Home » Basisinkomen

In Zwitserland wordt een referendum gehouden over een basisinkomen voor alle inwoners. De initiatiefnemers pleiten voor een basisinkomen van 2500 frank (2023 euro).


In de landen Brazilië en Namibië wordt al geëxperimenteerd met een onvoorwaardelijk basisinkomen.


Inwoners van de dorpen Otjivero en Omitara in Namibië kregen in 2008 en 2009 een basisinkomen. Ze mochten zelf weten wat ze met het geld deden. Het eerste geld ging op aan drank, maar al snel werd het inkomen op een verstandige manier besteed.


Criminaliteit


In beide dorpen en de omgeving nam de criminaliteit af omdat de dorpsbewoners plotseling meer te besteden hadden. Vrouwen die werkten als naaister konden daarnaast hun werkzaamheden uitbreiden omdat ze genoeg geld hadden om hun kleding in de hoofdstad Windhoek aan de man te brengen.
http://www.ninefornews.nl/basisinkomen-brengt-namibie-en-brazilie-welvaart/

Als het daar kan dan vast ook in Nederland.

Volgens de normen van BIP ;


2. . Vanaf 18 jaar


Voor iedere Nederlander vanaf 18 jaar en voor iedere inwoner nadat hij 18 jaar in NL heeft gewoond.


3. . Hoogte
De hoogte van het Basis Inkomen is 3 maal de maximaal wettelijk toegestane huur voor een gezinswoning.

http://basisinkomenpartij.nl/

Feit is dat er amper 90 duizend vacatures zijn en dat op pakweg 694 duizend werklozen. Er is gewoon niet genoeg werk. En dan doet Den Haag alsof ze er alles aan doen om mensen weer te laten werken? Hoe dan? Door van de maatschappij een participatiesamenleving te maken? Thuiszorgers ontslaan en de zorg aan familie overlaten? Door mensen met een beperking vrijwilligerswerk te laten doen?


Participatiesamenleving = wegbezuinigen = duizenden thuiszorgers werkloos.
Vrijwilligerswerk = banen wegpikken van goedbetaalde krachten.

Dan heb je nog de oost Europeanen die hier voor een schijntje komen werken. De Nederlandse werkgever heeft dan liever 2 oost Europeanen die werken voor de loon van 1 Nederlander. Kijk maar naar de chauffeurs die voor 2.50 per uur voor Ikea werken.

De topsalarissen blijven stijgen. Als die topsalarissen betaalbaar zijn dan moet een basisinkomen ook betaalbaar zijn.

Huurders in Nederland worden steeds armer. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Woonbond, die de noodklok luidt.

Na aftrek van hun woonlasten kunnen nu al 724.000 huurders noodzakelijke uitgaven voor het levensonderhoud niet betalen. In 2017 zitten naar verwachting 891.000 huurders onder de armoedegrens, aldus de Woonbond die de belangen van huurders behartigt.


En intussen worden de huurprijzen alleen maar duurder.

Net zoals de energieprijzen die blijven stijgen, zorgpremies die blijven stijgen. De regering heeft zelfs besloten dat het water duurder wordt.

Met het stijgen van alle kosten is het aantal zelfdodingen ook gestegen en die zullen blijven stijgen als er niks verandert.

Lonen kunnen niet meer stijgen, dan maar uitkeringen verlagen en in ergste geval uitkering afnemen? Een groter a-sociaal onrecht bestaat niet.

Stel het zou iemand van je eigen gezin of familie betreffen, hoe zou jij dat vinden?

Daarom juich ik een basisinkomen alleen maar toe. Erkenning van menselijke waardigheid.

Bip gaat ervan uit dat er geen tegenprestaties gevraagd worden maar ik ben van mening dat je dit wel zou kunnen doen door bv vrijwilligerswerk te doen in dierenasiels waar ze handen tekort komen of stoepen sneeuwvrij te maken. Echte banen moeten betaalbaar blijven en NIET worden wegbezuinigt.

Prima oplossing dat je 18 jaar in Nederland gewoond moet hebben om in aanmerking te komen voor een basisinkomen zo wordt voorkomen dat oa MOE-landers misbruik van maken.

Onvoorwaardelijk basisinkomen voor alle Europeanen
http://www.ninefornews.nl/onvoorwaardelijk-basisinkomen-voor-alle-europeanen/

285.000 Europese burgers willen basisinkomen
http://www.ninefornews.nl/285000-europese-burgers-willen-basisinkomen/

VPRO, arm en rijk... aflevering Dubai

Jan Leyers onderzoekt hoe arm en rijk wereldwijd omgaan met de groeiende ongelijkheid. Op papier zijn alle mensen op onze planeet gelijk, maar in de praktijk leven ze in extreem verschillende sociale omstandigheden. Tussen 'haves and have-nots' gaapt een diepe kloof, die bovendien steeds dieper wordt.

Aflevering 7: Dubai


Vijftig jaar geleden was Dubai een vergeten plek in de woestijn. Vandaag is het een commercieel wereldcentrum en synoniem aan rijkdom en decadente luxe. De levensstandaard ligt er zo hoog dat een hele generatie jonge Emirati’s geen besef heeft van wat het betekent om iets te kort te komen. Van hogerhand wordt geprobeerd jongeren bewust te maken van hun uitzonderlijke luxepositie. Jan trekt naar een hogeschool voor meisjes om te zien hoe dat in zijn werk gaat.

http://www.vpro.nl/buitenland/programmas/arm-en-rijk/07.html

aflevering is hier te zien

http://www.canvas.be/programmas/arm-rijk/67b37888-dd1e-4e1f-837b-b86f55bae4dc

Het recht op leven


Een basisinkomen geeft mensen bestaanszekerheid. Het garandeert iedereen een minimuminkomen dat nodig is om te kunnen leven. Omdat een basisinkomen onvoorwaardelijk is, valt niemand tussen wal en schip.

Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van de waardigheid van ieder mens.
http://www.globalincome.org/Nederlands/Basisinkomen.html

 

RECHT OP LEVEN EN BESTAANSZEKERHEID , DAAR DRAAIT HET OM!

Maak een Gratis Website met JouwWeb