Home » Politiek schendt mensenrechten.

Aanscherping bijstand in strijd met mensenrechten

Het voorstel van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) om de eisen voor de bijstand aan te scherpen zit vol met mensenrechtenschendingen.

Dat zegt mensenrechtenadvocaat en tevens activist van de Internationale Socialisten, Jelle Klaas, donderdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

Klijnsma wil dat bijstandsgerechtigden tegenprestaties gaan leveren in ruil voor hun uitkering.

"Drie maanden geen bijstand betekent dat de huur niet meer betaald kan worden, betekent dat stroom en water worden afgesloten, betekent dat mensen uit hun huis worden gezet."

Leo Wijnbelt zei namens de Voedselbanken dat 60 procent van de bijstandsontvangers nu al aan het eind van de maand niets meer over heeft. "Je creëert met de uitsluiting van drie maanden een nieuw probleem."

http://www.nu.nl/economie/3640581/aanscherping-bijstand-in-strijd-met-mensenrechten.html

 

Geen werk door onaangepast gedrag of kleding? Drie maanden geen uitkering

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3543904/2013/11/13/Geen-werk-door-onaangepast-gedrag-of-kleding-Drie-maanden-geen-uitkering.dhtml

 

Óók chantage is verboden bij de wet!

Zonder dit als een drama te willen neerzetten mag er stil bij gestaan worden dat uitkeringsgerechtigden tegenwoordig psychisch mishandeld worden door het Work First Programm van ons schijnheilig kabinet.

Omdat het restant van recht laten gelden via bezwaarschriften voor menig minimaal niet meer haalbaar is en een klachtenprocedure ook al een lachtertje geworden is...

Mensen met een uitkering werde de akte van onvermogen ontnomen waardoor ze zich geen advocaat kunnen permiteren om voor hun rechten op te komen.

Steeds meer mensen met een uitkering die zich door dit kabinet tegen de muur gezet voelen worden. Angst om uit hun huizen gezet te worden. Angst om hun medische kosten niet meer te kunnen dragen.

Enige dat Jetta Klijnsma nu bereikt is dat mensen met een uitkering zich zodaig tegen de muur gezet voelen dat het aantal zelfdodingen nog méér zal gaan toenemen door haar mensonwaardig beleid.

Wie meer macht heeft, heeft meer rechten en eigent zich ongestraft méér rechten toe!

Met haar wanbeleid drijft Jetta Klijnsma de mensen met een uitkering tot wanhoop die zelfdoding als enige oplossinge zien. 

Als die wanhoopsdaad realiteit wordt kan Jetta Klijnsma hoogstpersoonlijk verantwoordelijk worden genomen comform artikel 294 Wetboek van Strafrecht.

Aanzetten tot zelfdoding is óók strafbaar!

 

1
Hij die opzettelijk een ander tot zelfdoding aanzet, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.
2
Hij die opzettelijk een ander bij zelfdoding behulpzaam is of hem de middelen daartoe verschaft, wordt, indien de zelfdoding volgt, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie. Artikel 293, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing

@ ://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/294.html 

GroenLinks waarschuwde er al eens voor...

Met de plannen van de VVD zou de doorwerking van internationale verdragen – waarin onze grondrechten gegarandeerd zijn - afhankelijk worden van de wetgever; wat de ene regeerperiode een fundamenteel mensenrecht is dat door de rechter gegarandeerd kan worden, verliest die bescherming de volgende regeerperiode, als de wetgever een andere mening is toegedaan.

De Haagse politiek als ultieme beschermer van mensenrechten: zeker in deze tijd geen geruststellende gedachte.

De gedachte bij de VVD is dat het parlement beter zijn werk gaat doen, als de rechter niets meer mag doen.

In voetbaltermen: het middenveld zal vast beter gaan spelen als we de verdediging van het veld halen.

http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/groenlinks-want-het-een-kan-niet-zonder-het-ander/

 

 

Aan een fundamenteel mensenrecht zou NIEMAND mogen sleutelen, ook NIET als je Mark Rutte, Diederik Samsom of Jetta Klijnsma heet!!!

Ik snap niet waarom de rechters zich hier niet tegen verzetten!

Maak een Gratis Website met JouwWeb