Home » Jetta Klijnsma... NU

EN DAN ZOMAAR.... OPEENS... UIT HET NIETS...

12 november : Klijnsma verandert huishoudtoets in kostendelersnorm en schopt zo de allerzwaksten nog dieper de armoede in.

http://www.nu.nl/economie/3626585/lagere-uitkering-bij-gezamenlijke-huishouding.html

 

 

EN DAT TERWIJL...

Terugdraaien huishoudtoets wordt definitief
Woensdag 20 juni 2012, 16:12u

Vandaag wordt definitief de huishoudtoets voor de bijstand teruggedraaid. GroenLinks heeft dit in het lenteakkoord bereikt. Vandaag behandelt de Kamer het wetsontwerp dat dit definitief regelt. Deze toets was een van de meest pijnlijke maatregelen van het kabinet-Rutte. Gemeenten zouden bij het verlenen van bijstand ook naar het inkomen van thuiswonenden jongeren moeten meenemen. Daardoor zouden jongeren gedwongen worden om te stoppen met werken of om uit huis te gaan.

Klaver: “Thuiswonende, werkende jongeren hoeven dankzij het terugdraaien van deze maatregel niet meer bang te zijn dat zij met hun bijbaan het hele gezin moeten onderhouden.”

Klaver: “Met het LENTEAKKOORD hebben wij deze perverse maatregel terug kunnen draaien. Jongeren kunnen zich richten op hun eigen ontwikkeling en dat vergroot hun kansen zich te ontworstelen aan armoede.”

Ook gemeenten reageren positief. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder Andrée van Es: “De huishoudtoets heeft veel mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Het is mooi dat deze van tafel is. Geen gesol meer met de bijstand DE KOMENDE JAREN.”

http://tweedekamer.groenlinks.nl/Terugdraaien+huishoudtoets+wordt+definitief

 

En nu opeens voor 200% het tegenovergestelde door de huishoudtoets te veranderen in kostendelersnorm?????????
Eerst opkomen voor de armoede en dan de mensen nog dieper de armoede intrappen?

 

Het kabinet verscherpt de eisen voor de bijstand. Wie zich niet gedraagt, of een boerka draagt en daardoor geen baan vindt, krijgt drie maanden geen uitkering meer. En wie bijstand aanvraagt, moet voortaan eerst vier weken werk zoeken voor hij de uitkering krijgt.

http://denhaag.werkcafe.nl/forum/topics/geen-werk-door-onaangepast-gedrag-of-kleding-drie-maanden-geen-ui?xg_source=activity

 

Wanneer is kleding onaangepast? Als je in de winter met een dun zomerjasje en op badslippers gaat solliciteren?

Tsja als je van een uitkering leeft moet je niet verwachten dat mensen komen opdraven in kleding die zijn aangepast op seizoen.

Als je nou niet meer naar de tandarts gaat omdat je dat niet kunt betalen en daardoor iemand met een kapot verrot gebit in zijn of haar mond loopt, wat dan? Helemaal geen uitkering?

Triest dat er zo met mensen wordt omgegaan door een stelletje narcisten die zich politici noemt.

GroenLinks voorspelde het al eerder.

Met de plannen van de VVD zou de doorwerking van internationale verdragen – waarin onze grondrechten gegarandeerd zijn - afhankelijk worden van de wetgever; wat de ene regeerperiode een fundamenteel mensenrecht is dat door de rechter gegarandeerd kan worden, verliest die bescherming de volgende regeerperiode, als de wetgever een andere mening is toegedaan.

De Haagse politiek als ultieme beschermer van mensenrechten: zeker in deze tijd geen geruststellende gedachte.

De gedachte bij de VVD is dat het parlement beter zijn werk gaat doen, als de rechter niets meer mag doen.

In voetbaltermen: het middenveld zal vast beter gaan spelen als we de verdediging van het veld halen.

http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/groenlinks-want-het-een-kan-niet-zonder-het-ander/

 

 

Wat denk je hiervan???

De gemeente Leiden (bestuurd door D66, VVD, SP en CDA) geeft als prijs gratis uitkeringsgerechtigden als werkkrachten aan de winnende onderneming in de door hen uitgeschreven prijsvraag Eureka.

http://www.nujij.nl/politiek/leiden-biedt-ondernemers-gratis-werklozen.25716113.lynkx

 

 

Maar goed dat er Artikel 273f bestaat in het Wetboek van Strafrecht.

1
degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen.

4
degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

6
degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

2
Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.

Informatie over de straffen zie verder...

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht/273f.html

Het aantal zelfdodingen is vorig jaar flink toegenomen. In 2012 maakten 1753 mensen een einde aan hun leven, het jaar daarvoor waren dat er 106 minder: 1647.
2012 was het vijfde achtereenvolgende jaar dat het aantal zelfdodingen steeg. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde alleen in 1984 een hoger aantal zelfdodingen. Toen waren het er 1782.
Recessie
Zowel een onderzoeksgroep van het VUmc als een Brits onderzoek zien een verband tussen de stijging van het aantal zelfdodingen en recessies, meldt Nieuwsuur. Ook in 1984 zat Nederland in een crisis.

Volgens de Britten stijgt het aantal zelfdodingen tijdens economische crises met 8 tot 15 procent.
http://nos.nl/artikel/521124-aantal-zelfdodingen-fors-gestegen.html

 

Straks een estafetteloop tegen zelfdoding? 

Wat Jetta Klijnsma nu doet met mensen die een uitkering hebben is niet alleen die mensen pijnlijk belachelijk maken maar ze ook nog eens kwetsen tot op het bot. En dat terwijl dat mens het verdrietig noemde dat de armoede toeneemt?

Enige dat Jetta Klijnsma nu bereikt is dat mensen met een uitkering zich zodanig tegen de muur gezet voelen dat het aantal zelfdodingen nog meer zal gaan toenemen door haar mensonwaardig beleid.

Wie meer macht heeft heeft meer rechten en eigent zich ongestraft meer rechten toe.

Met haar wanbeleid drijft Jetta Klijnsma de mensen met een uitkering tot wanhoop die zelfdoding als enige oplossing zien.
Als die wanhoopsdaad realiteit wordt kan mevrouw Klijnsma hoogstpersoonlijk verantwoordelijk worden gehouden. Comform artikel 294 Wetboek van Strafrecht.

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/294.html

Politie ziet economische crisis als oorzaak huiselijk geweld

Huiselijk geweld is vaak een gevolg van de economische crisis. De oorzaak zou de toegenomen stress in huishoudens zijn, die werkt dan als een katalysator.

Een tweede probleem dat de politie aankaart, is de financiële uitbuiting van ouderen.

In 2012 registreerde de politie ruim 95.000 gevallen van lichamelijk, seksueel en psychisch huiselijk geweld of bedreiging. Dat aantal ligt volgens de politie eigenlijk veel hoger: zo rond de één miljoen gevallen. Daarvan is 20 procent ernstig en structureel.

http://www.volkskrant.nl/leven/economische-crisis-is-katalysator-huiselijk-geweld~a3563337/

 

Huiselijk geweld: één incident per minuut

De politie kreeg vorig jaar bijna 100.000 meldingen over huiselijk geweld binnen. Volgens Mariette Christophe, landelijk projectleider van de politie, is dat nog maar het topje van de ijsberg. "Slechts twintig procent van de mensen vindt de weg naar de politie of de hulpverlening. Dus er zit nog veel meer achter."

http://nos.nl/op3/artikel/587598-huiselijk-geweld-een-incident-per-minuut.html

 

De man van dit gezin raakt werkloos. Moet rondkomen van een uitkering. Ziet alles duurder worden en moet dan een keuze maken. Of de rekeningen betalen of zijn gezin eten geven. Hij kiest voor zijn gezin en raakt uiteindelijk dakloos.

Dit soort berichten is de werkelijke realiteit die Jatte Klijnsma finaal uit het oog is geraakt.

Ik snap werkelijk niet hoe ze het daar in Den Haag voor mekaar durven te krijgen deze mensen te stigmatiseren en te criminaliseren!

ZELF voor bagger zorgen en dan de zwakkeren in een kwaad daglicht zetten!

En dan nog erger is Jatte Klijnsma die altijd voor deze mensen is opgekomen en nu opeens schijt heeft aan alle rechten van deze mensen.

Deze man deed wat ie moest doen ; voor zijn gezin zorgen en NIET mishandelen, maar gestraft werd hij toch.

http://www.hartvannederland.nl/archief/2013/late-editie-van-16-december-2013/

 

In Nederland leven 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens. Dat betekent een toename van 1 procent in 5 jaar, zo staat in een onderzoek naar de ontwikkeling en aanpak van armoede in Europa, dat vrijdag op de internationale dag tegen de armoede is gepubliceerd.

http://kassa.vara.nl/actueel/consumentennieuws/artikel/nieuws/25-miljoen-nederlanders-onder-armoedegrens/

 

 

Bijstandsgerechtigden die vaak spullen verkopen op Marktplaats moeten soms duizenden euro's van hun uitkering terugbetalen. Dat is het gevolg van een strengere wet tegen bijstandsfraude. Divosa, de organisatie van Sociale Diensten in Nederland, benadrukt dat bijstandsgerechtigden al hun verkopen via Marktplaats beter kunnen melden. Om te bewijzen dat de inkomsten bescheiden waren, moet een boekhouding worden bijgehouden.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/22993172/__Bijstand_kwijt_door_Marktplaats__.html

Bahbahbah. Triest en schofterig genoeg als je elke maand iets van je huisraad verkoopt om de rekeningen te kunnen betalen én je gezin te eten geeft.

Wat moeten mensen in hemelsnaam dan nog? Ze worden voor elke schijt keihard afgestraft!

Geld is net mest, je moet het verspreiden over het het land dan gaat alles groeien en bloeien. Als je het op een hoop gooit gaat het geweldig stinken.
Dat weet iedere boer, daar hoef je geen econoom voor te zijn.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken stelt een subsidie van € 350.000 beschikbaar aan Voedselbanken Nederland. De voedselbanken gaan dit bedrag inzetten voor armoedebestrijding.

http://fd.nl/economie-politiek/898890/klijnsma-maakt-350-000-vrij-voor-voedselbank

 

 

G E W E L D I G !!!!

GOFFER deze bitch is schuld aan de ellende van duizenden mensen en nu een veer in haar eigen reet steken?????????

EN DIT KRIJG JE DAN ALS JE MENSEN TOT WAANZIN DRIJFT.......

Een uitzendkracht heeft dinsdagochtend brand gesticht in een kantoor van uitzendbureau Randstad in het centrum van Tilburg.

http://www.bd.nl/video/Tag/randstad#1.4546109

 

 

Man dreigt met nep-wapen bij sociale dienst

Bij de sociale dienst in Sittard in donderdagochtend een 25-jarige man uit Geleen opgepakt. Deze persoon kwam met een nep-vuurwapen het pand binnen. De man was in de hal van het kantoor aan de Rijksweg in Sittard en heeft het personeel bedreigd.

http://www.limburger.nl/article/20120308/REGIONIEUWS04/120309650/1056#Man_dreigt_met_nep-wapen_bij_sociale_dienst

 

 

Dagblad de Limburger zou deze persoon eens moeten intervieuwen , ze zouden brakend weglopen als ze zagen wat ik heb gezien. Schamenswaard zo met mensen om te gaan. Er worden niet eens uitzonderingen gemaakt voor zieke mensen. Crepeer maar tot je omvalt. Hoe sociaal ben je dan als je vooral zieke mensen hun eerste levensbehoeften tot een menswaardig bestaan afneemt?

Heb zelf maar eens niks meer. Ik kan me verdomd goed voorstellen dat mensen dan doordraaien. Is dit dan wat Nederland wil? Van mensen psychische ongeleide projectielen maken ?

WAT JE ZAAIT JETTA KLIJNSMA ZUL JE OOK OOGSTEN... MAAR DAN OOK NIET WEGLOPEN WAAR JIJ ZELF VERANTWOORDELIJK BENT!!!

Hoe zit het dan met de Nederlandse Grondwet ? Artikel 20 ; Bestaanszekerheid , welvaart , sociale zekerheid ?"

OW, DIE HEBBEN WE OOK NIET MEER, AFGENOMEN DOOR DEZELFDE BITCH!!!