Home » Gewoon opgerot met zieken, bejaarden en mensen met een beperking!

 

Vanaf 1 januari zullen veel chronisch zieken en gehandicapten financieel geraakt worden door de afschaffing van meerdere compensatieregelingen. 1,3 miljard euro zal het Rijk erdoor bezuinigen, maar gedupeerden gaan er daardoor wel 395 tot 1.916 euro per jaar op achteruit. Het Nibud heeft dit berekend in opdracht van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) en Platform VG.
http://www.nationalehulpgids.nl/nieuws/chronisch-zieken-gaan-er-financieel-flink-op-achteruit/

 

 

 

MAAR ZOLANG HOEVEN WE NIET TE WACHTEN.

KIJK MAAR...

Een echtpaar uit Almere heeft drie maanden in een bushokje geleefd bij industrieterrein Gooisekant. De vrouw is meervoudig gehandicapt en zit in een rolstoel.
Ze leefden in een bushokje waar de man zijn vrouw dagelijks moest katheteriseren.
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/117993/almere-almeers-echtpaar-leeft-maanden-in-bushokje

Anja Koch uit Venlo is 51 en heeft uitgezaaide borstkanker. Door allerlei omstandigheden is ze gedwongen om tijdens haar behandeling op straat te leven.
Behalve een stichting die daklozen probeert bij te staan, lijkt dat niemand ook maar iets te kunnen schelen en dus verandert er voor Anja voorlopig niets.
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/borstkankerpatiente-leeft-gedwongen-op-straat/

Veel mensen vinden het onmenselijk dat Anja aan haar lot wordt overgelaten. De vrouw is door een verbroken relatie op straat komen te staan. Zonder geld, sociaal netwerk en zorg, maar met kanker. De enige plek waar ze nu terecht kan is de daklozenopvang. Waar ze alleen ‘s nachts onderdak krijgt en haar dagen moet slijten op straat. Een onhoudbare situatie.
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/kankerpatiente-op-straat/

De zelfmoord van een 81-jarige vrouw in woon- en zorgcentrum De Golfstroom in Den Helder heeft voor grote onrust gezorgd onder bewoners en personeel.
http://www.thepostonline.nl/2014/09/29/bejaarde-81-pleegt-zelfmoord-door-gedwongen-verhuizing/

KANKERMEDICIJN ALLÉÉÉÉÉN VOOR RIJKEN.........

De algemeen directeur van farmareus Bayer, Marijn Dekkers, heeft tijdens een conferentie gezegd dat een nieuw kankermedicijn is bedoeld voor patiënten die het zich kunnen veroorloven.

Minister Schippers van Volksgezondheid sloot in 2012 een geheime medicijndeal met Bayer
http://www.ninefornews.nl/bayer-kankermedicijn-alleen-bedoeld-voor-de-rijken/

 

 

SPANJE WAS IN 2012 DÉ SPIEGEL VOOR NEDERLAND!!!

Een gepensioneerd Spaans echtpaar heeft zelfmoord gepleegd nadat ze een rechtbankbevel ontvingen om hun huis te ontruimen op het eiland Mallorca in verband met onbetaalde schulden.

Volgens de autoriteiten hadden de 68-jarige man en zijn 1 jaar jongere vrouw een overdosis genomen van de aan hen voorgeschreven medicijnen die op dat moment nog steeds hun huis waren. Ze hadden een brief achtergelaten waarin stond dat ze zichzelf van het leven beroofden omdat ze niet meer in staat waren om hun schulden te betalen en dat daarom ze spoedig hun huis uitgezet zouden worden.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&am

 

 

In het centrum van Madrid hebben duizenden mensen met een handicap en hun familieleden geprotesteerd tegen de zware bezuinigingen op hulpverlening. Volgens de voorzitter van de vereniging van gehandicapten (CERMI) is het voor het eerst in de geschiedenis van Spanje dat mensen met een beperking de straat op zijn gegaan.
http://nos.nl/artikel/447052-protest-spaanse-gehandicapten.html

 

 

Chronisch zieken gaan er straks meer op achteruit dan wel groep ook: ook meer dan de middeninkomens, ook meer dan ooit dreigde door de inkomensafhankelijke zorgpremie.


Door totaal en volkomen afschaffen komend jaar van zorgwetten AWBZ, Wtcg, belastingaftrek voor ziektekosten, CER gaan zij er 10-20% per MAAND op achteruit (en dat kan ik uitrekenen op de achterkant van een lucifersdoosje, dus geen CPB nodig. En is géén speculatie maar hard berekenbaar feit). Dus dat betekent € 90-180 inleveren per MAAND op een netto-inkomen van € 870, voor een alleenstaande. En dan wordt ook nog thuishulp (fijn als je hele dag in bed moet liggen en jezelf niet kan verzorgen en geen boodschappen kan doen) afgeschaft etc. En zelf thuiszorg inkopen kan dus niet met een dergelijke inkomen(sachteruitgang).

Maar ik hoor de reaguurders hier al hyperventileren: chronisch zieken en arbeidsgehandicapten zijn simulanten, die een ziekte Googlen om niet te hoeven werken ... allemaal. Dus laten verrotten of ze moeten maar pil van Drion slikken, want leveren geen nuttige bijdrage aan Nederland. Terug naar de feodale middeleeuwen!

Rutte ziet niets in basisinkomen, maar wel in aalmoes van 100 euro

DEN HAAG – Premier Mark Rutte is er geen voorstander van dat Nederlanders een basisinkomen van de overheid krijgen. Hij sprak zich maandagmiddag uit tijdens het Libelle Nieuwscafé in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

“Als ik de overheid niet bel moeten ze mij ook niet gaan bellen”, stelde de premier. “Maar misschien is er in linkse kringen meer interesse.”
Rutte ziet geen taak voor de overheid bij het verzorgen van inkomens. Volgens hem moet de overheid zorg dragen voor noodzakelijke collectieve voorzieningen.
http://delangemars.nl/?p=4174

 

 

??? Volgens hem moet de overheid zorg dragen voor noodzakelijke collectieve voorzieningen. ???

Die voorzieningen die Jetta Kreupelsma er eigenhandig heeft uitgesloopt???????????

DEN HAAG WIL NIET EENS LUISTEREN NAAR ARTSEN EN ANDERE DESKUNDIGEN.

Journaliste Monique Wijnen interviewde voor het blad Support Magazine lijsttrekkers over hun beleid voor mensen met een lichamelijke beperking. Wilders weigerde haar te woord te staan omdat de doelgroep 'niet interessant' is.
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/3427_wilders_geen_interesse_in_gehandicapten_dus_ook_geen_tijd/

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Ondervoeding, uitdroging en valincidenten, 86% verwacht dat het de komende jaren fors toeneemt bij ouderen. De kwaliteit van de zorg neemt af zegt 85% en 96% van de artsen stelt dat de huisartsen en mantelzorgers het toenemend aantal kwetsbare ouderen onvoldoende kan helpen.
http://partijvoordesaamhorigheid.nl/ernstige-gezondheidsrisicos-ouderen/

Zelfmoorden zijn het bewijs van het verwoestende psychologische effect van de economische noodtoestand op het leven van mannen en vrouwen.
http://www.metronieuws.nl/nieuws/zelfmoorden-schokken-italie/xlkmde!6X04kQkcqTCMgtD3hHgl@Q/

DE GENOCIDE OP OUDEREN, GEHANDICAPTEN EN ZIEKEN IS BEGONNEN!

 

http://eunmask.wordpress.com/2014/08/09/de-genocide-op-onze-ouderen-en-gehandicapten-is-begonnen/

 

 

9.342 ondertekeningen


Nederland eist het ontslag van kabinet Rutte 2

 

Kabinet Rutte 2 besteelt de burger, maakt de bevolking armer en zieker met haar bezuinigingsdrang, liegt, bedriegt, verraadt (geeft NL weg aan de EU), negeert de wensen van het volk, pas doofpotpraktijken toe (MH17), bagatelliseert sociale problemen (Islamisering/ISIS), is een pion van de VS en EU.

PETITIE

Wij

het Nederlandse volk.

constateren

dat Kabinet Rutte 2 zich schuldig maakt aan wanbeleid, corruptie, diefstal (lastenverzwaring), verarming en verzieking van de bevolking met haar bezuinigingsdrang, leugens (Ukraine/Rusland crisis), bedrog (pion van de V.S. en de E.U.), verraad (geeft NL weg aan de EU), het negeren van de wensen van het volk, toepassen van doofpotpraktijken (MH17), bagatelliseert sociale problemen (Islamisering/ISIS). Kortom: is niet bekwaam.

en verzoeken


, zijnde de werkgever van Kabinet Rutte 2 d.m.v. belastingbetaling, het onmiddellijke ontslag van Kabinet Rutte 2, zijnde de niet fungerende werknemer, en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Iedereen die het met Mark Rutte eens is, en zijn onmenselijke beleid jegens de zwakkeren goedkeurt is in mijn ogen net zó misdadig als Rutte bezig EN DAT GELDT OOK VOOR DE SOCIALE DIENSTEN!!!

Van knuppel kijkt sociale dienst niet op

Bijstandsontvangers die zich zeer agressief gedragen moeten tijdelijk worden gekort op hun uitkering, vindt staatssecretaris Rutte. De Utrechtse sociale dienst, waar een kleine 3 procent van de cliënten zich misdraagt, is het volmondig met hem eens...

Maar ook erger. 'Medewerkers worden na werktijd opgewacht bij de uitgang, achtervolgd op weg naar huis', vertelt Cees Rijnberg, voorzitter van de begeleidingsgroep voor agressie bij de sociale dienst. 'Onlangs dreigde een client iemand aan te rijden.' Een baliemedewerkster vond op haar auto een briefje 'ik vermoord je gezin'. 'Het maakt ziek, het maakt moedeloos en we kunnen er niets tegen doen', zegt directeur Tineke van der Linden.
http://www.volkskrant.nl/economie/van-knuppel-kijkt-sociale-dienst-niet-op~a623160/

 

 

AGRESSIE BIJ DE SOCIALE DIENST???????? LAAT ME NIET LACHEN ZEG! WIE ROEPT DEZE GEVOELENS EN DADEN OP???

HET MAAKT ZIEK EN MOEDELOOS??? DOM MENS TINEKE VAN DER LINDEN!!! GA JIJ EERST EENS IN DE SCHOENEN STAAN VAN DIE MENSEN DIE VERDORIE GEEN CENT MEER TE MAKKEN HEBBEN. BEHANDELD WORDEN ALS STR*NT. NOG MEER GELD WORDT AFGENOMEN.

EEN BENIEUWD HOE JIJ ER PSYCHISCHA AAN TOE ZOU ZIJN ALS JE NIKSSSSSSSSSSSSSSS MEER KON!!!

EN JULLIE KUNNEN ER NIKS AAN DOEN???

BULLSHIT!!!

ZIJN JULLIE HET EENS MET DIT GENOCIDEBELEID VAN MARK RUTTE???

SCHIJNBAAR WEL WANT JULLIE DOEN NIKSSSSSSSSS!!!

JULLIE ZOUDEN IETS KUNNEN DOEN...

ALLE SOCIALE DIENSTEN HANDEN INEEN EN NAAR DEN HAAG GAAN EN JULLIE WALGEN UITSPREKEN OVER DIT GENOCIDEBELEID!!!!

JOOP HEEFT GELIJK!!!
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/16214_de_vvd_maakt_van_burgers_weer_holbewoners_met_knuppels/


VVD HEEFT VAN DE BURGERS WEER HOLBEWONERS MET KNUPPELS GEMAAKT!!!

LEER ER DAN OOK MAAR MEE TE LEVEN!!!


NIKS VAN DE GESCHIEDENISLESSEN GELEERT......

De minstbedeelden zo denigrerend behandelen werkt nog meer rottigheid in de hand. En de minstbedeelden dat worden er steeds meer en meer, net zoals het aantal daklozen. Uiteindelijk zullen deze mensen zich gaan verzetten met alle gevolgen vandien, net zoals destijds in de tijd van Ceausescu.

Er kwam een massale volksopstand op gang omdat het volk het beleid meer dan zat was. Ze zagen het communisme liever met een menselijk gezicht. Er werd bezuinigt op gezondheidszorg en voedsel. Velen moesten toen maar zien te overleven.

Het volk kwam in opstand en die opstanden bleven zich uitbreiden en weer neergeslagen totdat de soldaten de kant van het volk kozen. De opstandelingen kregen zo vrij spel en weg was Ceausescu.

Einde van de revolutie zag er zo uit...

 

 

 

 

 

 

En dan op 4 mei de doden herdenken? Met bloed aan de handen kransen leggen???

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb