Home » Tijdbom onder de onrendabelen in Nederland

Rutte wil af van 'angst voor ongelijkheid'

 

DEN HAAG -
Het Nederlandse systeem van voorzieningen kent „een soort ingebakken angst voor ongelijkheid”. Premier Mark Rutte zei dat woensdag in de Kerdijklezing in Den Haag.
Volgens de premier geldt die angst voor ongelijkheid bij voorzieningen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de zorg. „Iedereen krijgt hetzelfde, graag of niet.”
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23321970/___Angst_voor_ongelijkheid___.html

 

 

Rutte wil af van angst voor ongelijkheid???

 

Hij zélf zorgt toch voor die ongelijkheid???

 

Wie moest er ook weer participeren?

 

Gisteravond was het weer eens zover betreffende de zorg bij Pauw.

 

Zoveel schrijnende gevallen en de miljarden die over de ruggen van de zwakkeren heen opgepot worden.

 

Één van de verpleegkundigen die wist te vertellen dat de mantelzorgers nu al overbelast zijn en wat ik net zo erg vind ; oude mensen die daar gewoon wegrotten kunnen niet naar een kind dat een uitkering heeft want dat kind heeft een uitkering die daarop gekort wordt.


Verdorie zo iemand is er 24 / 7 voor zijn of haar ouder(s) en dan ook NOG gekort worden??? Die moet dan zien rond te komen met maandelijks 400/500 euro??? Dit is emotionele chantage! Deze mensen die hun eigen vrijheid opgeven om 24 / 7 voor hun ouder(s) te zorgen zou je juist moeten belonen!


Van de andere kant geef ik de verpleegkundige gelijk die zegt : ik ben daar voor opgeleid, ik heb een functie en nu word ik ingeruild voor een gratis mantelzorger.

 

Echt joh. Goed bezig Rutte. NOT

 

Zélf voor ongelijkheid zorgen, mensen financieel chanteren en dan daar het geld insteken waar het NIET thuis hoort!

 


Het is overduidelijk. Rutte wil af van de onrendabelen en diegenen die het leven rendabel maken. Thuiszorg en mantelzorgers!

 

 

 

18 november 2009

 

Marcel van Dam

 


Dat het vergroten van de afstand tussen lonen en uitkeringen niet het gewenst effect had is ook af te leiden uit de toenemende dwang om werk te zoeken en te aanvaarden: de verplichting te solliciteren, sancties voor mensen die nalatig zijn, verplichte deelname aan reintegratieprojecten, de verplichting ook niet-passende arbeid te aanvaarden enzovoort. Voor de andere doelstelling, arbeid zo goedkoop mogelijk maken om er zoveel mogelijk van te kunnen verkopen, was het nodig het minimumloon zo laag mogelijk te krijgen. Er waren ook pleidooien om de leer van Milton Friedman te volgen en het minimumloon maar af te schaffen. In Nederland werd gekozen voor een geleidelijk achterblijven van het minimumloon bij de gemiddelde loonstijging. Dit had tot gevolg dat mensen met de laagste opleiding steeds verder achterbleven bij de welvaartsgroei. Ter vergelijking is in bovenstaande grafiek ook de koopkrachtontwikkeling weergegeven van de 10 procent van de bevolking met de hoogste inkomens, waarmee ook inzicht wordt gegeven in de groei van de inkomensverschillen in die periode.
Mensen met een minimuminkomen hadden na bijna 25 jaar, nog steeds ongeveer 5 procent minder te besteden dan in 1980. De koopkracht van de hoogste 10 procent is in dezelfde periode met ongeveer 60 procent gestegen. De recente kredietcrisis heeft het neoliberalisme inmiddels flink onderuitgehaald. Als die crisis iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat de markt niet in staat is de hebzucht of het eigenbelang zodanig uit te schakelen dat het systeem het kan overleven. Adam Smith had ongelijk toen hij veronderstelde dat het eigenbelang de dienaar was van de welvaart. Gebleken is dat het eigenbelang de hele wereld in armoede kan dompelen.
http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/664_de_onrendabelen/

 

 

 

Een fragment uit de documentaire "de onrendabelen', en gaat over een groeiende groep mensen, die niet kan niet voldoen aan de steeds strengere eisen in de prestatiemaatschappij.

 

 

 

 

 

De echte liberaal draait zich om in zijn graf met zoveel neo-liberale drogredenaties. Vvd voor en door criminele graaiers die graag profiteren van ongelijkheid. Superioriteitsgevoelens waar wereldoorlogen door zijn begonnen en dat van historicus die zich heeft gespecialiseerd in opnieuw invoeren feodalisme of gewoon die andere isme.

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft aan de wieg gestaan van de verzorgingsstaat. De invoering van de Algemene Bijstandswet, de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet, het sociale minimum en nog vele andere ‘sociale’ maatregelen werden door de VVD gesteund.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/de-voorspelbaarheid-van-de-vvd/

Chronisch zieke man overweegt zelfmoord

 

Piet Reuzels gebruikt al 12 jaar medicatie voor zijn maag. Zoals veel mensen weten worden maagzuurremmers niet meer vergoed en worden bij veel mensen nu het leven zuur gemaakt.
http://www.deechtewereld.nl/nieuws/binnenland/235-chronisch-zieke-man-overweegt-zelfmoord

 

 

Dit verhaal laat zien dat er sociale en asociale mensen in Nederland wonen. De ene groep leeft mee, de andere groep wenst iemand gewoon de dood toe. Ik sta aan de sociale kant, maar ik maak mij zorgen over de asociale groep. Dit is misschien is goed door een enquêtebureau te laten meten.
Op nieuwsfora's wordt er steeds vaker geroepen dat de zwakkeren gewoon DOOD mogen omdat ze niks bijdragen aan de maatschappij en ze handen vol geld kosten.

 


Naar dit niveau dwingt een regering mensen.

 


"De onrendabelen" Schaamtevol dit te moeten lezen en begrijpen hoever we zijn gezakt in dit land met zo'n bestuur.
De VVD is gekomen met een ander idee over gezondheidszorg en finaciering en sindsdien wordt het rap slechter voor wie zorg nodig heeft en rap beter voor die ongehoord verdienen aan dit mensonterend systeem. We noemen dit "beschaving".
Kunnen we niet per onmiddelijk met zijn allen de betalingen aan de zorgverzekeraars staken en massaal eisen dat het systeem onmiddelijk herzien wordt. Vele landen kennnen een betere beheersing van de kosten in combinatie met een veel beter zorg.
OOit was het goed hier, toen de democratische controle op het systeem nog werkte en er verplichte solidariteit bestond, toen het nog een taak van overheid en samenleving was. Nu zijn wij overgeleverd aan investeerders, aandeelhouders en private ondernemingen die over de ruggen van zieken fortuin maken in infrastruktuur die door de samenleving collectief is betaald.
Houdt de regering persoonlijk verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van benodigde taken in de samenleving en al het verdriet en ellende die medeburgers door hun nalatigheid moeten ondergaan.
WEG MET DIT KABINET!

 

Soylent Green is een dystopische sciencefictionfilm uit 1973 onder regie van Richard Fleischer. Het verhaal is losjes gebaseerd op het boek Make Room! Make Room! van Harry Harrison, dat gaat over overbevolking en enkele bijkomende thema's, zoals euthanasie en kannibalisme.


Het is het jaar 2022 en New York is met 40 miljoen inwoners zwaar overbevolkt. Voedsel als groente, vlees en fruit zijn schaars en extreem duur, evenals luxe producten zoals zeep en schoon warm water. Het overgrote deel van de bevolking is arm en eet alleen in fabrieken gemaakte soylent, gemaakt door 'Soylent Incorporated'.

Wanneer Roths lijk in een speciale vuilniswagen wordt afgevoerd, lift Thorn daarop stiekem mee. Zo komt hij aan bij een fabriek van Soylent Incorporated waar de lijken worden verwerkt tot soylent green.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soylent_Green

 

 

 

Make Room! Make Room! is a 1966 science fiction novel written by Harry Harrison exploring the consequences of unchecked population growth on society.[1] It was originally serialized in Impulse magazine.
http://en.wikipedia.org/wiki/Make_Room!_Make_Room!

 

 

 

 

 

 

 

Voor de zoveelste keer dit jaar heeft het Financieele Dagblad een 'kijk eens wat Mark Rutte sloopt'-special op de voorpagina van de krant.
http://daskapital.nl/2013/12/huh_vvd_verliest_vertrouwen_in.html

 

 

Toen begin jaren ’70 40.000 mijnwerkers werden ontslagen, was dat een nationale ramp. Rutte wil nu 100.000 mensen in de thuiszorg ontslaan. Dat betekent dat honderdduizenden clienten, en met hen miljoenen familieleden en vrienden thuiszorg dreigen te verliezen
http://www.zorgnieu.ws/wij-zijn-het-thuisfront-van-de-zorg/

 

 

Vakantiebaan zorgmedewerkers na ontslag

Ontslagen zorgmedewerkers in Limburg worden in groten getale gevraagd om weer aan de slag te gaan bij hun oude werkgever. Maar wel als vakantiekracht en tegen een lager loon. „Waanzin” en „slecht getimed”, zeggen de vakbonden.


FNV, CNV Publieke Zaak, NU'91 en FBZ niet, maar ze zeggen veel meldingen van leden te krijgen. „Hoewel er op het eerste oog geen regels overtreden worden, verdient dit absoluut geen schoonheidsprijs. Het is te gênant voor woorden”, vindt Jacob Riepe, bestuurder Zorg van de CNV. „Eerst ontsla je mensen en dan haal je ze weer terug als goedkope vakantiekracht.”
De vakantiebaan weigeren is voor medewerkers geen optie, zegt Karim Skalli, bestuurder Zorg bij Abvakabo FNV. „Als ze via het UWV teruggevraagd worden, betekent weigering in veel gevallen korting op de WW-uitkering. Ze staan met de rug tegen de muur.”
http://www.limburger.nl/article/20140519/REGIONIEUWS01/140519011

 

 

Kunnen we nu aub een zwarte vlag buiten hangen van nationale rouw mbt ons huidig kabinet?