Home » Angst voor de brieven & betalen staken...

Het verhaal van de deurwaarder en de angst voor de brievenbus.

Deurwaarders zijn gezanten uit de hel door SATAN naar de aarde gezonden wezens die de economie en de mensheid proberen te vernietigen. Deze wezens moet net als onkruid worden verdelgd. Wat zou het fantastisch zijn als het beroep deurwaarder in het rijtje van niet meer bestaande beroepen zou worden toe gevoegd.

Vroeger hadden mensen ook wel betalingsachterstanden en konden ze nog normaal een regeling treffen met de schuldeiser. Tegenwoordig is dit niet meer mogelijk, tenminste niet op een eerlijke manier. Ze vragen torenhoge aflossingen, bestrijken het bedrag nog eens met dubbele rentetarieven en hebben geen mededogen voor de mens. Indien de schuldeiser zelf al kosten heeft berekend, dan rekenen het incassobureau én de deurwaarder daaroverheen extra incassokosten. Incassokosten zijn soms te hoog, omdat meerdere dossiers van één schuldenaar niet worden samengevoegd.

Incassobureau´s en deurwaarders komen momenteel zelf ook in financiële problemen, omdat het steeds moeilijker wordt vorderingen te innen. Veel fraudeurs laten zich uitschrijven uit het bevolkingsregister om onvindbaar te zijn voor schuldeisers. Deurwaarders lopen daardoor inkomsten mis en gaan zelfs failliet. Bij zeker 9 miljoen van deze gevallen worden er te hoge incassokosten berekend. Mede hierdoor ontvangen incasso bureaus jaarlijks meer dan 130 miljoen euro. Incasso bureaus maken misbruik van de vrije rentetarieven die zij mogen gebruiken en er is geen controle op.

Deurwaarders gaan vaak te ver en ik ben al blij dat we inzake boedel beslag een stuk verder zijn. Inzake dat boedel beslag is er nu correspondentie op gang gekomen met Juridisch Loet, Gemeente en de Woningbouwvereniging.Zelfs de krant toont al interesse voor het gegeven. Indien wij dit landelijk erdoor krijgen, dan zullen alle boedel beslagen komen te vervallen. Kan je nagaan wat dat een ellende oplevert.

Steeds meer gerechtsdeurwaarders nemen een loopje met de wet wanneer zij schulden bij consumenten invorderen. consumenten betwisten een rekening en krijgen plots een dreigbrief van een gerechtsdeurwaarder in de bus. Onmiddellijk betalen of er volgt een dagvaarding met “alle kosten ten uwen laste”. In de aanmaningsbrieven worden vaak allerlei posten opgesomd waarvan de schuldenaar de herkomst niet kan nagaan, noch hoe die bedragen berekend worden. Meestal beperkt men zich tot de opsomming van de verschillende posten onder benamingen als hoofdsom, rentekosten, aanmaningskosten”, inning rechten. Veel burgers zijn geïntimideerd. Niet iedereen weet trouwens dat de gerechtsdeurwaarder in de minnelijke fase niet kan overgaan tot dwangmaatregelen. De aanmaningsbrieven vermelden trouwens doorgaans niet dat het om een minnelijke invordering gaat. Daardoor betalen veel consumenten zonder aarzelen, zelfs als ze met de vordering niet akkoord gaan.

Voor veel gezinnen in Nederland is zo’n huis ontruiming inmiddels bittere realiteit. Terwijl aan de ene kant het nieuws naar buiten komt dat het aantal miljonairs in Nederland gelijk is gebleven, trekt aan de andere kant van de kloof de daklozenopvang aan de bel, omdat ze de enorme toestroom niet aan kunnen. Leeg staande panden, woningen en kantoren zie je overal in ons land.

Groeiende armoede in Nederland en de voedsel banken kunnen de aanvragen niet meer aan. Huren en hypotheken kunnen niet meer betaald worden en mensen worden dakloos.

Hulpverleningstrajecten komen traag op gang of er is gewoon geen plek meer voor de gedupeerde burger.

Deze wanpraktijken zijn een klassiek voorbeeld van witte boorden criminaliteit van het laagste soort. De deurwaarders stelen met hun pen miljoenen van onwetende burgers.

http://plazilla.com/page/4295069526/draai-die-deurwaarder-de-nek-om

 

 

 

Elke dag leven in angst, angst voor de aanmaningen en panische angst dat er een brief van een deurwaarder bij zal zitten. Gelukkig heeft iemand zich over mij ontfermd en kan ik nu zeggen dat mijn rekeningen betaald zijn en dat ik buiten het "rood" staan op de bank van mijn schulden verlost ben. Die angst die groeit met de dag als je de stapel rekeningen ziet groeien en geen oplossing meer ziet. Het moment dat inderdaad die brief van de deurwaarder op de mat valt en het totale radeloze gevoel en de rare gedachten die je krijgt, het niet meer willen leven en alles op willen geven en dat laatste sprankje hoop dat je hiervoor beschermd. Is er al eens een onderzoek geweest naar het aantal Nederlanders die elke dag door deze ellende gaan? Talloze nutteloze onderzoeken worden gedaan naar effecten in de toekomst, waarom geen onderzoek naar het effect van vandaag en het zoeken naar een redelijke oplossing voor de problemen van nu? Hoelang kan een mens dit volhouden, deze angst voor het geluid van post op de mat of het rinkelen van de telefoon, mensen die de post niet meer open DURVEN maken en de teloon niet meer opnemen omdat ze bang zijn dat er aan de andere kant gewezen kan worden op een volgende achterstand. Onverklaarbaar gedrag dat niets oplost omdat de rekeningen er niet van weggaan maar wel begrijpelijk, het niet openen of opnemen is een vorm van tijdelijk zelfbehoud, weten dat je in zult storten bij het zien van een ander slecht bericht. Wat zou het opvangen en de medische begeleiding hier kosten, zou Ab Klink dit al uitgerekend hebben? Wat kosten deze mensen uiteindelijk de gemeenschap omdat ze toch elders weer opgevangen, gevoed en gekleed moeten worden, is dit al eens ooit uitgerekend?

http://mijn-mening-over.infoyo.nl/samenleving-en-ontwikkeling/15997-de-brievenbus.html

 

 

Ik blijf het maar vreemd vinden. Alles wordt maar duurder en duurder door het beleid van Den Haag. Steeds meer huishoudens komen door dat beleid in de ellende terecht. Armoede wordt steeds groter, steeds meer gezinnen dakloos. Hoeveel mensen niet de keuze moeten maken of het gezin aan het eten houden of de rekeningen betalen. Uiteindelijk groeien de problemen boven het hoofd uit. Alsof dat nog niet erg genoeg is gaat Den Haag gewoon verder met bezuinigen, kapot maken en nog meer van mensen verlangen.


Voor wie gaat voor zijn gezin zal uiteindelijk te maken krijgen met de deurwaarder die een dagvaardiging in zijn handen heeft. Maar of het dat makkelijker maakt? Die mensen verliezen hoe dan ook hun zaak en komen dan ook nog eens voor die onkosten aan het opdraaien. Als ze al de rekeningen niet meer kunnen betalen hoe dan wel de gerechtsonkosten die nog eens bovenop de schulden komen? Lijden deurwaarders en rechters aan kortzichtigheid?

Hoe kun je recht spreken als je als rechter zijnde weet dat het mensen onmogelijk wordt gemaakt hun rekeningen nog te betalen?

Arme mensen worden afgevoert naar de rechtbank alsof het criminelen zijn terwijl ze nergens anders mee bezig zijn dan met overleven en de rijken staan dit oogluikend toe.

VVD en PVDA hebben van de deurwaarders en rechters de gestapo gemaakt. Den Haag knijpt mensen de keel dicht en wijzen mensen aan die deze handeling moeten rechtvaardigen. De waarheid hoe het werkelijk zit die mag geweld aangedaan worden. Geen enkele rechter die Den Haag wijst op de rechten van de weerlozen. Geen enkele rechter die tegen Den Haag zegt dat zij debet zijn aan al die duizenden gezinnen met geldproblemen. Geen enkele rechter die mensen vrijspreekt van het ubermenschengedrag van deurwaarders.

In de tweede wereldoorlog noemden ze dit soort mensen landverraders

Je zult maar eens je baan kwijt zijn. Alles tegen je hebben. Willen voldoen aan de rekeningen maar kunt geen keuze maken tussen rekeningen en je gezin. Bang zijn voor wat er komen gaat. De deur niet eens meer open durven maken als er wordt aangebeld. Bang voor een deurwaarder met gewapende agent die zo de taken uitvoert van de overheid of die wel of niet gerechtvaardigt is. Uitzichtsloze vooruitzichten.
Wat kun je dan nog doen? Chloor drinken zoals dat stel uit Almere?

Vol afschuw zie ik Nederland veranderen in iets dat over lijken gaat.

Het zal wel dat de Media zwijgt over de verborgen armoede in Nederland.

http://eunmask.wordpress.com/2014/03/09/verborgen-armoede-in-nederland-de-media-zwijgt/

 

 

 

Zo zal de Media ook zwijgen over het aantal groeiende zelfdodingen in Nederland als gevolg van het beleid van Den Haag want niemand mag schijnbaar weten hoe er in Nederland met eigen volk wordt omgegaan.

 

 

 

 

 

I DON'T PAY

De protestbeweging I DON'T PAY begon toen demonstranten de ticketmachines in de Griekse metrostations begonnen uit te schakelen en het publiek uitnodigde niet meer voor hun tarieven te betalen. Inmiddels verspreidt de protestbeweging zich snel over Spanje , Zweden en de rest van Europa en de wereld.

I DON'T PAY hun actie's stoppen niet bij het openbaar vervoer.
I DON'T PAY betekend dat je ook vecht voor sociale goederen.

De DEN PLIRONO beweging is ontstaan uit de huidige sociale behoefte's en vormt een politieke beweging van ongehoorzaamheid en verzet.

Het zijn mensen uit alle lagen van de maatschappij en vechten al twee jaar voor het sociale karakter van openbare goederen. De fundamentele politieke plaats en de spil van de actie van deze beweging heeft als doel het gratis maken van alle sociale goederen die essentieel zijn voor een fatsoenlijk bestaan.

De beweging vecht voor en claimt gratis onderwijs , gratis medische zorg , gratis openbare ruimte's , gratis openbaar vervoer , gratis water en elektriciteit en elke vorm van sociale goederen als telefoon , computer en internet. Voor zowel autochtoon alsook allochtoon.

De ongekende crisis van het afgelopen jaar haalt radicaal het kapitalistische systeem onderuit. Machthebbers doen hun best om hun politieke , economische en ideologische regime te versterken en mensen te onderwerpen. Zo vormen ze een nieuwe Juntas.

De economische verrijking het (wereldwijde en nationale) financiële stelsel vereist rechtstreeks overmaken van rijkdom van de huishoudens aan de banken. Met een dergelijke ingreep wordt geprobeerd lonen en pensioenen , ontbinding van de volksgezondheid en onderwijs en verkoop van publieke eigendom ; met a-sociale belastingen in te perken.

De vraag die de mensen bezig houdt luidt dan ook : Hoelang buigen wij nog gehoorzaam onze hoofden voor een stelletje uitbuiters die onze levens stelen ? Wanneer staan we nu eens op en pakken terug wat van ons is ?

De eerste tekenen van de klassieke strijd van werknemers is al begonnen. De DEN PLIRONO beweging commitees , buurtbijeenkomsten , de stakingen en door gebruik te maken van de massamedia zijn enkele voorbeelden van verzet.

De beweging roept alle uitgebuitte personen op te kiezen voor een collectieve strijd om zich aan te sluiten bij de DEN PLIRONO beweging en deel te nemen aan de open vergaderingen. Ze vragen iedereen hun stemmen te verenigen teneinde om alle gestolen levens terug te nemen.

WE BETALEN NIET VOOR HUN CRISIS.
WE WEIGEREN INZAKE ALLE BETALINGEN.
WE VECHTEN NET ZOLANG TEGEN IEDEREEN DIE WAT DAN OOK VAN ONS STEELT TOT ONZE EINDOVERWINNING ZEGEVIERT.

DEN PLIRONO

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb