Home » Agenda om de wereldbevolking terug te dringen.

Ik wil in dit artikel bewijzen aandragen voor de stelling dat er een plan uitgevoerd wordt, dat de wereldbevolking wil decimeren. Dit gebeurt volgens de hegeliaanse dialectiek: Creëer een probleem, wacht op de reactie, stel een oplossing voor. Probleem – reactie – oplossing. Dit artikel zal u helder laten inzien hoe een probleem gecreëerd werd, er een wereldwijde reactie op gang kwam en een oplossing werd gepresenteerd. Een dodelijke oplossing.

 

De bewijzen die ik hier aandraag zijn voor iedereen vindbaar, hoewel het mij veel tijd gekost heeft om deze te verzamelen. De uitspraken van zogenaamde wereldleiders komen voor een groot deel uit de archieven van de Verenigde Naties.

 

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Amerika in 1946, William Benton, zei tijdens een bijeenkomst van de UNESCO (United Nations Education Science & Cultural Organization): “Zolang onze kinderen opgroeien in een gezin waarin chauvinisme en nationalisme welig tieren, zal er nooit een wereld bewustzijn bij hen groeien. We staan aan het begin van een lange weg om de muren van nationale soevereiniteit af te breken”.

 

In 1991 werd tijdens een bijeenkomst van de Club van Rome gesproken over de zoektocht naar een nieuwe vijand die de wereld kan verenigen. Het idee ontstond dat milieuvervuiling, de dreiging van de opwarming van de aarde en watertekort en honger juist dit doel konden dienen.

 

Mikhail Gorbachev zei ooit: “Laten we geboortecontrole agenderen, want de ecologische crisis is een populatiecrisis, die ophoudt wanneer er 90% minder mensen zouden zijn”.

 

Aldous Huxley hield een redevoering in 1959 over de explosie van de wereldpopulatie en de noodzaak van het hervinden van een natuurlijk evenwicht. Het is volgens hem eenvoudig om het aantal sterfgevallen te laten stijgen (laat bijvoorbeeld een virus los), geboortecontrole is volgens hem een lastiger probleem.

 

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Cohen zei in 1997 in het Congres dat er landen zijn die virussen creëren waar speciale etnische groepen en rassen vatbaar voor zijn. Ook is hem bekend dat er een nieuwe vorm van eco-terrorisme ontwikkeld wordt, waardoor klimaatveranderingen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen door elektromagnetische golven opgewekt kunnen worden.

 

Jacques Cousteau liet de UNESCO in 1991 weten dat er om de wereld te redden, 350.000 mensen per dag zouden moeten sterven.

 

In de ‘Impact van wetenschap op de maatschappij’ in 1953 besprak de Britse analytisch filosoof Bertrand Russel verschillende manieren om de groei van de wereldpopulatie in te perken. Oorlog was als middel daartoe tot nu toe teleurstellend gebleken zei hij. Bacteriologische oorlogsvoering was misschien effectiever. Als de ‘Zwarte Dood’ in iedere generatie huis zou kunnen houden…..

 

In 2000 sprak David Rockefeller over de transformatie van de wereld. De wereld had een globale crisis nodig waarna de Nieuwe Wereld Orde (NWO) geaccepteerd zou worden.

In ‘Memoirs 2002’ zei hij als oprichter van het Counsil of Foreign Relations trots te zijn op zijn familie en consorten die een globale internationale politieke structuur vormen. Soms zelfs tegen de belangen van de Verenigde Staten in.

Als medeoprichter van de Trilaterale Commissie bekende hij de Washington Post en andere dag- en weekbladen zeer dankbaar te zijn, wiens directeuren aanwezig waren bij de bijeenkomsten en 40 jaar lang geheimhouding over de NWO betracht hebben.

 

Bioloog Sir Julian Huxley, broer van schrijver Aldous Huxley, was van mening dat er eerst een wereldregering moest komen voordat er over eugenetica nagedacht en gesproken kon worden.

 

Theodoor Roosevelt zei tegen Charles B. Davenport (drijvende kracht achter de eugenetica in Amerika) in 1913 dat het zijn grote wens was dat criminelen gesteriliseerd werden. Zwakzinnigen moest een verbod krijgen op het krijgen van nageslacht.

 

Marx Hubbard was van mening dat uit het spectrum van de mensheid een vierde koos om te transcenderen. Een vierde kon hier ook voor kiezen, mits er een juist voorbeeld was om te volgen. Een vierde was resistent tegen evolutie en een vierde was zelfs destructief. Hubbard noemde de laatste ‘slechte zaden’, die in het verleden een natuurlijke dood stierven. ‘” Nu we klaar zijn om een quantum sprong te maken, is het de bloedige taak van de “de ouderen” om Gods selectie uit te voeren”.

 

Alexander Haig was een voormalige vier-sterren generaal in het Amerikaanse leger, een vroegere stafchef van het Witte Huis onder president Richard Nixon en een voormalige minister van Buitenlandse zaken onder president Ronald Reagan. Hij merkte op dat het Bureau van Oceanen, Internationale milieu en Wetenschappelijke zaken (The Bureau of Oceans, International Environmental and Scientific Affairs) consequent het industrialisatiebeleid in de Derde Wereld belemmerd heeft. Dit beleid verhinderde dat zij in de gelegenheid waren om de groeiende bevolking te ondersteunen.

 

De Georgia Guidestones zijn grote granieten zuilen op een heuvel in Elbert County, Georgia, VS. Op de granieten zuilen staat een bericht, waarin 10 hoofdpunten worden weergegeven in acht moderne talen. Het bericht bestaat uit aanwijzingen voor de overlevenden van een toekomstige Apocalyps die een nieuwe en vooral betere beschaving moeten zien op te bouwen. De structuur zelf is tegelijkertijd een kompas, kalender en klok. Het eerste gebod is: "Handhaaf de mensheid onder 500.000.000 zodat het in eeuwig evenwicht kan zijn met de natuur".

 

Bovenstaande feiten zouden voldoende bewijs moeten zijn dat elitaire machthebbers duidelijk de bedoeling hebben om de bevolking van deze planeet te willen decimeren tot wat zij denken een duurzaam niveau is. Degenen die denken dat het enkel uitspraken zijn zonder consequenties ….Hier volgen citaten uit rapporten die soms meer dan 10 jaar oud zijn. De mondiale reikwijdte is evident.

 

In 1992 werd het Verdrag inzake Biologische Diversiteit van Rio de Janeiro ondertekend, waarin de lidstaten afspraken om nieuw beleid te ontwikkelen voor milieu en ontwikkeling. Het nieuwe ontwikkelingspatroon dat voor alle landen werd vastgesteld, werd duurzame ontwikkeling genoemd. Er valt ”o.a. het volgende in te lezen:

"Een ideale schatting voor een geïndustrialiseerde maatschappij met de huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard, zou één miljard mensen zijn. Om dit te bereiken zou binnen 30 - 50 jaar 2/3de van de bevolking moeten verminderen."

 

"De bevolkingsgroei heeft de capaciteit van onze biosfeer overschreden. In een wereld waarin de meeste mensen boeren zijn, moeten 5 tot 7 miljard mensen kunnen leven.”

 

In 1974 presenteerde Henry Kissinger het plan om voedingsmiddelen als wapen te gaan gebruiken. Zijn inspiratie kwam uit het Memorandum 200, van de Nationale Veiligheid Studie: Gevolgen van de wereldwijde groei in populatie voor de veiligheid en de overzeese belangen van de Verenigde Staten. Het plan werd aangenomen als officieel beleid door president Gerald Ford in 1975. Inhoud: een verkapt plan om de bevolkingsgroei te verminderen in minder ontwikkelde landen door middel van geboorte regeling, oorlog en hongersnood. Brent Scowcroft, die Kissinger had vervangen als  Nationaal Veiligheids Adviseur, was verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. CIA Directeur George H.W. Bush, de ministers van buitenlandse zaken, defensie, landbouw en financiën moesten Scowcroft bijstaan.  

 

Van dit document is nooit in zijn geheel afstand genomen, alleen bepaalde gedeelten zijn gewijzigd, waardoor het als het bron document voor Amerikaans beleid voor bevolkingsaantallen nog steeds bestaat.

 

De belangrijkste spelers voor de oprichting van dit document zijn: Kissinger, Nixon, Margaret Sanger, Paul Ehrlich, US Population Fund, US Agency for International Development, Planned Parenthood Federation of America, International Planned Parenthood Federation, Club van Rome, UNICEF, WHO, en United Nations World Bank.


Lees het hier:

Ook Adolf Hitler gebruikte voedsel als wapen, "een mooie instrument…om de massa’s te manipuleren en te disciplineren." Voedsel wordt als oorlogswapen al eeuwenlang gebruikt. Waarom zou het dan schandalig zijn voor de elite om voedsel te gebruiken als een fysiek en psychologisch wapen, of in de strijd tegen de overbevolking?

 

De ‘Earth Charter’

 

In 1987 riep de VN commissie van milieu en ontwikkeling op te komen tot een nieuw handvest dat fundamentele principes voor duurzame ontwikkeling zou bevatten. Tijdens de Aardetop in Rio de Janeiro in 1992 is er aan een ontwerp voor het handvest gewerkt. Een uiteindelijke versie kwam niet tot stand. Het initiatief werd in 1994 opgepakt door de secretaris-generaal van de UNCED, Maurice Strong samen met Mikhail Gorbachev. Het Handvest werd voorgelegd aan de Verenigde Naties in het jaar 2000 ….het document weerspiegelde de opkomende nieuwe wereldwijde ethiek.

 

Hier volgt een kort overzicht van wat het Handvest doet voor ons, een soort nieuwe tien geboden:

 

* "Vaststellen dat alle mensen onderling afhankelijk zijn van elkaar en dat elke vorm van leven van waarde is”.

 

* "De volledige kosten aan het milieu van de verkoop van goederen en diensten in de verkoopprijs internaliseren." (Deze onschadelijk lijkende zin zou kunnen zorgen voor een staat die belasting heft op alle productie en alle consumptie en alles regelt.)

 

* "Universele toegang tot gezondheidszorg waarborgen, die reproductieve gezondheid en verantwoordelijke reproductie bevordert.

 

Zie ook The Free Library voor het hele artikel.

 

Amerika zal op 31 december 2009 Codex Alimentarius compatibel worden.

De Codex Alimentarius (CA) reguleert vrijwel alles wat u in uw mond stopt. De Wereldhandelsorganisatie (WTO) heeft de Codex Alimentarius aanvaard en iedere natie die deel uitmaakt van de WTO moet dus de CA aanvaarden.  Het lidmaatschap kan nooit worden ingetrokken. Het land dat ondertekent heeft is daarna zijn soevereiniteit kwijt.

CA richtlijnen voor vitaminen en mineralengebruik zullen verplicht worden op 31 december 2009.  In 1994 heeft de Codex Alimentarius verklaard welke nutriënten giftig en niet-giftig zijn: Zie de voedings supplement verklaring (Dietary Supplement Health Education Act, DSHEA).

 

De WHO en FAO zijn verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en de financiering van de CA. Volgens de documentaire “From Esoteric Agenda” van Ben Stewart, zullen na de implementatie van de CA 3 biljard doden te verwachten zijn, 1 biljard door honger, 2 biljard door ziekten door ondervoeding.

 

De Verenigde Naties hebben tientallen rapporten geproduceerd die oproepen tot een bevolkingsvermindering van 80 to 90 %. In 1997 in Beijing zei het hoofd van het U.N. Voedsel Programma: “We zullen voedsel gebruiken als wapen tegen de mensen”.

 

In combinatie met de implementatie van de Codex Alimentarius, zullen voedingsmiddelen en waterverbruik beperkt worden. De genetisch gemanipuleerde gewassen zullen te weinig voedingswaarde hebben.

 

Volgens Dr. Rima Laibow, de bekende wetenschapper die al jaren strijdt tegen de invoering van de Codex, gaat de Codex Alimentarius hand in hand met Agenda 21 en het Verdrag van Kyoto. De termijn voor beiden is 2012.

 

Agenda 21 zag het licht tijdens de Conferentie van Rio in 1992. Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd (21 verwijst naar de 21e Eeuw). Elke regio moet een raad instellen die de toepassing van A 21 controleert.

 

Steven Rockefeller is een aanhanger van de nieuwe Wereld Godsdienst: de aanbidding van de Aarde. De aarde wordt beschouwd als "heilig" en de bescherming ervan is een heilige taak.

De mens is verantwoordelijk voor de duurzame ontwikkeling van de planeet. De milieu agenda is een spirituele agenda met als grondslag de aanbidding van de Aarde. De volgende praktijken worden beschouwd als niet-duurzaam: fossiele brandstoffen, kunstmatige meststoffen, moderne systemen van landbouwproductie, irrigatie, herbiciden, landbouwgrond en weidegrond, zout, suiker, persoonlijk eigendom, geplaveide wegen,  stuwdammen, hekwerk om akkers. – Joan Peros

 

Ook ‘monotheïsme’ en ‘het gezin’ worden gezien als niet-duurzaam. Het plan voor de gezondheidszorg van President Obama valt onder A21. Het gezin wordt sterk aangevallen. Iedereen boven 65 jaar moet  elke 5 jaar "counseling" over het levenseinde ondergaan. Abortus zal vaker worden uitgevoerd. Dit is bijna de exacte taal die ook in de Grondwet van de Sovjet Unie uit 1977 werd gebezigd!

 

Statistieken zullen worden bijgehouden van ieder huishouden. Er wordt gemeten wat ieder huishouden heeft geproduceerd. Dat wordt afgezet tegen de hoeveelheid water en energie etc die geconsumeerd. Voegt u iets toe aan het collectief, of bent u om in de woorden van Henry Kissinger te spreken: "Een nutteloze eter"?

 

Alstublieft, verspreid dit overal waar u kunt. Per e-mail; per post. Doe wat u doen moet. Mensen zijn in slaap. Zij moeten worden wakker gemaakt!

 


Auteur: © Stephanie R. Pasco, augustus2009

 

Vertaald en samengevat door ‘t Vertalerscollectief

http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P861

 

 

Genocide
Estulin toont het verslag van de Bilderbergconferentie in mei 1973. Op alle pagina’s staat: ”Personal and strictly confidential”. Zijn vinger wijst op een passage. „Hier spreekt men over de overbevolking. In het jaar 2000 moet de wereldbevolking met 3 miljard zijn gekrompen. Men is heus niet te goed voor genocide.

http://forum.politics.be/showthread.php?p=3225432

 

 

  

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb