Home » KIJK zo doet Nederland DÁT...

Ons land telt met gemak 1 miljoen werklozen waarvoor geen baan beschikbaar is, en elke maand worden er uitsluitend om wettelijke redenen al tenminste 4 miljoen sollicitaties verricht. Het werkelijk aantal van sollicitaties zal dientengevolge zeker het dubbele bedragen waardoor we het al snel over 2 miljoen sollicitaties per week hebben. En al deze mensen zijn kansloos want de werkloosheid daalt niet. (Voor fabeltjes en sprookjes verwijzen wij u graag naar het CBS)

 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari verplicht beleid te hebben rondom tegenprestaties die vereist kunnen worden van mensen met een bijstandsuitkering. De tegenprestatie is niet bedoeld om iemands kansen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het moet nuttig werk zijn, dat niet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt. Maar uit een onderzoek van Divosa, de vereniging van sociale diensten blijkt dat sociale diensten redelijk coulant zijn met het opleggen van een tegenprestatie aan mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. De meeste sociale diensten bieden mensen zelf de kans om met voorstellen te komen. Bijstandsgerechtigden die al vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, worden meestal vrijgesteld van een tegenprestatie.

 

Met dit vergelijk is aangetoond dat de wijze waarop de huidige overheid met onvrijwillige werklozen omgaat, teruggrijpt naar bijna eeuwenoude gebruiken die juist om redenen van “dit willen wij niet als fatsoenlijke samenleving” (feitelijke slavenarbeid) werden afgeschaft. Vooral lieden als Samson, Assher en valse Farizeeër Kleinsma in het bijzonder, zouden zich de oren van het rode hoofd moeten schamen. Want wat is de volgende logische stap die we kunnen verwachten met deze reis terug naar het verleden? Het illegaal stellen van onvrijwillige werkloosheid! Waarmee we dan direct de motivatie terugzien waarom illegaliteit in Nederland sinds kort niet meer strafbaar is. De overheid kan slaven immers goed gebruiken om het eigen falen te maskeren. Illegaal of niet.
http://www.nachthemel.nl/index.php/26-werk-inkomen/284-nieuwe-bijstandswet-per-1-januari-2015-participatiewet-in-absurdistan

 

 

Een werknemer heeft rechten zoals opbouw ww, volgens veel Cao's opbouw van pensioen, recht op vakantieverlof, zorgverlof, recht op pauzes in vrije tijd die ze dus ook zelf mogen invullen, recht op onkostenvergoedingen, Arbowetten, recht op loon enz.

Het is gebleken uit de vele verhalen over de reeds verrichte dwangarbeid dat dit voor die dwangarbeid niet opgaat.
Enkele voorbeelden uit de praktijk die ik me kan herinneren:
1) Dwangarbeiders die zich ziekmelden worden bijna letterlijk van hun bed gelicht door een controleur op de stoep, 5 minuten na de ziekmelding, die hen bedreigt met korting of stopzetting van hun uitkering als ze niet onmiddellijk mee gaan naar het werk. Er komt geen Arboarts of bedrijfsarts bij te pas.
2) Dwangarbeiders werd verboden het toilet te bezoeken onder werktijd.
3) Een dwangarbeidster die niet mee wilde doen aan het gezamenlijk lunchen in de pauze in eigen tijd omdat ze zich liever even terugtrok en ging wandelen werd tot gezamenlijk lunchen gedwongen onder bedreiging van korten of stopzetten van de uitkering
4) Dwangarbeiders die een sollicitatiegesprek hebben krijgen daar geen vrij voor maar moeten dit doen in die ene vaste vrije dag in de week die ze daarvoor hebben (een werkgever ziet je aankomen!!)

Op deze site vind je meer ervaringsverhalen:

http://delangemars.nl/

 

 

De dood van een klokkenluider

 

Stelt u zich eens voor, u doet uw werk al jaren met veel toewijding en plezier. U wordt gewaardeerd. Maar dan komt er een verandering in managementstijl. U ontdekt onzorgvuldigheden en kaart dat aan, intern. Maar kritiek wordt niet op prijs gesteld. U wordt zelfs negatief beoordeeld. U wordt genegeerd, ze moeten u niet meer.

Het overkomt Arthur Gotlieb, 50 jaar en senior beleidsmedewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hij komt in verweer, schrijft een dik rapport voor zijn hoogste baas. Hij luidt de noodklok over grote misstanden.

Twee weken later maakt Gotlieb een eind aan zijn leven. Omdat de NZa van zins lijkt om de affaire stil te houden, stapt de familie van Arthur naar de pers. En zo wordt Arthur Gotlieb postuum klokkenluider.

ZEMBLA onderzoekt hoe een toegewijde ambtenaar tot wanhoop wordt gedreven.
(VIDEO)
http://zembla.vara.nl/seizoenen/2014/afleveringen/04-09-2014

 

 

Onbetaalde gedwongen arbeid op straffe van 3 maanden niet eten en drinken en dus de dood is gewoon dwangarbeid en dat is oa een schending van De Mensenrechten Art 4 lid 2 en ILO protocollen 29 en 105.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/opinie/item/1258-de-staatssecretaris-van-dwangarbeid-en-zijn-oorlog-tegen-de-ilo.html

 

Mensen "verplicht laten verhuizen" is gewoon pure deportatie en dat is een schending van Internationaal Humanitair Recht en is dus vreselijk strafbaar.

http://ihr.rodekruis.be/ref/home-ihr/Over-Internationaal-Humanitair-Recht/A-tot-Z-van-het-internationaal-humanitair-recht/A-tot-Z-Deportatie.html?keyword=121

 

Mensen die door hun Gemeente of een Gemeente ambtenaar worden gedwongen dingen te doen of te laten kunnen zowel hun hele Gemeente als de dienst doende ambtenaar aanklagen op basis van Art 365 van het Wetboek van Strafrecht. "Artikel 365 De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie."

http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/artikel365

 

 

Vanaf 1 januari moet iedereen die een bijstandsuitkering heeft daar iets voor terug doen. Veel gemeenten laten het echter aan bijstandsgerechtigden zelf over welke tegenprestatie zij verrichten voor hun uitkering.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23511547/__Bedenk_tegenprestatie_zelf__.html

 

 

Dat zal wel afgeschoten worden door de overheid, heb ik al eerder gelezen. HUN bedoeling is alle mensen met de één of andere uitkering opjagen tot ze erbij neervallen, letterlijk.

Volgens mij is het zo, dat mensen, die hun baan kwijtraken, als het ware vanzelf dingen gaan doen met hun tijd zodra ze klaar zijn met sollicitatiebrieven schrijven. En normaal gesproken horen daar dingen bij als anderen helpen met dingen, die zij lichamelijk of geestelijk niet (meer) zelf kunnen.

 

Paus Franciscus heeft op Nieuwjaarsdag opgeroepen tot concrete actie en de "globalisering van broederschap" tegen de moderne slavernij en mensenhandel.

'Alles voor financiële winst'
De paus weet de slavernij aan armoede, onderontwikkeling en "uitsluiting", die werken in combinative met een gebrek aan toegang tot onderwijs of een gebrek aan werk. Ook wees Franciscus de "corruptie" af van "mensen die bereid zijn alles te doen voor financiële winst". Hij nam de tussenpersonen op de korrel die betrokken zijn bij mensenhandel en slavernij.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/6759-paus-hekelt-gesel-moderne-slavernij

 


Laat hem dan maar eens beginnen met Rutte, Klijnsma, Samsom, Pechtold, Schippers etc.!!!

 

 

Burger wordt straks doorgelicht zoals profiel van crimineel wordt opgesteld

De Nederlandse overheid gaat grote hoeveelheden persoonsgegevens van burgers koppelen om daaruit te destilleren of zij frauderen met belasting of uitkeringen. Met technieken van inlichtingendiensten wordt vooraf voorspeld wie in de gaten moeten worden gehouden.
http://www.volkskrant.nl/dossier-kabinet-rutte-ii/burger-wordt-straks-doorgelicht-zoals-profiel-van-crimineel-wordt-opgesteld~a3759563/

 

 

1 op de 10 Nederlanders volgend jaar arm

Zo'n 10 procent van de Nederlandse huishoudens leeft volgend jaar onder de armoedegrens. Vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden onder de 65 jaar krijgen het in 2014 zwaar, blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/1-op-de-10-nederlanders-volgend-jaar-arm

 

 

Drie jaar cel voor weigering afgifte ‘wachtwoord’

Als het aan Fred Teeven ligt

Mocht je goede voornemen voor 2015 zijn, om je data nu eens echt goed te beveiligen: dat is een stuk moeilijker geworden. Binnenkort kun je drie jaar de gevangenis in gaan voor het geheimhouden van je wachtwoord, en een encryptiesysteem dat dit omzeilt, TrueCrypt, hield er een paar maanden geleden plotseling mee op. Mag het niet meer van de NSA, of zat er een achterdeur in?
Het wetsvoorstel met het inmiddels onder juristen beruchte ‘decryptiebevel’ ligt nu bij de Raad van State voor advies.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/12/drie-jaar-cel-voor-weigering-afgifte-wachtwoord/#.VJyd8F4DJ

 

 

Rutte II liegt over cijfers leenstelsel alleen rijken kunnen straks studeren


Als we de basisbeurs voor WO en HBO afschaffen, heeft dit een langdurig, negatief effect op onze economie, ons onderwijs en het opleidingsniveau van ons land. In dit stuk worden de gevolgen voor zowel individu als voor de maatschappij op een rijtje gezet en wordt uitgelegd waarom de basisbeurs moet blijven en zelfs verhoogd zou moeten worden. De argumenten voor de afschaffing blijken niet te kloppen. De studieschuld zal voor studenten oplopen tot 40 000 euro of meer. De in deze berekening gebruikte getallen komen van de overheid en het Nibud.
http://www.stopdebankiers.nl/rutte-ii-liegt-over-cijfers-leenstelsel-alleen-rijken-kunnen-straks-studeren/

 

 

DOODSTRAF INGEVOERD MET ACCEPTEREN EUROPESE GRONDWET!!

 

Het recht van een ieder op leven wordt beschermd door de wet. Niemand mag opzettelijk van het leven worden beroofd, MET UITZONDERING ALS ;

 

a. ter verdediging van wie dan ook tegen onrechtmatig geweld;

b. teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;

c. teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.
http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000/geldigheidsdatum_27-12-2014#VertalingNL

 

 

EU adviseurs pleiten voor inzet militairen bij stakingen en protesten

Experts van een denktank van de Europese Unie eisen dat de EU zich voorbereidt op het inzetten van militair geweld bij stakingen en protesten. Als gevolg van de grotere sociale ongelijkheid in een geglobaliseerde economie en groeiende militaire conflicten binnen de EU zullen dergelijke uitbarstingen onvermijdelijk toenemen.
http://www.stopdebankiers.nl/eu-adviseurs-pleiten-voor-inzet-militairen-bij-stakingen-en-protesten/

 

 

Zeker 100.000 Nederlanders raken in 2015 hun baan kwijt'

 

De crisis mag grotendeels voorbij zijn, de economische misère nog lang niet. Zeker 100.000 Nederlanders raken komend jaar hun baan kwijt. Dat voorspelt Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie op basis van eigen cijfers. ,,Dit kabinet heeft werkelijk niets bereikt voor de werkgelegenheid.''

Nee, een prettige boodschap is het niet zo 2 dagen na de kerstdis, beseft Castelein. Want waar het kabinet en de rekenmeesters van het CPB na 5 jaar crisis eindelijk economisch optimisme en een dalende werkloosheid prediken, komt hij met inktzwart nieuws.
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3818687/2014/12/27/Zeker-100-000-Nederlanders-raken-in-2015-hun-baan-kwijt.dhtml

 

 

Het seksleven van Premier Rutte en hoe hij ons naait

Hij leek volledig seksloos en zonder contact. Een man alleen in een Haags huis, geen vriend(in) in zicht, volgens zijn woordvoerder heeft hij niet eens een cavia. Zo. Niet dat de premier iets met zo’n harig beestje zou willen, het was slechts als ‘beeld’ dat er echt niemand over de vloer is bij Mark. Vreemd, toch? Maar toen was er opeens ‘een vriend’ van Mark Rutte, misschien wel ‘de.’ Maar de woordvoerder ontkende. Wat niet wil zeggen dat het niet waar is. Misschien is er ook wel een cavia. Of een hangoor.
http://www.stopdebankiers.nl/het-seksleven-van-premier-rutte-en-hoe-hij-ons-naait/

 

 

Rutte krijgt opdracht van machtselite om Nederland te slopen...

Er is geen twijfel mogelijk over het feit dat de Eurocraten en de schimmige machtselite erachter de eurocrisis heeft voorzien toen de Euro werd ingevoerd. Een ernstige crisis in de Europese Unie moest er komen om de Europese integratie te bevorderen en dan met name een fiscale unie.
http://www.stopdebankiers.nl/rutte-krijgt-opdracht-van-machtselite-om-nederland-te-slopen/

 

 

Hoe ze ermee wegkomen? Mensen dom houden en denken dat het leven draait om consumeren. Dat revolutie inhoudt jezelf trakteren op een etentje, een dikke feest, een nieuw paar schoenen of een nieuw paar borsten.
Hier een 4-delige documentaire over het ontstaan van al deze onzinnige waanzin die de "Century Of The Self" heet.

 

It's a documentary about Social Control, examining the history, the philosophy and ultimately the pathology of elite power.
Overall, Human Resources is rough around the edges but still overloaded with gems. Set aside some time to digest this - and take notes.
Scott Noble does an admirable job of fitting ten hours of material into two. He gives the space to all the people he interviews... there's a metric ton of ideas here and he lets almost all of them unfold and breathe at their own pace.
The footage itself is very low-fi and some of the interviews feel like they drag on for too long, or wander in circles. Impressively, those moments are few and far between.
Noble can't cover everything, but the scope of this movie alone makes it the most ambitious entry in this strange genre so far, more complete than The Century of the Self and less hysterical than the Zeitgeist franchise.

 

 

 

 

De waarheid over de banken en waarom ze ongestraft uw rekening mogen plunderen!

De bank mag het volk kapot maken en leegzuigen met toestemming van (bijna) elke regering op aarde!
Waarom durf ik dit te zeggen?

Omdat elke rekeninghouder verboden wordt om voor zichzelf te denken. Ze worden wijsgemaakt dat hun rekeningen niet zouden kunnen worden geconfisqueerd, althans niet volledig, omdat ze zogenaamd verzekerd zijn en hun regering op zal draaien voor de eventuele kosten om banken uit hun door zichzelf veroorzaakte miserie te halen.
http://www.stopdebankiers.nl/de-waarheid-over-de-banken-en-waarom-ze-ongestraft-uw-rekening-mogen-plunderen-2/

 

 

Kom ook op voor een humane overheid die de Mensenrechten respecteert

De regering Rutte gaat in 2015 nog meer bezuinigen en komt met nog meer dwaze drastische maatregelen die jong en oud keihard zullen treffen met name de mensen die het nu al heel erg moeilijk hebben om te leven op of onder de rand van de armoede zoals studenten, uitkeringsgerechtigden, zieken, gehandicapten, bejaarden, asielzoekers maar ook zeer veel arbeiders, zzp-ers en iedereen met een laag of modaal inkomen.
http://www.stopdebankiers.nl/kom-ook-op-voor-een-humane-overheid-die-de-mensenrechten-respecteert/

 

 

Rutte is een vazal van Brussel, een overloper en een landverrader die de belangen van vreemde mogendheden voorop stelt. Rutte is een dictator en maakt zich met zijn handlangers schuldig aan hoogverraad, discriminatie,kiesbedrog, fraude,corruptie, oorlogsmisdaden, misdaden jegens de menselijkheid (wegens meehelpen en organiseren wapenleveranties aan Israel, genocide op Palestijnen en hulp aan vreemde agressors en dictaturen) en aan het schenden van de universele rechten van de mensen.

 

 

DE EURO CRISIS BESTAAT NIET – WÉL EURO ZWENDEL

 

Politici representeren het volk niet.
Politici representeren internationaal opererende banken, multinationals en ondemocratisch aan de macht gekomen families.

Er is geen sprake van een “Euro crisis”. De Euro is ook geen monetair instrument. De Euro is een politiek instrument, dat kan worden gebruikt om de economie te manipuleren. De Euro roomt alle welvaart af van de (werkende) bevolking en dat is precies waar het voor is bedoeld. Griekenland, Cyprus en Spanje worden door de “crisis” verwoest en verpauperen zienderogen. In de gecontroleerde media heet het, dat het rijke Noord-Europa de arme lidstaten aan het leeg roven zijn. Nederland en Duitsland raken langzaam maar zeker aan de bedelstaf en in de gecontroleerde media wordt geweerd, dat de arme landen de rijke landen leeg roven.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/02/de-euro-crisis-bestaat-niet-wel-euro-zwendel/

 

 

Boze huisarts: “Leden der Staten Generaal, IK VERACHT U VRIJWEL ALLEMAAL!”

Hoeveel schandalen nog? Hoeveel nog?

En dan heeft niemand het over het snel toenemend lijden, veroorzaakt door deze en vorige regeringen. En vooral niet over het lijden van juist diegenen die zich niet kunnen verweren en waar maatregel na maatregel na maatregel negatief voor uitpakt. Al bijna anderhalf decennium lang.
http://jusd1.wordpress.com/2014/11/06/boze-huisarts-leden-der-staten-generaal-ik-veracht-u-vrijwel-allemaal/

 

 

Van NAZI naar NAVO, ‘n kleine stap naar Hitler…!

 

Hoe de KLM hielp met het NAZI-transport..


De KLM bood vlak ná de oorlog de NAZI’s een vluchtroute aan naar Zuid-Amerika. Zeer waarschijnlijk was het Prins Bernard die in deze vlucht een sleutelrol speeld. Kijk naar het onderstaande krantenbericht (met dank aan Gerard de Boer) en voor een uitgebreide reportage HIER, voor een reportage van ‘Netwerk’ uit 2007.

Het blijkt dus dat Nazi’s van alle kanten hulp kregen bij het ontvluchten van Duitsland, vlak ná de Tweede Wereldoorlog, om met name in Zuid-Amerika hun toevlucht te kunnen zoeken..
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-nazi-naar-navo-de-opstap-naar-hitler/

 

 

Elite word met de dag banger voor ontwakende bevolking

De door elite gecontroleerde regulaire media kunnen niet wachten totdat Google die deel uitmaakt van de Bilderbergconferenties klaar is met het witwassen van hun massamoordende en plunderende vrienden die geheel de wereld gijzelen.

Hoe bang de machthebbers zijn voor een ontwakende bevolking wordt duidelijk als je ziet hoe de mainstreampers in Duitsland via radio, televisie, kranten en websites reageert op deze maandagochtendprotesten.
http://stopthebanksters.eu/elite-word-met-de-dag-banger-voor-ontwakende-bevolking/

 

 

Agenten uit Friesland en andere delen van het land beveiligen de Tweede Kamer. De Haagse politie-eenheid heeft zelf te weinig mankracht om te voldoen aan de verscherpte veiligheidsmaatregelen aan het Binnenhof.
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3788490/2014/11/12/Agenten-ingevlogen-om-Kamer-te-beveiligen.dhtml

 

 

Wie slechts één uur werkt, is binnenkort niet meer werkloos

Iemand die slechts één dag in de week werkt, maar graag een volle werkweek zou maken is feitelijk meer werkloos dan werkend. Toch behoort die persoon binnenkort niet langer tot de werklozen, maar tot de werkenden. Dat is het gevolg van de verandering van de definitie van werkloosheid die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari doorvoert.
http://fd.nl/economie-politiek/1084405/wie-slechts-een-uur-werkt-is-binnenkort-niet-meer-werkloos

 

 

Een belangrijk middel van de echte heersers over ons is om ons zo te traumatiseren en geestelijk en emotioneel te verminken zodat we niet meer IN STAAT ZIJN OP TE STAAN tegen onze onderdrukkers...!

 

Helft van alle kinderen in 2025 “autistisch”

Nu inmiddels is gebleken is dat het aantal bijwerkingen van vaccins kan worden gecorreleerd met autisme, komt biologe Dr Stephanie Seneff met nog verontrustender informatie.
Over een periode van zo’n 30 jaar heeft Stephanie Seneff biologie en technologie onderzocht, waarover zij door de jaren heen meer dan 170 wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/12/helft-van-alle-kinderen-in-2025-autistisch/#.VKBTOsAOs

 

 

BRAKING: UDO ULFKOTTE ONTHULT NU NOG GROTER BEDROG ‘KWALITEITSKRANTEN': VRACHTAUTO’S MET HONDERDDUIZENDEN GEDRUKTE KRANTEN RIJDEN VAN DE DRUKKER ZONDER DOEL DOOR DUITSLAND WAARNA KRANTEN WORDEN VERNIETIGD * DIT ALLES LOUTER OM HOGERE OPLAGECIJFERS TE KUNNEN PRESENTEREN AAN ADVERTEERDERS
http://www.klokkenluideronline.is/2014/12/msm-kranten-faken-groot-deel-van-oplage/

 

 

VIA DE ‘NATIONALE KRANTEN-TEST‘ PROBEREN DE CORRUPTE EN CRIMINELE MSM HUN ONVERMIJDELIJKE EINDE NOG EVEN UIT TE STELLEN * KANSLOOSHEID SPAT VAN JE SCHERM AF BIJ KRANT.NL * PERDIEP-GATE IS DE DOODSSTEEK VOOR DE KRANTEN * ZELFS OP KRANT.NL SPATTEN DE LEUGENS JE IN HET GEZICHT
http://www.klokkenluideronline.is/2015/01/wanhopige-msm-kranten-in-laatste-stuiptrekking/

 

 

“Geheimzinnig staatsgeheim rapport kan zaak-Demmink in één klap oplossen”

Hoewel het onderzoek naar de voormalige topambtenaar Joris Demmink al maanden loopt, is de recherche nog steeds niet in Turkije geweest. Daar wonen drie mannen die beweren dat Demmink hen als minderjarige seksueel heeft misbruikt. Oud-politiechef Klaas Langendoen, die nu werkzaam is als privédetective, heeft geen vertrouwen in het verloop van het justitieonderzoek.
http://www.ninefornews.nl/geheimzinnig-staatsgeheim-rapport-kan-zaak-demmink-een-klap-oplossen/

 

 

 

 

 

Gekochte journalisten. We worden gehersenspoeld

 

Wie bepaalt de inhoud van het nieuws wereldwijd? Wie bepaalt wat we wel en niet te horen krijgen? Wie is er verantwoordelijk voor het nieuws in de krant, radio of tv? In Nederland is de onafhankelijke media bijna verleden tijd. Steeds meer mediabedrijven zijn overgenomen door grote investeerders. Meer dan 80% van de omzet van de Nederlandse krantensector komt voor rekening van drie uitgevers. De media is sterk afhankelijk geworden van kijk-, luister- en oplagecijfers. Dit naast vele andere commerciële belangen. Nieuws moet gebracht worden maar ook verkocht. Wat moet de journalist of verslaggever hiermee? Een Duitse journalist doet hier een boek over open.
http://zakelijk.infonu.nl/zakelijk/142868-gekochte-journalisten-we-worden-gehersenspoeld.html

 

 

In 2015 kan ik niet meedoen aan de samenleving

Chronisch zieken worden dupe van veranderingen

Het kabinet wil de toegang tot de zorg mogelijk houden voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Daarom voert het kabinet grote veranderingen door. Anita Sanders luidt de noodklok. Volgens de voorzitter van de Reumaverenigiing ReumActief bereiken de bewindslieden het tegenovergestelde. Chronisch zieken en gehandicapten dreigen de dupe te worden. In een open brief aan minister Schippers en staatssecretaris van Rijn legt ze uit wat er aan de hand is.
http://reumaatje.wordpress.com/in-2015-kan-ik-niet-meedoen-aan-de-samenleving/

 

 

VVD-gegraai tergt kiezer

De VVD is in alle staten, nu deze krant heeft bericht dat het vakantiegeld voor veel Nederlanders volgend jaar fors tegenvalt. Fractieleider Zijlstra zag zijn mailbox gisteren ontploffen met woedende mailtjes van kiezers die de nivelleringsdrang van het VVD/PvdA-kabinet zat zijn. Zijlstra jokte gisteren dat de vork anders in de steel zat.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/23346924/__VVD-gegraai_tergt_kiezer__.html

 

 

OUDEREN WORDEN LEGAAL BESTOLEN!

Oud is uit!
Oud klaagt (nog) niet!
Oud zijn moet gestraft worden!
De zwijgende meerderheid stemt toe. Hoe lang nog??
https://eunmask.wordpress.com/2014/04/25/ouderen-worden-legaal-bestolen/

 

 

“De politiek moet eerlijk zijn over het europroject”


Ok, hij zit bij De Telegraaf en da’s jammer natuurlijk, maar financieel journalist Martin Visser heeft regelmatig rake analyses. Onlangs nog bij DFT TV Politici, wees eerlijk over euro! “De politiek moet niet doen alsof de euro een geslaagd project is waarvoor alles mooi geregeld is. Dit is gewoon absoluut niet waar. Ik hoop dat de politiek eerlijk gaat zeggen wat er allemaal voor nodig is om het europroject af te maken. Er moet meer macht naar Brussel voor de euro echt gaat werken.”
http://langleveeuropa.nl/2014/12/de-politiek-moet-eerlijk-zijn-over-het-europroject/

 

 

De euro is een half af project waarbij we niet naar voren en niet naar achteren durven te gaan.
De politieke leiders durven het niet af te maken, maar ze durven ook niet te zeggen: laten we maar stoppen dan.

 

REVOLUTIE!!!

 

 

 

leon gomes7 maanden geleden

Ik weet niet hoeveel mensen er waren maar van de 16 miljoen zijn het maar weinig. Het enige wat gaat helpen is stoppen met werken en stoppen met betalen. Jullie zeggen zelf al in deze video dat we hebben gestemd tegen europa en we hebben tegen de kruis rakketten gestemd, er wordt niet naar ons geluisterd, dus stoppen met betalen. Enne wanneer gaan we de tweede kamer overnemen, daar zijn denk ik wel genoeg mensen voor te vinden. Dan gebeurt er daadwerkelijk iets. En krijgen de regering wel het idee dat we seriues genomen willen worden.
IK DOE MEEEEEEEEEEEE


leon gomes7 maanden geleden

Begin met de koning en zijn aanhang.

 

 

Voorspellingen 2015...

 

http://www.jancvanderheide.com/voorspellingen

 

 

http://www.daishadewijs.nl/voorspelling-2015/