Home » Welkom in de wereld van de bijstand waarin Jetta middeleeuwse maffiapraktijken uitvoert!!!

 

 

 

 

'Nieuwe strenge regels bijstand kunnen mensen tot wanhoop drijven'

 

Vooral kwetsbare personen, zoals mensen met psychiatrische problemen, worden de dupe van de nieuwe strengere bijstandregels. Die voorzien onder meer in strengere strafkortingen bij overtredingen van de regels. Ook worden de eisen bij sollicitaties aangescherpt, wat betreft 'nette' kleding en langere reistijden naar het werk die geaccepteerd moeten worden.

De helft van de medewerkers van sociale diensten kan zich voorstellen dat uitkeringsgerechtigden hierdoor tot wanhoop gedreven worden.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/nieuwe-strenge-regels-bijstand-kunnen-mensen-tot-wanhoop-drijven~a3832226/

 

 

Wanhoop


De meeste ambtenaren kunnen zich goed voorstellen dat de nieuwe maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven. Nu al ziet gemiddeld 40 procent van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie. Nog meer ambtenaren – twee op de drie – voorzien dat het strengere regime een verdere toename van agressie tegen medewerkers van de sociale dienst tot gevolg zal hebben. Alleen directeuren en afdelingshoofden zien het blijkens de enquête op dit vlak iets minder somber in dan de uitvoerende ambtenaren en de beleidsmedewerkers. De meeste ambtenaren vrezen dat de maatregelen uitkeringsgerechtigden tot wanhoop drijven.

 

Meer agressie


Nu al ziet gemiddeld 40 procent van de ambtenaren op de werkvloer dat de strengere aanpak leidt tot meer agressie.
http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/regels-bijstand-onwerkbaar.9459289.lynkx

 

 

NIEMAND DIE HET WOORD ZELFDODING HARDOP DURFT TE ZEGGEN??? STELLETJE MOORDENAARS!!!

 

 

'De neiging armoede als 'eigen schuld' te beschouwen is terug van weggeweest'

 

COLUMN De nieuwe Participatiewet, waarmee straks tienduizenden werklozen gedwongen worden een zinloze 'tegenprestatie' te verrichten, doet denken aan het opsluiten van landlopers in 1600 in 'werkhuizen', schrijft Rutger Bregman. 'Zo keert de geschiedenis terug.'

 

Armen zijn als de schaduwen in een schilderij. Ze zorgen voor het benodigde contrast.' Nee, dat is niet Bernard Wientjes aan het woord, maar de Franse dokter Philippe Hecquet. In 1740. Tot diep in de 18de eeuw werd armoede als een goede zaak beschouwd. Neem de Engelsman Arthur Young, die in 1771 opmerkte dat 'iedereen afgezien van een idioot weet dat de lagere klassen arm moeten worden gehouden'. Het zijn ideeën die een enorme opleving doormaken in onze tijd.

 

Zondebok


Net als driehonderd jaar geleden fungeren de armen weer als zondebok. Opnieuw wordt armoede gecriminaliseerd, terwijl iedereen beter af zou zijn als we het gezamenlijk bestrijden. De rijkdom van de een bevordert immers de rijkdom van de ander, of het nu om landen of om mensen gaat. Maar waar het leger van werklozen, armen en daklozen groeit, stijgen de kosten van de betuttel- en repressiemachine. Voor iedereen.

 

'Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk; zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk.' Aan het woord is de Britse letterkundige Samuel Johnson. In 1782. In tegenstelling tot veel van zijn tijdgenoten begreep hij dat armoede geen fundamenteel karaktergebrek is. Het is een fundamenteel geldgebrek.

Rutger Bregman is historicus en columnist voor de Volkskrant.
http://www.volkskrant.nl/opinie/de-neiging-armoede-als-eigen-schuld-te-beschouwen-is-terug-van-weggeweest~a3583110/

 

 

 

 

 

IK EN PARTICIPEREN???


IK HEB ZELF OUDERDOMSSUIKER EN ENORME GATEN IN MIJN BENEN DIE GODVERDOMME NIET WILLEN SLUITEN!!!


IK HEB DE ZORG VOOR EEN AUTISTISCHE ZOON VAN 18 JAAR + DE MANTELZORG OVER MIJN OUDERS DIE NERGENS HEEN KUNNEN!!!


IK MOEST GODVERDOMME AL GELD INLEVEREN OMDAT MIJN ZOON 18 JAAR IS!!!


IK WORD GODVERDOMME OOK NOG EENS GEKORT OP MIJN UITKERING DOORDAT DIE BITCH DENKT DAT WE HIER STAPELEN!!!


MIJN ZOON HOUDT NIKS MEER OVER!!!


MIJN OUDERS HOUDEN NIKS MEER OVER!!!


IK HOU NIKS MEER OVER!!!


HET BOEIT ME GEEN ZAK MEER!!! DAN BETALEN WE MAAR NIKS MEER!!! SMIJTEN ZE DEZE 4 KAPOTTE MENSEN MAAR IN DE GEVANGENIS!!!


DAT IS TOCH WAT JIJ WIL HE KREUPELSMA???

 

DE 27STE GAAN ER KLAPPEN VALLEN IN DEN HAAG!!!

 

 

Eisenpakket


Gepost, ongeveer 2 uur geleden door Berry Camaro

 

Dit zijn tot op heden de eisen zoals Break the System die door
heeft gekregen vanuit de samenleving.

 

Los van deze eisen wil Break the System duidelijk maken dat, ook al
zouden alle eisen worden ingewilligd door de regering, niet alle
problemen opgelost worden in de samenleving.

 

We wijzen voor veel zaken naar de regering en ergeren ons zelfs aan
het feit dat de regering vaak besluiten doordrukt, zonder fatsoen
of respect naar de bevolking toe die niet ten gunste van de samenleving zijn.

 

Samenleving.


Het woord zegt het al, we leven hier met zijn allen samen.
We hebben een multiculturele samenleving waarin vele tradities,
culturen en meningen zijn.


Fatsoen is niet alleen een les voor onze volksvertegenwoordigers,
maar zeker ook voor al die miljoenen mensen in Nederland.

Niemand kan eisen dat een persoon met een andere achtergrond,
zijn of haar cultuur en tradities overneemt. Het enige wat
mensen kunnen eisen is dat ieder persoon respect heeft voor die cultuur en tradities.

Juist die verschillen maken onze samenleving divers en rijk.


Laten we alsjeblieft ophouden met het kijken naar de dingen die we
niet leuk vinden van een ander. Laten we ons focussen op ons eigen
leven en ons best doen ons eigen leven te verrijken.

 

Laten we een land creëren waarin er ruimte is voor Kerst, Sinterklaas,
Kwakoe, het Offerfeest en Jom Kipoer!

 

Laat ons het goede voorbeeld zijn en laten we aan onze kinderen,
kleinkinderen en zelfs aan de overheid zien wat respect en fatsoen is!

 


Eisenpakket van het volk, voor het volk!

 

De meerderheid in Nederland is ontevreden en ongerust over hoe het momenteel in ons land er aan toe gaat. Aangezien politici alleen maar in staat zijn om te denken in bezuinigingen en beperkingen om het begrotingstekort onder de 3% te houden, heeft Break the System de hulp ingeroepen van de inwoners van Nederland om met maatregelen te komen die Nederland uit het economisch en sociaal verval te halen.

 

Aangezien het bereik van Break the System nog niet groot genoeg is om alle bevolkingsgroepen te bereiken, zullen er sommige onderwerpen zijn waarvoor nog geen maatregelen zijn opgesteld. Break the System zal ten alle tijden een luisterend oor bieden voor nieuwe maatregelen.

 

Break the System presenteert u het eisenpakket Van het Volk, Door het Volk!


VOOR VOLLEDIGE EISENPAKKET ZIE ONDERSTAANDE LINK!!!

http://www.breakthesystem.nl/eisenpakket