Home » De onrendabelen en de dode bankiers...

Of mensen het zich (willen) realiseren of niet, we bevinden ons momenteel in Nederland in een systeem van slavernij. De rijkste 10% van Nederland bezit 61% van al het vermogen terwijl de armste 60% net ongeveer 1% van het totale vermogen bezit. Interntationaal gezien bezitten de 85 rijkste mensen ter wereld meer dan de 3.5 miljard armsten.

Op de lange termijn is dit een totaal onhoudbaar systeem en het is dan ook tijd een einde te maken aan het huidige systeem van slavernij.

 

Wat er echt gaat gebeuren. De crisis gaat nog beginnen. Het vertrouwen in politici en het financieel systeem is helemaal weg. Mensen zijn arm en kunnen niets kopen. Veel bedrijven raken hun spullen niet meer kwijt en gaan failliet. Nog meer mensen raken hun baan kwijt. De overheid trekt zich verder terug. Er is geen geld meer. De armen hebben honger en gaan op rooftocht. De rijken stoppen een heel groot gedeelte van hun vermogen in beveiliging. De rijken willen niet delen. Ze zijn dan wel beveiligd, maar echt vrij zijn ze niet. De overheid beschermt deze rijken. De technologie is verder ontwikkelt en de politie zet robotten in om het volk onder de duim te houden. Er is technologie afkomstig van de Silicon Valley gekkies voorhanden waarmee bedrijven en overheden totale controle over mensen hebben. Wie in opstand komt of wie wordt verdacht die wordt opgepakt en vastgezet.
De Damrak en Wallstreet gekkies doen het in hun broek want hun aandeeltjes zijn niets meer waard. Goederen- en productiestromen worden lam gelegd. De schappen in de winkels zijn leeg. Medicijnen zijn niet voorhanden. Mensen die afhankelijk zijn van medicijnen, chronisch zieken, gehandicapten, ouderen krijgen het heel zwaar en zullen niet overleven. Er is complete anarchie. Niet het recht van de slimste geldt, maar het recht van de lompste. Aan een LHNO diploma heb je meer dan aan een academische titel. Wie kan er zelf kleding maken, wie is zelfvoorzienend op gebied van voedsel en drank ? Het is zaak om vrienden te maken, want zonder vrienden red je het niet. Heb je een vruchtbare moestuin dan zou ik een paar vechtsporten gaan beoefenen en ook met wapens leren omgaan. Mensen hebben honger en willen eten en dus proberen ze je tuin leeg te roven zodat ze kunnen eten. Maar als je met wapens kunt omgaan kun je jouw haggie redden door een paar minimalisten neer te knallen. Ook zou ik de DVD box van Macgyver kopen. (geen dank bol.com) Je kunt je niet meer verschuilen met een witte boord achter een pc of achter wiskundige CPB modellen. Het is eten of gegeten worden.


Op Nujij geldt geen vrijheid van meningsuiting meer. Alles wordt eraf gegooit dat niet aanstaat. Wellicht omdat mensen steeds vaker doorhebben wat er écht gaande is en dit niet onder stoelen of banken steken!!!

 

Gekort worden als :

je Nederlands niet goed is
je kleren niet aanstaan
je schoenen niet aanstaan
je haren niet goed zitten
je mantelzorger bent voor je ouders
je beperkte kind wajong krijgt van 180 euro


Waarom eigenlijk niet korten als :

je een huisdier hebt
je 2 ons boterhamvlees in de koelkast hebt
je een fiets in de berging hebt staan
je nagels iets te lang zijn
je slechte tanden hebt
je twee paar schoenen hebt

 

Invoering euro was begin van alle ellende

Maar er was vorige week meer nieuws. Vanuit de VS kwamen geluiden van het IMF dat hun eerdere eisen aan de noodlijdende Europese landen om strikt te bezuinigen, de zogenaamde austerity, een verkeerde inschatting was geweest. Het resultaat had averechts gewerkt. Regeringen, waaronder ook de Nederlandse hadden hun economieën kapot bezuinigd. Ook vanuit Amerika het vernietigende commentaar van top-econoom Paul Krugman, die op uitnodiging van de Princeton University een college hield over wat we kunnen leren van de crisis in Europa. Dat zijn twee dingen:

1. De euro had er nooit moeten komen
2. Overheden hebben veel te radicaal bezuinigd
http://www.citareg.nl/mislukte-aanpak-crisis-waarom-zwijgen-de-politiek-verantwoordelijken/

 

 

 

Commentaar hierop is...

 

Addie Rozemond zegt:
11 november 2014 om 18:06


Wat gaat Europa hier aan doen?? Dat er nu in Nederland mensen moeten leven van een aalmoes. Deze Nederlanders kunnen ternauwernood, hun hoofd boven water houden. Niet meer met de kinderen op vakantie gaan.
Niet hun kinderen naar een sport clubje laten gaan want dit kost veel te veel. Geen nieuwe kleding kopen. Op school worden deze kinderen gepest omdat deze versleten kleding en schoenen moeten dragen.

 

Ik vind dat Brussel schadevergoeding moeten betalen aan al deze gezinnen, ook schadevergoeding aan mensen met een die geen hulp meer krijgen door al deze bezuinigingen.

 

Ook schadevergoeding aan gepensioneerden, deze ouderen moeten uit een zorgtehuis, om dat deze oude mensen nu ineens zelfstandig moeten gaan wonen.

 

Ook schadevergoeding voor mensen met een beperking die werken bij een zorgboerderijen of sociale werkplaats.

 

Ook schadevergoeding voor alle burgers van alle Eurolanden die hebben geleden onder deze afschuwelijke bezuinigingen.

 

Alle bankdirecteuren die fraude hebben gepleegd het geld terug laten betalen, en dat zijn er heel veel.

 

Ook alle de ministers die hebben gefraudeerd het geld terug laten betalen, alles in laten leveren ook hun duren jachten, en hun duren huizen.

 

Alle woon corporaties die geld in eigen zak hebben gestoken, zich hebben eigen hebben verrijkt, al het geld terug betalen, ook hun duren jachten en hun dure vakantie huizen.

 

Alle werknemers in Brussel screenen deze werknemers zitten dicht bij het vuur en weten pressies de, als blijk dat er ook maar iemand geld verduisterd heeft alles terug laten betalen,deze wetende mazen van het net.

 

Ik wil dat wij Nederland de gulden weer terug krijgen, en uit de EU stappen.

 


Extra bezuinigingen zijn al net zo’n idioot plan als de oproep van Samsom nog niet zo lang geleden om weer meer geld uit te gaan geven. Ook dit zou de economie weer op gang moeten helpen. Maar hoe kun je meer uitgeven als je nu al niet rond kunt komen? Hoe kun je de centen laten rollen als je iedere dag met angst en beven naar de brievenbus loopt omdat je weer een stel rekeningen verwacht die je niet kunt betalen? Mensen die met dit soort plannen en oproepen komen weten niet wat het is om van een minimum inkomen te moeten leven. Moeten, want niemand doet dat voor zijn plezier, hoewel ze dat bij de VVD natuurlijk wel altijd denken. Niemand heeft voor zijn plezier een uitkering omdat het gewoon pure armoede betekend. Als er nu nog meer bezuinigingen komen zullen de minimum inkomens zeker niet worden ontzien. Integendeel, het lijkt er op dat Rutte II er juist plezier in schept om juist die mensen te pakken die nu al niets hebben. Voor de excuses hebben ze altijd de PvdA bewindslieden die in koor jammeren dat het heel pijnlijk is, maar dat het echt niet anders gaat.
Zo is Rutte II de vijand van het volk geworden. Een gevaarlijke vijand want hij bedreigt ons allemaal. Laat niemand denken dat hij aan de klauwen van deze vijand kan ontsnappen.
http://stopdebankiers.nl/stille-revolutie-is-begonnen-rutte-ii-is-vijand-van-het-volk/

 

 

 


Alles wordt maar duurder en duurder en dan vooral de zorgpremies. Hoe had Den Haag gedacht waar de mensen dat van moeten betalen? Steeds meer mensen komen dieper in de schulden terecht en ik kan me niet voorstellen dat Rutte, Samsom en Klijnsma zelf niet in de gaten hebben wat HUN beleid doet.

De rekeningen worden nu opgezet tegen de keuze om te eten. Schandalig gewoon!

Dat er nog veel ergere dingen staan te gebeuren blijkt wel als bankiers zelfs overgaan tot zelfdoding.

 

 

De gevolgen van de financiële End Game zijn wereldwijde onvrede, chaos, oproer en armoede onder de verschillende bevolkingen. Is het dan vergezocht om te denken dat als onderdeel van deze End Game er iets gevraagd wordt van bepaalde bankiers? Iets dat zelfs voor deze keiharde lui zo vreselijk is, dat ze het niet kunnen? Dat ze weten dat wanneer ze niet doen wat hun opdrachtgevers van hen verlangen ze dat waarschijnlijk niet zullen overleven en dus dan maar zelf het heft in handen nemen en er een einde aan maken?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6942:waarom-plegen-een-aantal-bankiers-ineens-zelfmoord&catid=15:financieel&Itemid=28

 

 

 


Bankiers plegen in ieder niet zomaar zelfmoord.

Net zo min als dat mensen in opstand gaan komen. Bedenk maar eens dat de zorgpremie volgend jaar 200 euro duurder wordt.

Denk maar eens terug aan de geschiedenis van Nicolai en Elena Ceausescu.

De Roemeense bevolking leefde in onzekerheid en armoede.

Dat van Rompuy het opeens heeft over militair ingrijpen is ook niet voor niks en ook niet dat de EU zijn eigen geheime dienst wil oprichten.

De EU wil nu haar eigen geheime dienst oprichten. Een eigen gestapo (Geheimes STAatsPOlizeiambt).Een zelfstandige afdeling die zelf allerlei beslissingen kan nemen om totalitaire plannen uit te voeren.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/04/het-einde-nadert-eu-wil-al-eigen-gestapo/

 

 

 


Hoewel de lidstaten van de Europese Unie de voorkeur geven aan een diplomatieke oplossing voor de diverse crisissen in de wereld, zijn ze bereid 'om militair in te grijpen indien dat nodig zou blijken'. Dat verklaarde Europees president Herman Van Rompuy zaterdag in de marge van de veiligheidsconferentie in München.
http://www.standaard.be/cnt/dmf20140201_00958732

 

 

 

Waarom militair ingrijpen? En wanneer? Als de bevolking in opstand komt? Omdat de bevolking de bezuinigingen niet meer pikt van hun regeringleiders die ze ten uitvoer moesten brengen van Brussel?

De crisissen in de wereld waar Brussel ZELF voor gezorgt heeft!!!

Brussel "beveelt" nog meer bezuinigingen op ouderenzorg

Het kabinet voert op bevel van Brussel een schrikbarend aantal bezuinigingen op de ouderenzorg door. Het sluiten van de verzorgingshuizen, het halveren van de thuiszorg, een kwart korting op de dagbesteding, een enorme verhoging van de eigen bijdragen en het halveren van de inkomenscompensatie, het is allemaal op bevel van ongekozen Brusselse bureaucraten. Alsof dat niet al erg genoeg is wil Brussel meer, veel meer. Maar wat dan? Wat is het volgende?
http://politiek.thepostonline.nl/column/brussel-beveelt-nog-meer-bezuinigingen-op-ouderenzorg/#more-233422

 

 

 

 

 

Herbeleving van de crisisjaren 1929 - 1940?
http://entoen.nu/crisisjaren

 

 


Uiteindelijk zullen deze mensen zich gaan verzetten met alle gevolgen vandien, net zoals destijds in de tijd van Ceausescu.

Er kwam een massale volksopstand op gang omdat het volk het beleid meer dan zat was. Ze zagen het communisme liever met een menselijk gezicht. Er werd bezuinigt op gezondheidszorg en voedsel. Velen moesten toen maar zien te overleven.

Het volk kwam in opstand en die opstanden bleven zich uitbreiden en weer neergeslagen totdat de soldaten de kant van het volk kozen. De opstandelingen kregen zo vrij spel en weg was Ceausescu.


Of de Nederlandse Opstand van 1566 tot 1588.
http://www.scholieren.com/werkstuk/4131

 

Deja vu.

Tijdbom schuld van onbetaalde zorgpremies of toch echt de schuld van VVD & PVDA samen?

Heeft CJIB nog meer redenen om mensen te gijzelen...
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3585747/2014/01/29/Duizenden-gewone-mensen-gegijzeld-door-CJIB.dhtml

 

 

 

 

 

Uit cijfers van het College van Zorgverzekeringen blijkt dat er in Nederland in totaal bijna een miljard euro zorgpremieschuld uitstaat. En elke maand loopt dit bedrag op met 20 miljoen. Ongeveer 120.000 Nederlanders zitten in een wanbetalersregeling omdat ze hun zorgpremie meer dan zes maanden niet hebben betaald. Aldus RTL Nieuws. VVD-Minister Schippers van Volksgezondheid reageerde op de groeiende schuld in NRC Handelsblad: ‘We accepteren niet dat mensen hun zorgpremie niet betalen'.

http://www.politalk.nl/nieuws/tijdbom-schuld-aan-onbetaalde-zorgpremies-is-een-miljard-en-groeit/

 

 

 


Waarom die mensen niet gewoon afknallen???? Of maak Auswitsch open???

 


Hoe ex bankiers waarschuwen voor de klappen die nog moeten komen.en ze hinten naar een oplossing namelijk een decentrale virtuele munt (zoals bitcoin) die de macht tussen banken en burgers kan herstellen.Klinkt niet als goed nieuws, maar we plaatsen het ter bewustwording. Het goede nieuws is dat we nu de waarheid weten.
http://www.degoednieuwskrant.nl/nieuws/economie/1253-tegenlicht-de-biecht-van-de-bankier-hd

 

 


Zwarte zwanen - Gokken met UW pensioenpremie...
Cees Grimbergen onderzoekt de Nederlandse pensioenindustrie. In zijn zoektocht ontrafelt hij geheimen die voor de gemiddelde pensioenpremiebetaler geen weet van heeft.
http://www.npo.nl/zwarte-zwanen-gokken-met-uw-pensioenpremie/01-07-2013/POW_00665605

 

 


Hoogleraar wil "Kamp op bek slaan"


Hoogleraar Roos Vonk heeft getwitterd dat ze zin heeft om "het uitgestreken smoelwerk van minister Kamp op z'n bek te slaan". De Nijmeegse hoogleraar sociale psychologie zegt dat in de kwestie rond schaliegas alles al bepaald is. "We worden verneukt", twittert ze.


Opwelling'
Ze zegt dat mensen met geld en macht alles al bepaald hebben. "Zij regelen alles in dit land", zegt ze. "Ik heb de tweet over Kamp uit irritatie in een opwelling geschreven."
http://nos.nl/artikel/544565-hoogleraar-wil-kamp-op-bek-slaan.html

 

 


Er is een memo van 24 november 1997 opgedoken die in het bezit is van onderzoeksjournalist Greg Palast van “Vice Magazine” waaruit blijkt dat een kleine kliek Amerikaanse top bankiers van een aantal zeer grote banken in het geheim met de hoogste ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën hebben samengespannen om de regelgeving voor banken zodanig te omzeilen, aan te passen en te veranderen, met als doelstelling dat de rijkdom en welvaart van alle landen in de wereld tijdens de uitvoering van dat plan permanent in handen zou komen van deze bankierskliek. De landen zouden hierdoor volkomen afhankelijk van hen worden. In dat memo wordt dit plan omschreven als zijnde de “end-game”.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/08/memo-opgedoken-over-finale-machtsgreep-door-bankiers-en-politici/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=memo-opgedoken-over-finale-machtsgreep-door-bankiers-en-politici#.VGKHFzSG-Dl

 

 

Waarom plegen bankiers zelfmoord??? WAT weten ze en WAAR zijn ze ZO bang voor???

 

 

Intussen hebben 32 bankiers zichzelf van het leven beroofd...

1) David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room
2) Tim Dickenson, a U.K.-based communications director at Swiss Re AG
3) William Broeksmit, 58, former senior manager for Deutsche Bank
4) Ryan Henry Crane, age 37, JP Morgan
5) Li Junjie, 33, Hong Kong JP Morgan
6) Gabriel Magee, 39, age JP Morgan employee
7) Mike Dueker, 50, who had worked for Russell Investments
8) Richard Talley, 57, was the founder and CEO of American Title (real estate titles)
9) James Stuart Jr. 70, Former National Bank of Commerce CEO was found dead in Scottsdale, Ariz
10) Jason Alan Salais, 34 year old IT Specialist at JPMorgan since 2008
11) Autumn Radtke, 28, CEO of First Meta, a Singapore-based virtual currency trading platform
12) Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York
13) Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york
14) Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase
15) Jan Peter Schmittmann, 57, voormalig topbestuurder ANB/AMRO, Laren, Nederland
16) Juergen Frick, 48, CEO Bank Frick & Co AG, Liechtenstein
17) Benoît Philippens, 37, directeur BNP Parisbas Fortis Bank, Ans, België.
18) Lydia…, 52, bankier Bred-Banque-Populaire, Parijs
19) Andrew Jarzyk, 27, bankier, PNC Bank, New York
20) Carlos Six, 61, Hoofd Belastingdienst en lid CREDAF, België
21) Jan Winkelhuijzen, 75, Commissaris en Fiscalist (voormalig Deloitte), Nederland.
22) Richard Rockefeller, 66, achterkleinzoon elitebankier John D. Rockefeller, Amerika
23) Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria), 45, bankeigenaar, zakenman en derivatenhandelaar, Iran
24) Lewis Katz, 76, zakenman, advocaat en insider in de bancaire wereld, Amerika
25) Julian Knott, Directeur Global Operations Center JP Morgan, 45, Amerika
26) Richard Gravino, IT Specialist JP Morgan, 49, Amerika
27) Thomas James Schenkman, Managing Director Global Infrastructure JP Morgan, 42, Amerika
28) Nicholas Valtz, 39, Managing Director Goldman Sachs, New York, Amerika
29) Therese Brouwer, 50, Managing Director ING, Nederland
30) Tod Robert Edward, 51, Vice President M & T Bank, Amerika
31) Thierry Leyne, 48, investeringsbankier en eigenaar Anatevka S.A., Israël
32) Calogero Gambino, 41, Managing Director Deutsche Bank, Amerika
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8522:bankier-nummer-32-hangt-zichzelf-op&catid=15:financieel&Itemid=28

 

 


Het Westen 5x Failliet - korte beschrijving

Het Westen is vijfmaal failliet. Onze democratie, ons financiële systeem, Europa, onze overheid en onze economie zijn bankroet. We staan voor één van de grootste machtsverschuivingen in de geschiedenis. Azië is bezig de hegemonie van ons over te nemen. Intussen debatteren onze parlementariërs over de maximumsnelheid en de weigerambtenaar. Onze politici gaan ons niet helpen. Integendeel, zij zullen doorgaan met het afschaffen van de democratie ten gunste van een Europees imperialistisch project.
http://www.hetwesten5xfailliet.nl/

 

 


ONZE POLITICI, NWO, BILDERBERGERS ZIEN DE ONRENDABELEN LIEVER DOOD!!!

 


Leider van de Nation of Islam Louis Farrakhan heeft gezegd dat ebola, het dodelijke virus dat in West-Afrika woedt, is ontwikkeld door blanke wetenschappers om de zwarte bevolking uit te dunnen. Dat meldt FoxNews.
De 81-jarige Farrakhan deed de opmerkelijke uitspraak in de krant van zijn eigen organisatie, The Final Call. Hij zei dat de ziekte door mensen in een laboratorium is ontwikkeld om de bevolkingsgroei terug te dringen. Hij plaatste de boodschap ook op Twitter, waar hij 308.000 volgers heeft.

Farrakhan beweerde afgelopen jaar dat de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger van plan was om twee tot drie miljard mensen op aarde uit de weg te ruimen.
http://www.ninefornews.nl/ebola-wapen-om-zwarte-bevolking-uit-te-dunnen/

 

 

 

BILL GATES IN NEDERLAND....

 


Bill Gates is de rijkste man ter wereld. Het vermogen van de Amerikaanse mede-oprichter van Microsoft werd in maart geschat op omgerekend 55 miljard euro.

Bill Gates is donderdag in Nederland. Hij bezoekt premier Rutte in het Torentje en heeft daarna een besloten bijeenkomst met Tweede Kamerleden. Hij wil het vooral hebben over ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast zal het gaan over innovatie en ontwikkelingen in de Amerikaanse economie.
http://nos.nl/artikel/720358-bill-gates-bezoekt-rutte-in-torentje.html

 

 

 

Gates gaf in februari voor Ted (TED.com) een presentatie over de wereldwijde opwarming van de aarde. Hij beweerde dat de mens de bron is van de koolstof emissie, en dat dus de mens schuldig is aan de opwarming van de Aarde. Een manier om de koolstofemissie te verlagen was om de groei van de wereldbevolking te verminderen. Hij is een vurig voorstander van “vaccinaties” om dit te bereiken, evenals “gezondheidsklinieken voor reproductie” (abortus en sterilisatie).
Gates zit hier op een lijn met wetenschapsadviseur van het Witte Huis John P. Holdren en David Rockefeller. In Holdren’s boek ‘Ecoscience: Population, Resources, Environment' uit 1977 beveelt Holdren diverse methodes aan om de grootte van gezinnen terug te brengen, zoals toegang tot abortus en sterilisatie. Zijn naam komt veelvuldig voor in de gehackte en gepubliceerde e-mails die in 2009 de aanleiding vormden voor Climate-gate.
De Rockefeller Stichting was financier van eugenetica onderzoek in Duitsland en bewonderde het sterilisatieprogramma in Nazi Duitsland van Hitler. David Rockefeller woonde de eerste vergadering Bilderberg in 1954 bij en is nu het hoofd van „de beleidscommissie“ van Bilderberg.
Gates kondigde aan een sterilisatie programma te sponsoren dat gebruik maakt van ultrasone tonen tegen het scrotum; een man is daarna zes maanden onvruchtbaar. Een andere nieuwe techniek betreft de nanotechniek. Nanodeeltjes penetreren de menselijke huid en kunnen in contact met transpiratie openbarsten en zo als een vaccinatie werken.

 


AFKNALLEN ALLE BILDERBERGDEBIELEN!!!

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb