Home » Chip je kind... en jezelf...

 

Yeahhhhhhhhhh kind chippen...........

Na de kinderen worden de ouderen gechipt en daarna de gehele bevolking. De reden die daarvoor wordt gegeven is de enorme kostenbesparing voor de overheid en natuurlijk veiligheid.

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6257:laat-nu-je-kind-chippen&catid=9:binnenland&Itemid=22

 

 

VEILIGHEID OF..... PURE MINDCONTROL??????

GELDT OOK VOOR ONDERSTAANDE!

Verslag: Los Angeles Ambtenaren gaan daklozen opsluiten in interneringskampen, geïmplanteerd met RFID-chips!

http://worldunity.me/verslag-los-angeles-ambtenaren-gaan-daklozen-opsluiten-in-interneringskampen-geimplanteerd-met-rfid-chips/

 

 

Eric van der Velden
25-9-14

Mensen laten chip onder huid schieten op IT-beurs

Niet alleen honden worden gechipt, ook mensen. Op een beurs ter gelegenheid van IT Innovation Day in Amersfoort hebben 10 mensen vanmiddag een zogeheten NFC-chip onder de huid van hun hand laten 'schieten'.

http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/3755119/2014/09/25/Mensen-laten-chip-onder-huid-schieten-op-IT-beurs.dhtml

 

 

 

 

Toekomst of werkelijkheid voor alle burgers? 24/7 controle door de overheid?

Een toekomst die Ira Levin al ''voorspelde'' met zijn boek Dag der dagen?

Het is het jaar 141 en de wereld wordt bestuurd door één computersysteem, UNI. Het systeem stelt alle mensen gelijk aan elkaar, iedereen ziet er ook hetzelfde uit, en bepaalt de levensloop van iedereen. Ook geeft het iedereen een naam en nummer, bijvoorbeeld LiRM35M4419. Het zorgt voor een vreedzame samenleving zonder geweld of ongelijkheid. Om dat te bereiken krijgt iedereen eens per maand een behandeling. Ook draagt iedereen een armband met zijn of haar nummer. Overal staan scanners en als je daarlangs loopt moet je die aanraken met je armband, zodat UNI precies weet wie waar is.

http://www.scholieren.com/boekverslag/57445

Officieel heet het ; This perfect day en is uitgegeven in 1970.
http://en.wikipedia.org/wiki/This_Perfect_Day

 Ik heb het boek gelezen. Knap staaltje om in 1970 iets te schrijven dat na 2010 zomaar eens werkelijkheid kan gaan worden.

Zou dan uiteindelijk de biochip moeten gaan worden.

De biochip kan gebruikt worden voor onder andere medische doeleinden of ter controle, zoals het lezen van medische gegevens van patiënten, het identificeren van slachtoffers bij een ramp of verloren gelopen kinderen, maar ook bij honden, katten, vee, dieren in de zoo en nog meer.

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P99&l=NL

 

 

Nederland is klaar voor de onderhuidse chip

De Nederlandse overheid wenst geen wet om u te beschermen tegen verplichte chip-implantatie
Op 24 juni jongstleden bericht het Philadelphia City Paper dat het Huis van Afgevaardigden een wet tegen verplichte chip-implantatie van burgers heeft goedgekeurd. In de wetstekst moet een persoon tenminste 18 jaar zijn en gezond van verstand om het chippen te mogen ondergaan. Toestemming van ouders, voogd of advocaat is niet geldig. Tot ongenoegen van de indiener - afgevaardigde Babette Josephs - kan de overheid bepaalde personen wél verplicht laten chippen. Een gerechtshof kan bijvoorbeeld bepalen dat chippen onderdeel is van de veroordeling, voorwaardelijke vrijstelling of uitspraak. Daarnaast vallen ‘terroristen’ als Guantana Bay gedetineerden buiten de wet: terroristen mogen te allen tijde gechipped worden. De Senaat moet zich er nog over buigen.1

Al tijdens de behandeling van de begroting-2005 in november 2004, probeert Arie Slob van de Christen Unie de ethische kwesties rond de techniek van Radio Frequency Identification (RFID) onder de aandacht te brengen van de Tweede Kamer. De CU vraagt het Kabinet op tijd met wetgeving te komen. Het kabinet zou haar standpunt echter nog nader willen bepalen. Aangezien antwoord uitblijft poogt de CU het in mei 2005 opnieuw met haar notitie ‘RFID-tags: Kans of gevaar?’ De CU stelt daarin ondermeer voor:

Al die tijd zwijgt de Kamer over het onderwerp. Tweede Kamerlid voor de CU Cynthia Ortega-Martijn, brengt de chip-implantatie bij mensen in 2008 weer te berde tot grote hilariteit van veel schrijvers in de reguliere media: je gaat toch met de technische vooruitgang van je tijd mee?

Naar aanleiding van bovenstaand RFID-debat en de vraag van Ortega meldt De Telegraaf op 13 februari 2008 als een van de weinige kranten dat er geen nieuwe wetgeving komt rond de ID-chip. Over het tegengeluid dat de CU in de Kamer heeft gegeven met betrekking tot het chippen van mensen, rept de krant met geen woord. ‘De Wet bescherming persoonsgegevens biedt voldoende bescherming en is passend bij deze nieuwe technische ontwikkeling’ is het oordeel van Hirsch Ballin, aldus de krant.

De overheid heeft de grondwettelijke onaantastbaarheid van het lichaam op losse schroeven gezet
Zoals gezegd maakt Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken, die datzelfde jaar nota bene een DNA-databank wil aanleggen van haar agenten,7 zich simpelweg van Ortega’s vraag af met verwijzing naar artikel 11 van de grondwet.8 Artikel 11 luidt:
‘Ieder heeft recht op onaantastbaarheid van het lichaam.’

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M11&ss=P741

 

Hoofdstuk 1. Grondrechten

Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

http://maxius.nl/grondwet/artikel11

 

Maarja, Nederland is goed in het schenden van mensenrechten...