijke regelgeving. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij met het doel om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Dat is allemaal geregeld in de Participatiewet. Met deze brief willen we u informeren wat de veranderingen voor u betekenen.

 


Participatiewet

Het belangrijkste doel van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen aan het werk kunnen. Dat geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking. Met de Participatiewet komt er één regeling voor alle groepen die aan werk worden geholpen.

De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB) en gaat over werk én over inkomen. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand op grond van de WWB of een uitkering op grond van de Wet Inkomensvoorziening oudere eb gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW/Z) ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen.

 


Wat betekent de Participatiewet voor uw uitkering?

Hieronder beschrijven we kort een aantal veranderingen, waarvan er één of meerdere kunnen gelden voor uw persoonlijke situatie.

 


Kostendelersnorm

Wanneer u de kosten kunt delen met anderen in uw huis kunt u te maken krijgen met de zogeheten kostendelersnorm waardoor uw uitkering wordt verlaagd. Tot 1 juli 2015 geldt het overgangsrecht en verandert uw uitkering nog niet, daarna ontvangt u de verlaagde uitkering. Mensen die hiermee te maken krijgen, zijn hiervan in oktober al op de hoogte gebracht.

 


Bent u een alleenstaande ouder?

Ook dan verandert de hoogte van de uitkering. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de uitkering lager en krijgt u een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U wordt hierover geïnformeerd door de Belastingdienst.

 


Bijzondere bijstand

Door de komst van de Participatiewet verandert er ook iets aan de bijzondere bijstand. De zogenaamde categoriale bijzondere bijstand is afgeschaft. Als dit voor u van toepassing is (u ontving bijvoorbeeld een jaarlijkse tegemoetkoming omdat u chronisch ziek of gehandicapt bent), dan heeft u hierover al bericht gehad van Sociale Zaken.

 


Werk

Wie een bijstandsuitkering heeft, heeft meestal ook arbeidsverplichtingen. Die houden in dat u er zelf zoveel mogelijk aan moet doen om weer aan werk te komen of om actief mee te doen in de samenleving. De arbeidsverplichtingen zijn niet nieuw, maar in de Participatiewet zijn ze uitgebreider beschreven.

In onze gemeente gaan we uit van het principe dat iedereen werkt naar vermogen, bij voorkeur in een reguliere baan met als doel dat iedereen economisch onafhankelijk is. Wanneer dat niet lukt of regulier werk niet mogelijk is, werken mensen op andere manieren naar vermogen. Ze doen vrijwilligerswerk, werken met behoud van uitkering, doen beschut werk of zijn actief in de dagbesteding.

De gemeente bekijkt samen met u hoe u kunt participeren en welke aanpak het beste past binnen uw mogelijkheden. Bent u op dat moment vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen? Ook dan bekijkt de gemeente met wat u wel kan.

 


Heeft u vragen?

U moet natuurlijk goed weten wat er van u verwacht wordt. Wanneer dat voor u niet duidelijk is dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen Sociale Zaken. Algemene informatie over werk en inkomen vindt u op de website van de gemeente.

 


Inloopbijeenkomsten

De gemeente organiseert eind november inloopbijeenkomsten over de veranderingen op het gebied van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet. Op deze bijeenkomsten bieden we algemene informatie en kunt u met medewerkers van de gemeente persoonlijk spreken over de veranderingen.

De medewerkers proberen uw vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Ze kunnen tijdens de bijeenkomsten niet uitgebreid ingaan op uw persoonlijke situatie. Zo nodig verwijzen ze u door naar het juiste adres of instantie. Heeft u een specifieke vraag over uw eigen situatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw casemanager van Sociale Zaken.


Als u van plan bent om een inloopbijeenkomst te bezoeken, ga dan naar *********************** Via de website kunt u laten weten of u komt op één van de aangegeven dagen. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn. U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum van de gemeente om uw komst door te geven.


Met vriendelijke groet


Hoofd Sociale Zaken.

 

 

TWEE DAGEN LATER ARRIVEERDEN ER 4 GROTE ENVELOPPEN... WE KUNNEN ONS ALLEMAAL GOEDKOPER VERZEKEREN BIJ IZA CURA EN VGZ...

 

U BETAALT VOOR DEZE VERZEKRING EEN MAANDPREMIE VAN E 153.08...

 

MIJN ZOON KRIJGT MAANDELIJKS EEN WAJONG VAN 180 EURO... ALS HIJ DAT BEDRAG BETAALD HOUDT HIJ MAANDELIJKS OVER 26.92 EURO!!!!

 

VAN DAT GELD MOET MIJN ZOON ALLES DOEN!!!

 

VERVOER BETALEN ALS HIJ ERGENS HEEN WIL. ZIJN ID KAART VERLOOPT IN FEBRUARI DUS NIET EENS GELD GENOEG OM EEN NIEUWE AAN TE SCHAFFEN. HIJ HEEFT VAKER NIEUWE SCHOENEN NODIG IVM ZIJN RUG EN STEUNZOLEN. HIJ DRINKT EN ROOKT GELUKKIG NIET MAAR IETS BIJDRAGEN AAN ETEN, DRINKEN, DOCUHEN EN KLEDING WASSEN KAN HIJ NIET.

 

INTUSSEN WERD IK WÉL GEKORT OP MIJN BIJSTAND OMDAT HIJ 18 JAAR IS EN ALS HIJ IETS NODIG HEEFT MOET IK DAT ÓÓK BETALEN!!!

 

ZELF HEB IK OUDERDOMSSUIKER MET ÁLLE GEVOLGEN VANDIEN. NA EEN BEWUSTELOZE TOESTAND TOEN MIJN ZOON CIRCA 5 JAAR WAS BEN IK OM DIE REDEN TERUG BIJ MIJN OUDERS GAAN WONEN DIE NU ZÉLF HULPBEHOEVEND ZIJN GEWORDENEN WAARVOOR IK 24 / 7 MANTELZORG VOOR DOE. MIJN OUDERS KUN JE NIET MEER ALLEEN LATEN.

 

VAN DE WEEK TE HOREN GEKREGEN DAT IK DE ZATERDAG EN ZONDAG-BEHANDELING OOK ERBIJ MOET PAKKEN OMDAT MIJN MOEDER ANDERS EEN ANDERE BEHANDELING ZOU MISLOPEN.

 

OMDAT IK THUISWOON WORD IK GODVERDOMME NOG EEN KEER FINANCIEEL GESTRAFT OMDAT IK GODVERDOMME VOOR MIJN OUDERS ZORG!!! HOE ZIEK IS DAT DAN??? MOET IK DAN MIJN OUDERS LATEN VERREKKEN??? MOET IK MIJN BLOEDEIGEN ZOON LATEN VERREKKEN???


WAT WILLEN ZE NU VAN MIJ??? iK GODVERDOMME MET 2 KAPOTTE BENEN!!! IK HEB GEEN THUISZORG VERZORG MIJN BENEN ZELF. KOST ME DAGELIJKS BIJNA 3 UUR!!! DAARNA BIJKOMEN VAN DE PIJN EN HET KLOPPEN IN MIJN BENEN. MIJN OUDERS HELPEN. AFHANKELIJK VAN WAT ER GEDAAN MOET WORDEN DOE IK DAT OOK MET PAUZES OM TE VOORKOMEN DAT MIJN ZWACHTELS ZEIKNAT WORDEN DOOR DE OPEN WONDEN. BOODSCHAPPEN DOE IK 1 OF TWEE KEER PER WEEK MET DE TAXI OMDAT ER NIEMAND IS DIE MIJ AANBIEDT OM MIJ TE BRENGEN!!!


VRIJWILLIGERSWERK MANTELZORG.... IK DOE MIJN DEEL EN DAARMEE HEEFT HET ZICH GEHAD!!! ALS DE SOCIALE DIENST HET DAARMEE NIET EENS IS DAN PAKKEN ZE ME HET LAATSTE RESTJE UITKERING OOK MAAR AF!!!
BETALEN ZE OOK MAAR MIJN REKENINGEN!!!

 

IK GA HIER GODVERDOMME GEWOON KAPOT AAN!!!

 

 

 

 

 

 

 

Weening maakt mantelzorg mee
http://nos.nl/op3/artikel/2003634-weening-maakt-mantelzorg-mee.html

 

 

Terugdraaien huishoudtoets wordt definitief


Woensdag 20 juni 2012, 16:12u

 

Vandaag wordt definitief de huishoudtoets voor de bijstand teruggedraaid. GroenLinks heeft dit in het lenteakkoord bereikt. Vandaag behandelt de Kamer het wetsontwerp dat dit definitief regelt. Deze toets was een van de meest pijnlijke maatregelen van het kabinet-Rutte. Gemeenten zouden bij het verlenen van bijstand ook naar het inkomen van thuiswonenden jongeren moeten meenemen. Daardoor zouden jongeren gedwongen worden om te stoppen met werken of om uit huis te gaan.

 

Klaver: “Thuiswonende, werkende jongeren hoeven dankzij het terugdraaien van deze maatregel niet meer bang te zijn dat zij met hun bijbaan het hele gezin moeten onderhouden.”

 

Klaver: “Met het LENTEAKKORD hebben wij deze perverse maatregel terug kunnen draaien. Jongeren kunnen zich richten op hun eigen ontwikkeling en dat vergroot hun kansen zich te ontworstelen aan armoede.”

 

Ook gemeenten reageren positief. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Andrée van Es: “De huishoudtoets heeft veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Het is mooi dat deze van tafel is. Geen gesol meer met de bijstand DE KOMENDE JAREN.”
https://groenlinks.nl/nieuws/terugdraaien-huishoudtoets-wordt-definitief

 

 

SP-Kamerlid Tjitske Siderius noemt het kabinetsvoorstel in een reactie "een ramp''. Mensen zullen volgens haar in financiële problemen komen, gezinnen worden uit elkaar gerukt en het verlenen van zorg aan zieke familieleden wordt bemoeilijkt.

 

De maatregel kan onder meer gezinnen met kinderen en samenwonende broers en zussen treffen.

 

Siderius zegt niet te begrijpen dat een PvdA-staatssecretaris met dit voorstel komt. "In de vorige kabinetsperiode was de PvdA nog fel gekant tegen een vergelijkbaar plan en sprak er schande van." De sociaaldemocraten zaten toen in de oppositie.
http://www.telegraaf.nl/dft/geld/werk-inkomen/22050775/__SP__nieuwe_regels_ramp__.html

 

 

Er worden psychogische spelletjes met ons gespeeld. Mensen zijn lam geslagen door alles wat er gebeurt in hun leven maar ook van wat er in de wereld gebeurt. Ik zou graag eens flink willen rellen maar dat kan alleen als er duizendenen doen. Wanneer zijn wij het allemaal echt eens zat? Tot hoever kunnen "ZIJ" gaan? Angst voor de toekomst en gefrustreerd. We lijken wel laboratorium ratten waar vanalles op wordt getest. We moeten allemaal opstaan! Iedereen met een Nederlands paspoort!!!

 


Vreemde is dat de staat wel met geweld te werk gaat, iedereen zo veel mogelijk geld afnemen is diefstal en dus geweld, hoger straffen wat opa Opstelten roept is ook geweld, ben persoonlijk ook niet voor geweld maar wat willen we als de staat dat wel doet ?
Kun je de rekening die je wel wil betalen maar niet meer kunt betalen dan komt de deurwaarder met de beul(politie) en ben je er niet dan word je deur met geweld open gemaakt...

 

Het had zó anders gekund...

 

IJsland... het land waar bankiers de cel in gaan en belastingbetalers een deel van hun schulden zien kwijtgescholden
http://www.express.be/business/nl/economy/ijsland-het-land-waar-bankiers-de-cel-in-gaan-en-belastingbetalers-een-deel-van-hun-schulden-zien-kwijtgescholden/209372.htm

 

 

 

 

 

DE NEDERLANDSE STAAT , POLITIEK DEN HAAG , DE ORANJE GRAAIERS , RIJKE GRAAIERS , ANDERE GRAAIERS , BILDERBERGBOEVEN , NWO , GEMEENTEN EN SOCIALE DIENSTEN WILLEN ZWAKKE ONSCHULDIGE BURGERS ZIEN EN BLIJVEN BEHANDELEN ALS VUILE RATTEN???

 

DAN ZAL HETZELFDE ANTWOORD ALS IN BRUSSEL GEBEURDE OOK IN NEDERLAND NIET LANG OP ZICH LATEN WACHTEN...