Home » Andere stinkende Oranje zaken...

Wilhelmina is of was geen dochter van Willem III en daarmee geen wettige en rechtmatige efgenaam voor de troonopvolging.

http://www.argusoog.org/erwin-lensink-opnieuw-opgepakt/#

 

 

Toen prinses Beatrix een tiener was, wilde haar vader haar moeder, koningin Juliana, uit de ouderlijke macht zetten. Als dat was gebeurd, zou prinses Beatrix toen al koningin zijn geworden en prins Bernhard regent. Aalders baseert zich op informatie uit de archieven van voormalig premier Willem Drees.

http://www.ninefornews.nl/beerput-rond-prins-bernhard-gaat-open/

 

 

Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking.

http://jacobusderoma.blogspot.nl/

 

Waarom wordt het afstaan van DNA door Beatrix geweigerd??? Wie niks te verbergen heeft zou het gewoon doen en vooral om dat dit in het belang van het volk is. Tsja maar dan bestaat juist de kans dat die hele poppenkast voorgoed op slot kan...

http://luxorelite.blogspot.nl/2012/03/waarom-weigert-koningin-beatrix-dna-af.html

 

 

Het is onmogelijk dat Wilhelmina een kind was van de onvruchtbare 60 jarige aan sifilis lijdende Wilhelm de derde.
Alhoewel voor koninklijke lieden dat natuurlijk niet geldt, zij zijn niet onderworpen aan de natuurwetten; vandaar dat Bea een DNA test weigert.
Zij weet natuurlijk als geen ander dat de Oranjes in werkelijkheid zijn uitgestorven en dat er dus geen recht op tronen meer bestaat

Echter dat zou zo geweest zijn ware het niet dat de man van Emma,Willem III (1817-1890) op latere leeftijd (hij trouwde op 61 jarige leeftijd met Emma) door syfilis onvruchtbaar was en geen kinderen bij Emma kon voortbrengen.

Echter voor de troonopvolging door Beatrix in 1980 was het DNA zover gevorderd dat DNA onderzoek had kunnen uitwijzen of zij wel of niet een bloedverwant van Willem I (1772-1843) is en daarmee wel of niet gerechtigd was voor de troonopvolging.Waarom geen DNA onderzoek is uitgevoerd laat zich raden.


Vóór de eventuele troonopvolging door Willem-Alexander is men staatsrechtelijk verplicht op grond van Art.24 van de grondwet een meervoudig onafhankelijk DNA onderzoek te eisen om vast te stellen of Willem-Alexander wel of niet een afstammeling is van Willem I (1772-1843) Men heeft alle DNA mogelijkheden hiertoe en het zou ernstig verwijtbaar en nalatig zijn indien men dit achterwege laat.In dat geval stuurt men blijkbaar bewust aan op Staatsrechtelijke fraude en houdt men geen rekening met mogelijk ingrijpen van de bevolking.

http://jacobusderoma.blogspot.nl/

 

Wilhelmina en Juliana

De vijf miskramen van Wilhelmina hingen samen met de door haar opgelopen syfilis. Naar buiten werd meegedeeld dat het tyfus was.Wilhelmina was in feite net als prins Hendrik tot na 1910 ook onvruchtbaar door haar syfilis.In ieder geval had zij 5 miskramen. Een effectieve behandeling van Syfilis was pas na 1910 mogelijk middels het toen ontdekte middel Salvarsan. Wie is de biologische vader en nog belangrijker wie is de biologische moeder van Juliana.Er is immers sprake dat Juliana zou zijn geadopteerd.
Is dit o.a. de reden voor weigering van een DNA onderzoek en is men daarom druk bezig met een statuut waarin de "erfelijke" troonopvolgers niet meer zoals in de Grondwet staat van Willem I moeten afstammen,maar van Juliana. (Let op: zelfs niet meer van Wilhelmina of Willem III)

http://blauwbloeddna.blogspot.nl/

 

 

Drie buitenechtelijke dochters voor Bernhard...

1945 : Mildred Zijlstra. Haar moeder was actief voor de Binnenlandse Strijdkrachten en daarvan was Prins Bernhard weer de bevelhebber.

1952 : Alicia de Bielefeld. Zij werd geboren uit een relatie met een Duitse pilote.

1967 : Alexia Grinda. Haar moeder was een Parijse maîtresse, Hélène Grinda.

http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/mens-en-samenleving/81411-de-derde-buitenechtelijke-dochter-van-prins-bernhard.html

 

 

Artikel 24 van de Grondwet...

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnc1nlscwy

 

Ik hoef niet te weten wie er allemaal afstamt van Willem van Oranje. Ik wil dat Willem Alexander gewoon aan zijn staatsrechterlijke verplichting voldoet en zijn DNA afstaat zodat voor eens en altijd duidelijk wordt of onze Oranjes wel echt zo Oranje zijn zoals zij beweren.

oe bepaal je of iemand een wettige opvolger is? Juist door DNA af te nemen.

Waarom denk je dat Peter Nugter plotseling is verdwenen? Waarom denk je dat Roy van Zuydewijn zijn boek niet mag uitgeven? Omdat zij misschien HET bewijs hebben betreffende de dna van Bea's speeksel. haarlok en haar slip?

Gaan we weer...

In een onlangs verschenen boek over prinses Beatrix schreef voormalig hoofdredacteur Pieter Broertjes dat prins Bernhard De Roy van Zuydewijn een 'verschrikkelijk type' had genoemd. 'Deze man is een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt', zou hij tegen Broertjes hebben gezegd.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3552330/2013/11/27/Ook-familie-De-Roy-van-Zuydewijn-bespioneerd.dhtml

 

 

De Roy van Zuydewijn wist teveel en daarom moest ie onschadelijk gemaakt worden.

Datzelfde geldt ook voor Peter Nugter.

Peter Nugter zal ook wel achter de waarheid zijn gekomen anders was hij niet spoorloos verdwenen.

En dan Beatrix die tegen de relatie was van Willem Alexander en Emily Bremers.

Bremers' vader Louis zou in zijn afstudeerscriptie hebben gepleit voor wapenbezit. Twee van Bremers' ooms zouden veroordeeld zijn voor grote fraude en belastingontduiking. Koningin Beatrix zou Emily onder meer om die redenen geen geschikte echtgenote voor Willem-Alexander vinden. Wel mocht Emily onofficieel aanwezig zijn bij het besloten feest voor Beatrix' zestigste verjaardag. Ze kwam via een zij-ingang binnen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Emily_Bremers

Bovendien kende Bernhard de opa van Maxima al waardoor de verdenking steeds groter wordt dat het voorbestemd was dat Maxima en Willem Alexander moesten trouwen.

Volgens Oranjehistoricus J.G. Kikkert, die als bron de geheim agent Pieter Brijnen van Houten opvoert, bezocht Bernhard zelfs in 1943 Argentinië waar hij te gast was op het landgoed een zekere Juan Zorreguieta, de opa van Maxima.

http://www.geennieuws.com/2010/09/de-duistere-wegen-van-bernhard/

 

 

Maxima Zorreguieta achternichtje van Willem-Alexander en Bernhard?!

http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/180809/maxima-zorreguieta-achternichtje-van-willem-alexander-en-bernhard.html

 

Alexia Bénédicte Irina Manuella Olivia Grinda (Boulogne-Billancourt, 10 juli 1967) is een buitenechtelijke dochter van prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.

Bernhard verwekte haar bij zijn Franse maîtresse Hélène Grinda, met wie hij van 1966 tot en met 1969 een buitenechtelijke relatie onderhield. Ze is ook bekend onder de naam Alexia Lejeune, naar haar stiefvader Stanislas baron Lejeune, die Alexia in 1972 erkende toen hij met haar moeder trouwde.

De peetouders van Alexia zijn Edmond de Rothschild, prins Bernhard en haar tante Francine Grinda.[1] Koningin Juliana werd door prins Bernhard over het bestaan van Alexia ingelicht tussen 1977 en 1982. Prins Bernhard gaf namelijk in een interview met de journalisten Pieter Broertjes en Jan Tromp aan dat Alexia op dat moment "ongeveer tien, vijftien jaar" was

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alexia_Grinda

Rothschild bekende naam...

Bilderberg... Bernhard... Beatrix.... en ja hoor Rothschild...

 

Tijdens de Bilderberg conferentie in Duitsland in 2005 zei Michael Rothschild:

“Op het wereldtoneel gebeuren dingen niet bij toeval: iemand zórgt dat ze plaatsvinden. Laat ik iedereen uit de droom helpen. De wereldgebeurtenissen worden in scéne gezet en geleid door de mensen die het geld in handen hebben.Dus hierbij een mededeling aan God: Wij gunnen u het plezier te denken dat u het heelal hebt geschapen, maar wat onze planeet betreft heeft Bilderberg aan u een simpele boodschap: bemoei u nergens mee, wij zorgen overal voor.”

http://www.franklinterhorst.nl/De%20Bilderbergers.htm

 

 

Sprookjes zijn leuk... zolang ze van Grimm zijn...!

Maak een Gratis Website met JouwWeb