Home » Nederlanders persona non grata in eigen land!

De gemeente Utrecht wil af van de verplichte eigen bijdrage die de ongeveer 500 illegalen in de stad moeten betalen voor medicijnen. Dat maakte het college dinsdagmiddag bekend. Die bijdrage is op 1 januari ingevoerd door het College voor Zorgverzekeraars.
http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/geen-eigen-bijdrage-illegalen-voor-medicijnen.51631.lynkx#.UvtRQ1v2Je0.nujij

 

 

En dat moet ik geloven???

Illegaal of ongedocumenteerd in Nederland.

 

1. De meest relevante punten


Illegalen of ongedocumenteerden hebben geen geldige verblijfsvergunning.
Zij hebben recht op reguliere huisartsenzorg, ook als zij dit niet kunnen betalen.
Oninbare huisartsenrekeningen worden voor 80% vergoed door CVZ regeling.
http://www.huisarts-migrant.nl/index.php/mensen-die-illegaal-ongedocumenteerd-nederland-zijn/

 

 

Een goede zorgpolis met nul eigen risico tegen een afbraakprijsje. Door een handigheidje kunnen zorgverzekeraars deze polissen aanbieden, maar bijna niemand komt ervoor in aanmerking.

Vooral buitenlandse werknemers die in Nederland werken, profiteren ervan
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/superzorgpolis-maar-niet-voor-jou

 

Als Nederlanders hun rekeningen niet meer kunnen betalen is er GEEN CVZ regeling beschikbaar.

Idem de vele gezinnen die dakloos raken in Nederland. Opvangcentra's zitten vol en moeten steeds vaker nee zeggen maar intussen opent Duinrell wel zijn deuren van de vakantiehuisjes voor zeshonderd asielzoekers.

Over discriminatie gesproken...!

 

 

Amsterdam heeft de opdracht dit jaar nog 695 vluchtelingen onderdak te bieden, terwijl in 2014 slechts 5.500 sociale huurwoningen vrijkomen. Met onder anderen de ruim duizend woningzoekenden die om medische en sociale redenen voorrang krijgen en de 850 gedwongen verhuizers vanwege stadsvernieuwing, blijven er volgens Ivens nauwelijks woningen over voor de 'gewone' woningzoekenden die jarenlang op de wachtlijst staan.

Gezamenlijk moeten de gemeenten nog ongeveer tienduizend vluchtelingen huisvesten.

http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/amsterdam-wil-minder-vluchtelingen-huisvesten~a3750038/

Vandaar dat er zoveel en zo snel mogelijk eigen volk op straat wordt geschopt! Bejaarden, chronisch zieken, mensen met zowel lichamelijke als verstandeijke beperking en de werklozen!

 

Schijt hebbende aan de kwetsbare huishoudens met een laag inkomen!

 

Liever de bejaarden, chronisch zieken, mensen met beperkingen en werklozen in tenten........

 

 

Ontslagen zorgmedewerkers in Limburg worden in groten getale gevraagd om weer aan de slag te gaan bij hun oude werkgever. Maar wel als vakantiekracht en tegen een lager loon. „Waanzin” en „slecht getimed”, zeggen de vakbonden.
„Eerst ontsla je mensen en dan haal je ze weer terug als goedkope vakantiekracht.”
De vakantiebaan weigeren is voor medewerkers geen optie, zegt Karim Skalli, bestuurder Zorg bij Abvakabo FNV. „Als ze via het UWV teruggevraagd worden, betekent weigering in veel gevallen korting op de WW-uitkering.
http://www.limburger.nl/article/20140519/REGIONIEUWS01/140519011#Vakantiebaan_zorgmedewerkers_na_ontslag

 

 

Eerst ontsla je mensen en dan haal je ze weer terug als goedkope vakantiekracht.”
De vakantiebaan weigeren is voor medewerkers geen optie, zegt Karim Skalli, bestuurder Zorg bij Abvakabo FNV. „Als ze via het UWV teruggevraagd worden, betekent weigering in veel gevallen korting op de WW-uitkering. Ze staan met de rug tegen de muur.”

Wat daar gebeurt is pure chantage.

 

 

Chantage komt neer op het aankondigen dat men een bepaalde handeling zal doen (of niet zal doen) als een ander een bepaalde handeling zal nalaten (of zal doen). De Nederlandse wet maakt onderscheid tussen twee vormen van chantage. De eerste is afpersing, dat is het uitoefenen van dwang, dreigen met geweld als iemand iets doet of nalaat te doen. Afpersing is een misdrijf, ook volgens de Nederlandse wet. De tweede vorm van chantage heet afdreiging. Ook afdreiging is volgens de Nederlandse wet een misdrijf.


Artikel 318 van het Wetboek van Strafrecht luidt:

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie*.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/10/chantage/

 

 

Nederlanders hoeven niet te solliciteren...

 

 

Terwijl de ontslagrondes elkaar opvolgen in de traditionele thuiszorg, lijkt het langzaam normaal te worden dat Slowaken, Hongaren en Bulgaren aan het bed verschijnen. Thuiszorgclub Homecare draait er niet omheen: ‘We hebben geen plek voor Nederlandse zorgverleners’, zo staat prominent op de website.
http://wereld-nieuws.com/?p=8767

Elke dag komen er meer werklozen bij. Elke dag gaan er bedrijven failliet en dan worden de werklozen ingeruild voor MOE-landers???

In Nederland en België bezorgen chauffeurs uit Oost Europa de meubels voor zo'n 2,50 euro per uur, zeggen de bonden. De chauffeurs leven volgens hen als nomaden in hun vrachtwagens.

Werkgelegenheid, premies en belastingen worden door Ikea uit Nederland en Belgie weg georganiseerd."


De transportsector maakt moeilijke jaren door. De afgelopen tijd trekt de markt een beetje aan. Maar bedrijven moeten deze periode nog wel zien te overleven, zegt werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland.


Chauffeurs uit lagelonenlanden zijn geduchte concurrenten voor de duurdere Nederlandse en Belgische chauffeurs.
http://nos.nl/artikel/590112-bonden-ikea-buit-chauffeurs-uit.html

 

 

Niet alleen de chauffeurs uit die lagelonenlanden. Hier kan gewoon geen enkele Nederlandse werkeloze tegenop.

 

Ook niet met deze uitspraak ;

 

Maar bedrijven moeten deze periode nog wel zien te overleven, zegt werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland.

 

Hoe moet dan een werkloze zien te overleven?

 

Rutte is een a-sociale arrogante ordinaire leugenaar!

 

 

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie heeft aan de wieg gestaan van de verzorgingsstaat. De invoering van de Algemene Bijstandswet, de Ziekenfondswet, de Werkloosheidswet, het sociale minimum en nog vele andere ‘sociale’ maatregelen werden door de VVD gesteund.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/09/de-voorspelbaarheid-van-de-vvd/

 

De voorganger van Mark Rutte zou een pirouette in zijn graf maken als hij zag hoe het liberalisme nu wordt ingevuld.

 

 

Niet voor niks had het Financieel Dagblad een grote kop met de tekst : Kijk eens wat Mark Rutte sloopt.

 

 

Toen begin jaren ’70 40.000 mijnwerkers werden ontslagen, was dat een nationale ramp. Rutte wil nu 100.000 mensen in de thuiszorg ontslaan. Dat betekent dat honderdduizenden clienten, en met hen miljoenen familieleden en vrienden thuiszorg dreigen te verliezen
http://www.zorgnieu.ws/wij-zijn-het-thuisfront-van-de-zorg/

Kunnen we nu aub een zwarte vlag buiten hangen van nationale rouw mbt ons huidig kabinet? 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb