Home » Kersttoespraak van het volk ; is dit Nederland???

 

ONZE KERST TOESPRAAK.

 

Geachte Koning ,Koningin en het Kabinet.

 

Hier een kerstboodschap van het volk.

 

Wanneer wij terugkijken op 2014 was het voor ons een rampenjaar.
U brak onze zorg groten deels af en ontnam ons alle voordeeltjes die we nog hadden om te kunnen overleven.

U verzon de PARTICYPATIE wet waarin oudere/chronisch zieken en invaliden en zelfs mensen die ongeneselijk ziek zijn ,opgeroepen zijn om te zien of ze nog iets voor de samenleving kunnen betekenen.

U vind dat deze mensen inzetbaar moeten zijn,waar er is geen eens werk genoeg voor mensen die een gezin moeten onderhouden.

We vieren kerst ,een feest van Vrede en Welbehagen ????????

Met een volk waarvan 1,6 miljoen mensen tot de minima behoren.

Waarvan vele honderdduizenden echte armoede hebben.

Geen geld voor voedsel en kleding ,huisraad of om de lasten en schulden te betalen zoals ziektekosten.

Afgesloten zijn van water /elektra en gas ,of op straat leven omdat zij het huis uit gezet zijn.

Kinderen zonder wasbeurt ,schone kleding en eten naar school gaan.

Voor hun geen prettige kerst ,geen overdadige kerstmaaltijd ,geen warmte.

En wat denkt U van alle nabestaande van die mensen die zelfmoord pleegde omdat ze geen uitweg meer zagen.

Dit zal het komend jaar alleen maar verergeren ,zeker wanneer U ZO door gaat.

Wanneer U gezellig kerstfeest viert met Uw familie ,denk dan even aan al die mensen in NEDERLAND die dit niet kunnen vieren.

Aan ons ligt het niet.

 

FIJNE FEESTDAGEN !!!!!!!!!!!!!

 

 

Elisa Castro uit Limbricht is sinds 5 december in hongerstaking omdat ze ‘ziek is geworden van de manier waarop de gemeente de wetten hanteert’.
De geboren Chileense heeft een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter om de beslissing van de gemeente Sittard-Geleen, het stopzetten van de uitkering en het terugbetalen van de 10.000 euro die zij in die periode ontving, te schorsen.
http://www.1limburg.nl/vrouw-uit-limbricht-hongerstaking-voor-uitkering?context=default

 

 

ENKELE WARE REACTIE'S HIEROP ZIJN ;

 

Het probleem in onze maatschappij is dat 70% van de mensen het prima vindt dat uitkeringsgerechtigden en bijstandontvangers hard worden aangepakt ondanks dat er te weinig werk is. Een meerderheid heeft totaal geen last van de crisis. Verder is er geen meerderheid die werk en werkloosheid wilt delen. Wat rest is dat vooral de allochtonen, zwakkeren, zieken ,gehandicapten en ouderen de crisis moeten opvangen met werkloosheid en armoede. Steeds vaker tot grote wanhoop en steeds meer zelfmoorden in Nederland. In 2013 ca. 1850. Structurele werkloosheid is in strijd met mensenrechten. Hoe beschaafd kan een rijk land zijn.

 

...als je alle envelopjes nagaat bij ambtenaren en bestuurders kom je nog meer tegen....Ook in Sittard-Geleen bij de voormalige wethouders lopen er wat dubieuze types rond die nu 'genieten' van een vorstelijke wachtgeldregeling zonder sollicitatieplicht en zonder tegenprestatie!

 

Dat is het a-sociale van al deze regelingen. Wat in de wet staat moet strikt worden nageleefd, ook als een eigen staatsburger hieraan ten gronde gaat.

 

EN DAT TERWIJL SOCIALE DIENSTEN VERDOMD GOED WETEN DAT STAATSBURGERS TEN GRONDEN WORDEN GERICHT OP DEZE MANIER!!! IK HOOP DAT AL DIE CASEMANAGERS GOED KUNNEN SLAPEN...

 

Daar heeft u een punt. Ik denk bijvoorbeeld even aan de Bulgaren, die trots aan de de journalisten van Brandpunt lieten zien, dat zij elke maand hun toeslagen van hun Nederlandse ING-bankrekening konden pinnen, terwijl zij al hoog en breed in Bulgarije woonden. De ruim 200 miljoen euro, die hiermee verloren ging, kan nooit meer teruggevorderd worden. Voordat je in NL een WWB-uitkering krijgt, moet je als aanvrager dulden, dat de betreffende ambtenaren je hele achtergrond doorspitten. ZIJ hebben de macht, terwijl de wet toch duidelijk (en simpel) is opgesteld. Ergo: de wetgever geeft niet thuis, regels zijn regels en meer van dergelijke autocratische onzin. De, vaak ongeschoolde, ambtenaar is sinds kort aan de macht in Nederland. De Belastingdienst vervolgt onschuldige burgers desnoods tot de poorten van de hel, omdat zij - onschuldig - 10 euro per jaar teveel aan toeslagen hebben ontvangen.

 

Hier krijg je echt weer een vieze smaak van in de mond, als je ziet hoe die ambtenaren krampachtig bezig zijn om regeltjes na te leven.
Mevrouw was helaas geen immigrante, maar had inmiddels blijkbaar al de Nederlandse nationaliteit. En ja, dan moet je bloeden. Als asielzoekster had ze namelijk meteen bad, bed, brood, een huis en een uitkering en de rode loper gekregen.

 

Er zijn veel te weinig betaalde banen om alle werkelozen aan het werk te helpen. Tel maar eens de WW'ers op bij de bijstandsontvangers en dan zit je al op een miljoen mensen die werk MOETEN hebben en zoeken en er zijn maar 100.000 betaalde banen waarvoor de werkgevers liever buitenlanders nemen die niet volgens het wettelijk loon betaald hoeven te worden.

 

Diederik Samsom:”Onze Jetta Klijnsma is asociaal en crimineel”.


Nieuwsuur zet PvdA staatssecretaris ‘Jetta–bord voor de kop-Klijnsma’ vet verschut.

Geen werk voor gezonde jongeren, maar wel voor 180.000 gehandicapte jongeren. Wie is hier nu eigenlijk geestelijk gehandicapt? (De jeugdwerkloosheid in Nederland onder jongeren tot 25 jaar liep in het eerste kwartaal van 2013 bijvoorbeeld al op naar 15,9%.”)

(met video)
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/07/07/diederik-samsomonze-jetta-klijnsma-is-asociaal-en-crimineel/

 

 

Belastingdienst blijkt bron van nieuwe armoede

Sociaal raadslieden: Te veel mensen in de problemen door terugvordering van voorschotten ... Belastingdienst negeert belastvrije voet ... 'Individuele toetsing ondoenlijk'
http://www.joop.nl/economie/detail/artikel/29857_belastingdienst_blijkt_bron_van_nieuwe_armoede/

 

 

Belastingdienst maakt het niet makkelijker voor lage inkomens

Onno Weisel moet met zijn twee zoons zien rond te komen van een tientje per dag. De Belastingdienst kort hem op de toeslagen voor huur en zorgkosten, omdat hij in voorgaande jaren te veel zou hebben ontvangen. Op zijn bezwaarschrift is nog niet gereageerd.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3805324/2014/12/06/Belastingdienst-maakt-het-niet-makkelijker-voor-lage-inkomens.dhtml

 

 

'Kabinet blijft ook na slechte verkiezingsuitslag'

Premier Rutte zegt dat het kabinet blijft zitten, ook als VVD en PvdA het slecht doen bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. "Dit kabinet gaat door." Volgens Rutte leiden slechte verkiezingen niet tot de val van het kabinet, maar "is het goed als deze coalitie ook in de Eerste Kamer een stabiele verhouding heeft."
http://nos.nl/artikel/2008682-kabinet-blijft-ook-na-slechte-verkiezingsuitslag.html

 

 

Enorme fraudes bij overheid doen miljarden euro’s verdwijnen

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/enorme-fraudes-bij-overheid-doen-miljarden-euros-verdwijnen/#.VIyKQNKG-Dk

 

 

Topinkomen zorgbobo's


DEN HAAG -
Een op de twintig topbestuurders in de (semi-)publieke sector verdiende in 2013 meer dan het maximum. In de wet staat dat zij 228.599 euro belastinggeld mogen opstrijken, maar 920 topfunctionarissen gingen daar vorig jaar overheen. De groep die over het maximumsalaris heenging, deed dat gemiddeld met 40.478 euro. De meeste van hen werken bij zorginstellingen of woningcorporaties.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23445622/__Topinkomen_zorgbobo_s__.html

 

 

Belangenverstrengeling: de man van Edith Schippers adviseert het Slotervaartziekenhuis

In het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam is al weken een machtsstrijd gaande tussen de bestuurders, aandeelhouders en directeur Aysel Erbudak. De man van de minister adviseert de top hoe het beste te opereren om te kunnen blijven bestaan. Volgens deskundigen in de NCRV-uitzending, is er sprake van belangenverstrengeling.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/173862/belangenverstrengeling-de-man-van-edith-schippers-adviseert-het-slotervaart-ziekenhuis.html

 

 

Overheid kijkt opnieuw met begerige ogen naar pensioenpotten

 

Hoe meer geld er in de pensioenpotten zit, hoe beter dat staat op de balans van de overheid. 1000 miljard staat altijd beter dan 900 miljard. De politiek heeft haar eigen belangenagenda, die niets met indexering te maken heeft. Door de groei van de economie is de aanwas dermate, dat er gemakkelijk een deel gebruikt kan worden om te worden geïndexeerd en uitgekeerd te worden aan arme pensioengerechtigden. Maar dat is voor politici met hun dikke salarissen geen dringend issue.

Die weten niet wat armoede is en vinden reserves kweken belangrijker.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/12/overheid-kijkt-opnieuw-met-begerige-ogen-naar-pensioenpotten/#.VIyPGNKG-Dl

 

 

Duizenden 'gewone mensen' gegijzeld door CJIB

Gisèle Somer had nog nooit een cel van binnen gezien, tot ze geen geld meer had om drie verkeersboetes te betalen. De Haagse onderneemster werd - net als duizenden andere Nederlanders vorig jaar - gegijzeld door het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). 'Het was zo vernederend, zo heftig'.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3585747/2014/01/29/Duizenden-gewone-mensen-gegijzeld-door-CJIB.dhtml

 

 

De rijdende rechter heeft het he-le-maal gehad met het Centraal Justitieel Incasso Bureau, oftewel het CJIB. De reden? Het CJIB maakt de levens kapot van normale, de wet respecterende burgers. Zij werken, ze doen hun best, maken dan even een foutje en voila: hun hele leven ligt overhoop.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/12/rijdende-rechter-gaat-los-op-cjib/

 

 

Is het CJIB corrupt?

Een vraagstelling, die ieder maar voor zich moet beantwoorden. Opvallend is wel dat wanneer iemand zich voordoet als minister Ivo Opstelten en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) belt, het kennelijk niet moeilijk is een bekeuring uit het systeem te halen. Een woordvoerder van de Minister van Veiligheid en Justitie Opstelten, laat Camilleri weten dat men zich volledig distantieert van dit telefoongesprek en bevestigd dat het niet de minister is die met het CJIB belt.

 

 

 

 

Divosa: Wwb wordt drama

 

Niet proportioneel


Gemeenten beschikken over voldoende prikkels en instrumenten om niet-willers aan te pakken. Extra maatregelen zijn volgens gemeenten niet nodig. Desalniettemin kiest het kabinet voor harde maatregelen die kunnen leiden tot schrijnende gevallen. Uitzonderingen worden niet toegestaan: ook mensen die van goede wil zijn, maar kampen met complexe problemen, krijgen een forse maatregel opgelegd: geen uitkering voor drie maanden.

 

Gemeenten willen niet dat burgers de dupe worden van regels die te rigide zijn en verwachten dat maatschappelijke problemen eerder zullen toe- dan afnemen.

 

De Maatregelen WWB kunnen leiden tot:

 

Verhoging van schulden bij werkzoekenden;Groter beroep van werkzoekenden op andere gemeentelijke vangnetten zoals de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, ondersteuning van de voedselbanken en de maatschappelijke opvang.
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/11/Divosa-Wwb-wordt-drama-1409956W/

 


DE MAATREGELEN WWB KUNNEN OOK LEIDEN TOT NOG MÉÉR ZELFDODINGEN!!!!!

 

 

Ziekenhuizen dreigen patiënten te weigeren om kostenstijging dure medicijnen

Ziekenhuizen, farmaceuten en zorgverzekeraars voeren een bikkelharde strijd over wie de rekening van nieuwe, dure medicijnen gaat betalen. Patiënten lopen daardoor voor het eerst het risico dat bepaalde behandelingen worden geweigerd omdat onduidelijk is wie er gaat betalen.
http://fd.nl/economie-politiek/1083634/ziekenhuizen-dreigen-patienten-te-weigeren-om-kostenstijging-dure-medicijnen

 

 

Gulle schenkers voorkomen huisuitzetting geplaagd gezin

De familie Wulffelé viert de kerst thuis in Vathorst. Een smeekbede op GeenStijl.nl bracht deze week ruim 8000 euro op; genoeg om een ongelukkig opgelopen huurachterstand te voldoen en acute huisuitzetting te voorkomen.
http://www.ad.nl/ad/nl/31848/Amersfoort/article/detail/3810639/2014/12/13/Gulle-schenkers-voorkomen-huisuitzetting-geplaagd-gezin.dhtml

 

 

15.000 daklozen in de kou en meer dan 408.000 leegstaande woningen

Van een regering zoals Rutte II die accepteert dat de bevolking armer wordt en de verzorgingsstaat steeds meer afbreekt hoeft niet verwacht te worden dat zij ook maar iets aan leegstand en dakloosheid zullen doen. Veel gemeenten doen met de beperkte middelen wat zij kunnen, maar zonder sturing van de centrale overheid zullen zij dit probleem niet afdoende kunnen oplossen.
http://delangemars.nl/?p=4482

 

 

Leger des Heils overspoeld door dak- en thuislozen

 

Het Leger des Heils wordt overstelpt door dak- en thuislozen. Niet alleen de koude winterdagen zorgen voor een toeloop van honderden mensen, ook door de komende bezuinigingen stijgt het aantal mensen dat op de straat is aangewezen.

Om de koude winternachten te overbruggen worden in Nederland meer dan 600 extra bedden neergezet voor mensen die nergens anders terecht kunnen. De extra inspanningen zijn echter niet genoeg om de stijging van het aantal daklozen het hoofd te bieden.

 

Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg, vreest dat er de komende tijd klappen vallen en er steeds meer mensen op straat belanden. ,,De toegang tot allerlei vormen van bemoeienis wordt vanaf 1 januari beperkter," verklaart Vader. ,,Samen met de wijzigingen in het zorgstelsel en bijbehorende bezuinigingen of andere keuzes die gemaakt worden kan het niet anders dan dat de hulp minder wordt voor mensen die dat nodig hebben. De mensen die het meest kwetsbaar zijn krijgen dan voorrang."
http://m.ad.nl/ad/m/nl/1012/Nederland/article/detail/3809906/2014/12/12/Leger-des-Heils-overspoeld-door-dak--en-thuislozen.dhtml?originatingNavigationItemId=1012

 

 

Moeder woont ruim een week metkinderen in auto

Fatima en haar zoons van drie en twee jaar oud wonen noodgedwongen ruim een week in een auto. Het gezin kan geen woning vinden en wordt tot nu toe niet geholpen door instanties.

De vrouw moest twee weken geleden haar tijdelijke woning in Buitenveldert verlaten. Sindsdien is het haar niet gelukt om een huis te vinden via Woningnet. Ze zoekt een woning met een lift, omdat ze door een auto-ongeluk zorgbehoevend is.
http://www.at5.nl/artikelen/138459/moeder-woont-ruim-een-week-met-kinderen-in-auto

 

 

Barmhartige Bas ontwerpt daklozenjas

De wintertijd breekt weer aan, dus blijven we het liefst lekker binnen. Maar wat als je geen thuis hebt en over straat zwerft? Bas Timmer ontwierp een speciale daklozenjas. De jas is waterafstotend en is zelfs warm genoeg om in te slapen. En het beste is, het kost de zwervers helemaal niets. Bas geeft zijn jassen gratis weg!
(video)
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/barmhartige-bas-ontwerpt-daklozenjas/

 

 

WAT NOU OVER EEN PAAR JAAR WIL DE JASSENONTWERPER DUIZEND JASSEN IN ALLE GROTE STEDEN UITDELEN??? JETTA KLIJNSMA HEEFT BAS TIMMER VERTELD DAT ER NOG MÉÉÉÉR DAKLOZEN GAAN BIJ KOMEN???

 

VIJF ZELFDODINGEN PER DAG....


VORIG JAAR HEBBEN 1854 INWONERS VAN NEDERLAND ZELFMOORD GEPLEEGD, BLIJKT UIT DE CIJFERS VAN HET CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. HET ZELFMOORDCIJFER IS NOG NOOIT ZO HOOG GEWEEST
http://nos.nl/artikel/2007901-nog-nooit-zo-veel-zelfmoorden.html

 

 

Vrachtwagenchauffeur zet zich in voor bijstandsmoeders

Een hartverwarmende actie van een Amsterdamse vrachtwagenchauffeur. Herman Farenhorst zet zich in de donkere dagen voor kerst in voor bijstandsmoeders. Om ze een hart onder de riem te steken deelt hij zelfgemaakte kerstpakketten uit.
(video)
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/vrachtwagenchauffeur-zet-zich-voor-bijstandsmoeders/

 

 

TOCH WEL ERG DAT ER MENSEN BIJNA HUILEND BEDELEN OM EEN KERSTPAKKET ZODAT ZE MET KERSTMIS TENMINSTE IETS TE ETEN HEBBEN...!!! BITTERE SCHANDE TERWIJL DE RIJKE ELITE ZICH VOLVREET! ALLE GRENZEN VAN RESPECT VOOR EEN MENSWAARDIG BESTAAN WORDEN MET VOETEN GETREDEN DOOR DIEZELFDE VOLGEVRETEN RIJKE ELITE!!!

 

 

 

 

 

SCHRANSENDE JETTA KLIJNSMA ... DE RIJKE ELITE ... JA DIT IS NEDERLAND...

 

 

 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb